010 214 32 45|info@slimacademy.nl
  • iconBeoordeeld met 8,1 icon
  • icon99% beveelt ons aan
  • icon250.000+ studenten geholpen
  • iconSinds 1994 actief

Krijg nu de 1e maand van jouw abonnement helemaal GRATIS met de code / Get the first month of a subscription for FREE with the code: SLIMACADEMY

Latest NewsSepaand2015-12-02T10:52:51+01:00
1503, 2023

Studenten stedengids: Wat doen studenten in deze twaalf studentensteden?

By Sepaand|maart 15th, 2023|Categories: Student life|

Wat doen studenten in deze twaalf studentensteden? Net nieuw in jouw studentenstad? Of op stedentrip naar een andere studentenstad? Je hebt vast gidsen gelezen over deze stad via online blogs. Nergens kun jij alleen vinden wat studenten in deze stad precies doen, terwijl dat nou juist is wat jij zou willen weten. Waar brengen ze de meeste tijd door? Welke kroegen, koffietentjes, studieplekken en festivals bezoeken zij? Wat doen ze [...]

2302, 2023

Bestuursrecht -Heesch/Van den Akker ECLI:NL:HR1986:AC9347

By Sepaand|februari 23rd, 2023|Categories: Bestuursrecht|

Bestuursrecht - Sint Oedenrode/Driessen ECLI:NL:HR:1984:AG4771 Datum: 24 februari 1984 Rechtbankniveau: Hoge Raad Rechtsgebied: Bestuursrecht Wetsartikelen: / Casus Autobedrijf Driessen had een nieuwe garage gebouwd en het gebouw verhuurd. Dit gebruik kwam niet overeen met de bestemming die op het perceel rustte volgens het bestemmingsplan. De burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode lieten een waarschuwing bestuursdwang uitgaan. Daarbij hadden zij over het hoofd [...]

512, 2022

Privaatrecht – NS- Reizigers JAR 1998/251

By Sepaand|december 5th, 2022|Categories: Privaatrecht|

Privaatrecht - NS- Reizigers JAR 1998/251 Datum: 7 oktober 1998 Rechtbankniveau: Ondernemingskamer Rechtsgebied: Privaatrecht Wetsartikelen: / Casus In deze casus wilde NS-reizigers bv een overeenkomst sluiten met het vervoerbedrijf NZH met de intentie tot samenwerking. Rechtsvraag Had de groepsondernemingsraad (GOR) hiertoe toestemming en advies moeten verlenen? Ondernemingskamer De Ondernemingskamer heeft de intentieverklaring aangemerkt als een besluit. Dit blijkt uit de tekst [...]

512, 2022

Privaatrecht – Linge Ziekenhuis ECLI:NL:GHAMS:1980:AB7579

By Sepaand|december 5th, 2022|Categories: Privaatrecht|

Privaatrecht - Linge Ziekenhuis ECLI:NL:GHAMS:1980:AB7579 Datum: 1 mei 1980 Rechtbankniveau: Gerechtshof Amsterdam Rechtsgebied: Privaatrecht Wetsartikelen: Art. 25 WOR Casus Een ondernemer van het Linge Ziekenhuis besluit tot sluiting en functiewijziging van het ziekenhuis. Hiertoe vraagt hij om goedkeuring van de staatssecretaris. Volgens de ondernemer werd hiermee beoogd om een vrijblijvend oordeel te verkrijgen. De ondernemingsraad heeft voor deze sluiting geen akkoord [...]

512, 2022

Privaatrecht – Onrechtmatige actie op het spoor ECLI:NL:RBMNE:2017:6010

By Sepaand|december 5th, 2022|Categories: Privaatrecht|

Privaatrecht - Onrechtmatige actie op het spoor ECLI:NL:RBMNE:2017:6010 Datum: 6 december 2017 Rechtbankniveau: Rechtbank Midden-Nederland Rechtsgebied: Privaatrecht Wetsartikelen: / Casus Een groep werknemers van NS heeft na werkoverleg van het Amsterdams Machinisten Kollektief (AMK) het treinverkeer rondom station Amsterdam CS ernstig verstoord. Er konden ongeveer 75 treinen niet vertrekken. Enkele actievoerders trokken aan de noodrem en er werd gedreigd om de [...]

512, 2022

Privaatrecht – Stakingsverbod FNV tegen KLM ECLI:NL:RBNHO:2016:6696

By Sepaand|december 5th, 2022|Categories: Privaatrecht|

Privaatrecht - Stakingsverbod FNV tegen KLM ECLI:NL:RBNHO:2016:6696 Datum: 11 augustus 2016 Rechtbankniveau: Rechtbank Noord- Holland Rechtsgebied: Privaatrecht Wetsartikelen: / Casus De FNV was in onderhandeling met KLM getreden over cao-wijzigingen. Nadat het gewenste resultaat niet werd behaald, werden meerdere collectieve acties georganiseerd. Rechtsvraag Valt de aangezegde werkonderbreking onder het bereik van art. 6 lid 4 ESH? Lagere rechters De rechtbank kijkt [...]

512, 2022

Privaatrecht – Amsta ECLI:NL:HR:2015:1687

By Sepaand|december 5th, 2022|Categories: Privaatrecht|

Privaatrecht - Amsta ECLI:NL:HR:2015:1687 Datum: 19 juni 2015 Rechtbankniveau: Hoge Raad Rechtsgebied: Privaatrecht Wetsartikelen: / Casus Amsta is een zorgaanbieder die zorgvoorzieningen aanbiedt aan ouderen, mensen met een verstandelijke beperking en andere hulpbehoevenden. Bij Amsta zijn 2800 mensen werkzaam. Tussen partijen heeft op initiatief van het FNV overleg plaatsgevonden over de arbeidsvoorwaarden van de bij Amsta werkzame personen. Dit heeft echter [...]

512, 2022

Privaatrecht – Avv-loze periodes, jojo-effect, verkregen effect ECLI:NL:RBMNE:2017:116

By Sepaand|december 5th, 2022|Categories: Privaatrecht|

Privaatrecht - Avv-loze periodes, jojo-effect, verkregen effect ECLI:NL:RBMNE:2017:116 Datum: 18 januari 2017 Rechtbankniveau: Rechtbank Midden-Nederland Rechtsgebied: Privaatrecht Wetsartikelen: / Casus Het draait in deze procedure om eiseres die een loonvordering heeft ingesteld over de jaren 2010 t/m 2015 tegen haar werkgever. Hierbij wordt rekening gehouden met de periodes waarover de cao algemeen verbindend is verklaard en ook met de bedragen die [...]

512, 2022

Privaatrecht – De schoffelaar ECLI:NL:RBARN:2008:BF7284

By Sepaand|december 5th, 2022|Categories: Privaatrecht|

Privaatrecht - De schoffelaar ECLI:NL:RBARN:2008:BF7284 Datum: 8 oktober 2008 Rechtbankniveau: Rechtbank Arnhem Rechtsgebied: Privaatrecht Wetsartikelen: Art. 4 EVRM Casus In deze casus draait het om weigering van een door het college van de gemeente Arnhem opgelegde voorziening gericht op arbeidsinschakeling. De uitkeringsgerechtigde werd aangemeld voor een traject met als doel te onderzoeken hoe het met de vaardigheden omtrent werk van de [...]

512, 2022

Privaatrecht – Simpson tegen Greenpeace ECLI:NL:HR:2007:BA2504

By Sepaand|december 5th, 2022|Categories: Privaatrecht|

Privaatrecht - Simpson tegen Greenpeace ECLI:NL:HR:2007:BA2504 Datum: 29 juni 2007 Rechtbankniveau: Hoge Raad Rechtsgebied: Privaatrecht Wetsartikelen: Art. 7:668a BW Casus Simpson is in de periode tussen 1999 en 2001 drie arbeidsovereenkomsten aangegaan voor bepaalde tijd met een dochtermaatschappij van Greenpeace. De laatste arbeidsovereenkomst zou aflopen op 30 november 2001, maar is volgens Greenpeace enkele maanden met wederzijds goedvinden beëindigd. Simpson meent [...]

512, 2022

Privaatrecht – Onverwijlde opzegging door werknemer, vergoedingen

By Sepaand|december 5th, 2022|Categories: Privaatrecht|

Privaatrecht - Onverwijlde opzegging door werknemer, vergoedingen Datum: - Rechtbankniveau: Rechtbank Rechtsgebied: Privaatrecht Wetsartikelen: Art. 7:677 lid 1 BW Casus In de onderhavige zaak heeft werknemer zijn arbeidsovereenkomst met werkgever X onverwijld opgezegd op grond dat deze laatste, ondanks de herhaalde verzoeken daartoe, niet heeft voldaan aan zijn loonbetalingsverplichting. Werknemer wendt zich thans tot de kantonrechter met het verzoek X te [...]

512, 2022

Privaatrecht – Bagateldelict ECLI:NL:RBAMS:2017:905

By Sepaand|december 5th, 2022|Categories: Privaatrecht|

Privaatrecht - Bagateldelict ECLI:NL:RBAMS:2017:905 Datum: 7 februari 2017 Rechtbankniveau: Rechtbank Amsterdam Rechtsgebied: Privaatrecht Wetsartikelen: / Casus Een medewerkster van de kantine van de supermarktketen Dirk van der Broek neemt een pak Optimel mee dat over de datum is. De werkgever vindt dit een grond de werkneemster te ontslaan, zeker nu zij ook hiervoor gewaarschuwd was. De werkneemster verzoekt het ontslag op [...]

512, 2022

Privaatrecht – I- grond ECLI:NL:RBNHO:2021:158

By Sepaand|december 5th, 2022|Categories: Privaatrecht|

Privaatrecht - I- grond ECLI:NL:RBNHO:2021:158 Datum: 5 januari 2021 Rechtbankniveau: Rechtbank Noord-Holland Rechtsgebied: Privaatrecht Wetsartikelen: / Casus In deze zaak vindt de kantonrechter dat ontslag op staande voet voor het nuttigen van pakje(s) drinken van een klant van de werkgever, een vliegtuigonderhoudsbedrijf, een te zware sanctie is. De werkgever bepleit weliswaar dat zij een zero tolerance beleid heeft, maar de werkgever [...]

512, 2022

Privaatrecht – G-grond en verwijtbaarheid wg/wn ECLI:NL:PHR:2020:1196

By Sepaand|december 5th, 2022|Categories: Privaatrecht|

Privaatrecht - G-grond en verwijtbaarheid wg/wn ECLI:NL:PHR:2020:1196 Datum: 18 december 2020 Rechtbankniveau: Parket bij de Hoge Raad Rechtsgebied: Privaatrecht Wetsartikelen: Art. 7:699 lid 3 sub g BW Casus In deze casus speelt de vraag of voor de ontbinding wegens een verstoorde arbeidsverhouding in de zin van art. 7:669 lid 3 sub g BW de verwijtbaarheid van de werkgever of werknemer een [...]

512, 2022

Privaatrecht – Sietses tegen Sneek ECLI:NL:HR:2002:AF0585

By Sepaand|december 5th, 2022|Categories: Privaatrecht|

Privaatrecht - Sietses tegen Sneek ECLI:NL:HR:2002:AF0585 Datum: 15 november 2002 Rechtbankniveau: Hoge Raad Rechtsgebied: Privaatrecht Wetsartikelen: Art. 3:34 Bw Casus Sneek treedt op 1 maart 1988 voor onbepaalde tijd in dienst bij Sietses. Enkele jaren later valt Sneek uit wegens ziekte, maar hervat hij kort daarop zijn werkzaamheden op therapeutische basis. Eind 1997 heeft Sneek een gesprek met de directeur van [...]

512, 2022

Privaatrecht – Ernstige verwijtbaarheid werkgever en werknemer; billijke vergoeding ECLI:NL:GHARL:2022:281

By Sepaand|december 5th, 2022|Categories: Privaatrecht|

Privaatrecht - Ernstige verwijtbaarheid werkgever en werknemer; billijke vergoeding ECLI:NL:GHARL:2022:281 Datum: 17 januari 2022 Rechtbankniveau: Gerechtshof Arnhem- Leeuwarden Rechtsgebied: Privaatrecht Wetsartikelen: / Casus In deze zaak was een vrouw werkzaam als statutair directeur bij een bedrijf. Zij zou ontslagen worden, maar heeft zich ziek gemeld voor de vergadering waarin haar ontslag besproken zou gaan worden. De werkneemster werd alsnog ontslagen, in [...]

512, 2022

Privaatrecht – New Hairstyle ECLI:NL:HR:2017:1187

By Sepaand|december 5th, 2022|Categories: Privaatrecht|

Privaatrecht - New Hairstyle ECLI:NL:HR:2017:1187 Datum: 30 juni 2017 Rechtbankniveau: Hoge Raad Rechtsgebied: Privaatrecht Wetsartikelen: / Casus Op 1 juli 2015 is het nieuwe ontslagrecht ingegaan in het kader van de Wet werk en zekerheid (WWZ). Het uitgangspunt in de WWZ is dat de werknemer bij (onvrijwillige) beëindiging van het dienstverband alleen recht heeft op een transitievergoeding (ontslagvergoeding). Als er sprake [...]

512, 2022

Privaatrecht – 1 jaar lang niet op werk verschijnen ECLI:NL:RBNHO:2019:8908

By Sepaand|december 5th, 2022|Categories: Privaatrecht|

Privaatrecht - 1 jaar lang niet op werk verschijnen ECLI:NL:RBNHO:2019:8908 Datum: 10 oktober 2019 Rechtbankniveau: Rechtbank Noord-Holland Rechtsgebied: Privaatrecht Wetsartikelen: / Casus Een schoonmaker is sinds 2008 werkzaam bij een schoonmaakbedrijf. In september 2017 wordt de schoonmaker ziek. Op 17 januari 2018 wordt hij door de bedrijfsarts hersteld verklaard. De werknemer gaat niet aan het werk en het loon blijft uit. [...]

512, 2022

Privaatrecht – Kummeling/Oskam ECLI:NL:HR:2011:BQ8134

By Sepaand|december 5th, 2022|Categories: Privaatrecht|

Privaatrecht - Kummeling/Oskam ECLI:NL:HR:2011:BQ8134 Datum: 30 september 2011 Rechtbankniveau: Hoge Raad Rechtsgebied: Privaatrecht Wetsartikelen: Art. 7:629 lid 1 BW Casus Eiser tot cassatie (werknemer) heeft met verweerster in cassatie (werkgever) een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd gesloten. Werknemer is in juni 1998 arbeidsongeschikt geworden en heeft zijn werk in maart 1999 in de vorm van passend geachte werkzaamheden hervat. Per 21 juni [...]

512, 2022

Privaatrecht – Goldsteen/Roeland ECLI:NL:HR:1991:ZC0448

By Sepaand|december 5th, 2022|Categories: Privaatrecht|

Privaatrecht - Goldsteen/Roeland ECLI:NL:HR:1991:ZC0448 Datum: 13 december 1991 Rechtbankniveau: Hoge Raad Rechtsgebied: Privaatrecht Wetsartikelen: / Casus Goldsteen werkt als chauffeur bij Roeland. Laden en lossen maakt ook deel uit van zijn taken als chauffeur, maar doordat hij ziek is geworden kan hij de taken betreffende het laden en lossen niet meer uitvoeren. Goldsteen biedt aan om alternatieve functies te gaan verrichten [...]

512, 2022

Ondernemingsrecht – The Lord’s Choir ECLI:NL:GHARN:2009:BJ2178

By Sepaand|december 5th, 2022|Categories: Ondernemingsrecht|

Ondernemingsrecht - The Lord’s Choir ECLI:NL:GHARN:2009:BJ2178 Datum: 14 april 2009 Rechtbankniveau: Gerechtshof Arnhem Rechtsgebied: Ondernemingsrecht Wetsartikelen: art. 2:5, 2:6 BW Casus Een kerkkoor betwist dat het drumstel en de piano welke werden gebruikt tijdens repetities van het koor eigendom waren van het koor en niet van de parochie. Er werd betwist dat het koor geen eigendom kan hebben aangezien het geen [...]

512, 2022

Privaatrecht – Concurrentiebeding korte duur arbeidsovereenkomst ECLI:NL:RBOVE:2021:3156

By Sepaand|december 5th, 2022|Categories: Privaatrecht|

Privaatrecht - Concurrentiebeding korte duur arbeidsovereenkomst ECLI:NL:RBOVE:2021:3156 Datum: 20 juli 2021 Rechtbankniveau: Rechtbank Overijssel Rechtsgebied: Privaatrecht Wetsartikelen: Art. 7:653 BW Casus In deze zaak is een man pas elf dagen in dienst bij een nieuw bedrijf als hij een aanbod krijgt van een concurrent. Hij besluit zijn arbeidsovereenkomst op te zeggen. In deze overeenkomst staat echter een concurrentiebeding opgenomen waarin staat [...]

512, 2022

Privaatrecht – Uitleg en reikwijdte schriftelijkheidseis ECLI:NL:HR:2017:364

By Sepaand|december 5th, 2022|Categories: Privaatrecht|

Privaatrecht - Uitleg en reikwijdte schriftelijkheidseis ECLI:NL:HR:2017:364 Datum: 3 maart 2017 Rechtbankniveau: Hoge Raad Rechtsgebied: Privaatrecht Wetsartikelen: Art. 7:653 BW Casus In deze zaak vordert een adviesbureau drie ton boete van een voormalige werknemer. Deze belastingadviseur was zijn eigen onderneming begonnen nadat hij ontslag had genomen bij het adviesbureau. Volgens het adviesbureau heeft de belastingadviseur het tussen hen overeengekomen relatiebeding geschonden. [...]

512, 2022

Privaatrecht – Philips/Oostendorp ECLI:NL:HR:2008:BC0384

By Sepaand|december 5th, 2022|Categories: Privaatrecht|

Privaatrecht - Philips/Oostendorp ECLI:NL:HR:2008:BC0384 Datum: 28 maart 2008 Rechtbankniveau: Hoge Raad Rechtsgebied: Privaatrecht Wetsartikelen: Art. 7:653 Bw Casus Philips werkt als assistent-accountant bij een maatschap. Bij het aangaan van de overeenkomst waren arbeidsvoorwaarden van toepassing waarin onder andere een concurrentiebeding was opgenomen. Bij brief van 12 december 1997 zendt de maatschap een vernieuwd exemplaar van die arbeidsvoorwaarden aan Philips. De brief [...]

512, 2022

Privaatrecht – Den Haan/The Box Fashion LJN:ZC1859

By Sepaand|december 5th, 2022|Categories: Privaatrecht|

Privaatrecht - Den Haan/The Box Fashion LJN:ZC1859 Datum: 27 oktober 1995 Rechtbankniveau: Hoge Raad Rechtsgebied: Privaatrecht Wetsartikelen: / Casus Den Haan is werkzaam bij The Box Fashion. Er geldt een proeftijd van twee maanden. The Box Fashion wil de arbeidsovereenkomst binnen de proeftijd opzeggen. De directeur van The Box Fashion vertelt dit aan enkele collega’s van Den Haan en verzoekt hen [...]

512, 2022

Privaatrecht – Eenzijdig wijzigen verworven rechten ECLI:NL:RBMNE:2021:5381

By Sepaand|december 5th, 2022|Categories: Privaatrecht|

Privaatrecht - Eenzijdig wijzigen verworven rechten ECLI:NL:RBMNE:2021:5381 Datum: 3 november 2021 Rechtbankniveau: Rechtbank Midden-Nederland Rechtsgebied: Privaatrecht Wetsartikelen: / Casus In deze zaak is een werknemer twaalf jaar in ploegendienst bij een bedrijf. Hij ontvangt hiervoor een ploegentoeslag van 17%. De werkgever wil de ploegendienst afschaffen, volgens de werknemer kan dit niet aangezien hij een verworven recht hierop heeft. In de arbeidsovereenkomst [...]

512, 2022

Privaatrecht – Fair Play Centers/Werknemer ECLI:NL:HR:2020:72

By Sepaand|december 5th, 2022|Categories: Privaatrecht|

Privaatrecht - Fair Play Centers/Werknemer ECLI:NL:HR:2020:72 Datum: 17 januari 2020 Rechtbankniveau: Hoge Raad Rechtsgebied: Privaatrecht Wetsartikelen: Art. 7:613 Bw Casus Fair Play Center heeft met de werknemers een pensioenregeling waarin is bepaald dat de werkgever de hele premie helemaal betaalt. Fair Play wil deze pensioenregeling aanpassen. Vanaf 1 januari 2014 moet de werknemer voortaan 10% premie zelf betalen, in 2015 20% [...]

512, 2022

Privaatrecht – Stoof/Mammoet ECLI:NL:HR:2008:BD1847

By Sepaand|december 5th, 2022|Categories: Privaatrecht|

Privaatrecht - Stoof/Mammoet ECLI:NL:HR:2008:BD1847 Datum: 11 juli 2008 Rechtbankniveau: Hoge Raad Rechtsgebied: Privaatrecht Wetsartikelen: / Casus Stoof was aandeelhouder en statutair bestuurder van Mammoet. Na de verkoop van zijn aandelen is hij als werknemer aangebleven bij Mammoet. Na een overgang van onderneming krijgt Stoof een andere functie toebedeeld. Stoof wil geen andere functie en schort zijn arbeidsverplichting op, maar zegt wel [...]

512, 2022

Privaatrecht – Van der Lely/Taxi Hofman LJN:ZC2688

By Sepaand|december 5th, 2022|Categories: Privaatrecht|

Privaatrecht - Van der Lely/Taxi Hofman LJN:ZC2688 Datum: 26 juni 1998 Rechtbankniveau: Hoge Raad Rechtsgebied: Privaatrecht Wetsartikelen: Art. 7:611 BW Casus Van der Lely is oorspronkelijk een taxichauffeur bij Taxi Hofman. In verband met psychische klachten gaat hij in deeltijd als administratief medewerker/centralist werken. Na een tijdje krijgt hij de opdracht om weer (deels) op de taxi te gaan rijden. Van [...]

512, 2022

Privaatrecht – St. Date, Dans en Theater ECLI:NL:RBAMS:2021:7321

By Sepaand|december 5th, 2022|Categories: Privaatrecht|

Privaatrecht - St. Date, Dans en Theater ECLI:NL:RBAMS:2021:7321 Datum: 14 december 2021 Rechtbankniveau: Rechtbank Amsterdam Rechtsgebied: Privaatrecht Wetsartikelen: / Casus In deze zaak stelt Stichting Date, Dans en Theater dat het voor werknemers verplicht is om wekelijks een (zelf)test te doen indien zij geen QR-code hebben in de vorm van een Coronatoegangsbewijs. De zelftesten worden beschikbaar gesteld door de Stichting. Eén [...]

412, 2022

Privaatrecht – Mak/SGBO ECLI:NL:HR:2008:BC7669

By Sepaand|december 4th, 2022|Categories: Privaatrecht|

Privaatrecht - Mak/SGBO ECLI:NL:HR:2008:BC7669 Datum: 27 juni 2006 Rechtbankniveau: Hoge Raad Rechtsgebied: Privaatrecht Wetsartikelen: Art. 7:628 Bw Casus In deze zaak is sprake van situatieve arbeidsongeschiktheid. De situatief arbeidsongeschikte werknemer van een adviesbureau voert aan dat hij recht had op loon, terwijl hij niet werkte. Overleg met zijn werkgever riep namelijk spanningen op. Rechtsvraag Behoudt de werknemer ingevolge art. 7:628 BW [...]

412, 2022

Privaatrecht – Van der Gulik/Vissers ECLI:NL:HR:2003:AF3057

By Sepaand|december 4th, 2022|Categories: Privaatrecht|

Privaatrecht - Van der Gulik/Vissers ECLI:NL:HR:2003:AF3057 Datum: 21 maart 2003 Rechtbankniveau: Hoge Raad Rechtsgebied: Privaatrecht Wetsartikelen: 7:627 Bw Casus Ingevolge de tussen partijen gesloten arbeidsovereenkomst is Van der Gulik bij Vissers aangesteld tot directeur van Vissers en Partners Hypotheekcentrum, tegen een salaris dat bestaat uit afsluitprovisie over de afgesloten hypotheken. Vissers heeft Van der Gulik met ingang van 28 maart 1996 [...]

412, 2022

Privaatrecht – Wielemaker/De Schelde LJNAB9771

By Sepaand|december 4th, 2022|Categories: Privaatrecht|

Privaatrecht - Wielemaker/De Schelde LJNAB9771 Datum: 7 mei 1976 Rechtbankniveau: Hoge Raad Rechtsgebied: Privaatrecht Wetsartikelen: / Casus De heer Wielemaker is in dienst van De Schelde. Op 17 en 18 februari 1972 is er sprake van een groep arbeiders die voor de toegangspoorten van het bedrijf De Schelde staken. Door deze staking zijn de toegangspoorten geblokkeerd waardoor het voor de heer [...]

412, 2022

Privaatrecht – Dubbele woonplaats Marokko ECLI:NL:HR:2013:6824

By Sepaand|december 4th, 2022|Categories: Privaatrecht|

Privaatrecht - Dubbele woonplaats Marokko ECLI:NL:HR:2013:6824 Datum: 12 april 2013 Rechtbankniveau: Hoge Raad Rechtsgebied: Privaatrecht Wetsartikelen: / Casus Het verzoek tot kinderbijslag van appellant is meerdere malen geweigerd door de Sociale Verzekeringsbank (SVB), omdat appellant niet woont of werkt in Nederland. Het verblijf in Nederland vanaf 1 april 2009 is dermate kort geweest dat niet gesteld kan worden dat het middelpunt [...]

412, 2022

Privaatrecht – Zwervend bestaan op boot ECLI:NL:CRVB:2012:BX2206

By Sepaand|december 4th, 2022|Categories: Privaatrecht|

Privaatrecht - Zwervend bestaan op boot ECLI:NL:CRVB:2012:BX2206 Datum: 20 juli 2012 Rechtbankniveau: Centrale Raad van Beroep Rechtsgebied: Privaatrecht Wetsartikelen: Art. 2 jo art. 6 AOW Casus De Sociale Verzekeringsbank heeft in deze zaak een man op grond van de Algemene Ouderdomswet (AOW) voor 12% gekort in zijn ouderdomspensioen. Als argument gaf de Sociale Verzekeringsbank dat de man gedurende een periode van [...]

412, 2022

Privaatrecht – Verzekering prostituees ECLI:NL:CRVB:2006:AV1414

By Sepaand|december 4th, 2022|Categories: Privaatrecht|

Privaatrecht - Verzekering prostituees ECLI:NL:CRVB:2006:AV1414 Datum: 5 januari 2006 Rechtbankniveau: Centrale Raad van Beroep Rechtsgebied: Privaatrecht Wetsartikelen: / Casus Na onderzoek van de belastingdienst is geconstateerd dat in verhuurde kamers van appellant bedrijfsmatig diensten worden verleend door prostituees. Het UWV heeft hierdoor verplichte verzekering uit hoofde van een privaatrechtelijke dienstbetrekking van de prostituees aangenomen op grond van de artikelen 3 van [...]

412, 2022

Privaatrecht – Deliveroo ECLI:NL:GHAMS:2021:392

By Sepaand|december 4th, 2022|Categories: Privaatrecht|

Privaatrecht - Deliveroo ECLI:NL:GHAMS:2021:392 Datum: 16 februari 2021 Rechtbankniveau: Hoge Raad Rechtsgebied: Privaatrecht Wetsartikelen: / Casus De maaltijdbezorgdienst Deliveroo besloot eind 2017 om alle arbeidsovereenkomsten met bezorgers niet te verlengen. In plaats daarvan gingen bezorgers volgens zogenoemde partnerovereenkomsten als zelfstandig ondernemer voor het bedrijf aan de slag. Volgens Deliveroo kregen bezorgers binnen de nieuwe overeenkomst veel meer vrijheid om zelf invulling [...]

412, 2022

Privaatrecht – X/Gemeente Amsterdam ECLI:NL:HR:2020:1746

By Sepaand|december 4th, 2022|Categories: Privaatrecht|

Privaatrecht - X/Gemeente Amsterdam ECLI:NL:HR:2020:1746 Datum: 6 november 2020 Rechtbankniveau: Hoge Raad Rechtsgebied: Privaatrecht Wetsartikelen: / Casus De betrokkene in de zaak X/Gemeente Amsterdam ontving een uitkering op grond van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers (IOAW). In het kader van een re-integratietraject verrichtte zij met behoud van haar uitkering werkzaamheden als servicedesk medewerker bij de gemeente. Na afloop [...]

412, 2022

Privaatrecht – ABVAKABO/RUG ECLI:NL:GHARL:2013:BZ8365

By Sepaand|december 4th, 2022|Categories: Privaatrecht|

Privaatrecht - ABVAKABO/RUG ECLI:NL:GHARL:2013:BZ8365 Datum: 23 april 2013 Rechtbankniveau: Hoge Raad Rechtsgebied: Privaatrecht Wetsartikelen: Art. 7:610 Bw Casus De eisers in deze casus zijn ABVAKABO en een aantal beurspromovendi van de RuG. ABVAKABO is een vereniging die opkomt voor de belangen van werknemers. Geïntimeerden zijn als beurspromovendi werkzaam bij de RuG. Voor de promotieopleiding gelden de bepalingen van de Regeling Promotieopleiding [...]

412, 2022

Privaatrecht – Beurspromovendi UvA ECLI:NL:HR:2006:AU9722

By Sepaand|december 4th, 2022|Categories: Privaatrecht|

Privaatrecht - Beurspromovendi UvA ECLI:NL:HR:2006:AU9722 Datum: 14 april 2006 Rechtbankniveau: Hoge Raad Rechtsgebied: Privaatrecht Wetsartikelen: Art. 7:610 Bw Casus De eisers in deze casus zijn ABVAKABO en een aantal beurspromovendi van de UvA. ABVAKABO is een vereniging die opkomt voor de belangen van werknemers. Eisers zijn als beurspromovendi werkzaam bij de UvA. Met hen is overeengekomen dat de UvA aan hen [...]

412, 2022

Privaatrecht – De Gouden Kooi ECLI:NL:HR:2011:BP3887

By Sepaand|december 4th, 2022|Categories: Privaatrecht|

Privaatrecht - De Gouden Kooi ECLI:NL:HR:2011:BP3887 Datum: 25 maart 2011 Rechtbankniveau: Hoge Raad Rechtsgebied: Privaatrecht Wetsartikelen: Art. 7:610 Bw Casus Belanghebbende in deze zaak nam deel aan het televisieprogramma ‘De Gouden Kooi’. In dit programma werden de deelnemers die woonden in een villa gevolgd met televisiecamera's. De beelden van de bewoners in de villa waren constant via media voor het publiek [...]

412, 2022

Privaatrecht – Groen/Schoevers ECLI:NL:HR:1997:ZC2495

By Sepaand|december 4th, 2022|Categories: Privaatrecht|

Privaatrecht - Groen/Schoevers ECLI:NL:HR:1997:ZC2495 Datum: 14 november 1997 Rechtbankniveau: Hoge Raad Rechtsgebied: Privaatrecht Wetsartikelen: Art. 7:610 BW Casus In deze zaak gaat het over de heer Groen die zijn eigen belastingadvieskantoor heeft. De heer Groen geeft onder andere op basis van mondelinge overeenkomst les bij opleidingsinstituut Schoevers. Groen stuurt daarvoor maandelijks facturen inclusief btw op basis van de gewerkte uren naar [...]

412, 2022

Privaatrecht – Groningse aardbevingsschade ECLI:NL:HR:2021:1534

By Sepaand|december 4th, 2022|Categories: Privaatrecht|

Privaatrecht - Groningse aardbevingsschade ECLI:NL:HR:2021:1534 Datum: 15 oktober 2021 Rechtbankniveau: Hoge Raad Rechtsgebied: Privaatrecht Wetsartikelen: Art. 6:106 onder b BW Casus A c.s. wonen in de provincie Groningen. Als gevolg van gaswinning doen zich daar aardbevingen voor. De gaswinning vindt plaats op basis van een door de Staat aan NAM verleende concessie. Het beleid met betrekking tot de gaswinning op basis [...]

412, 2022

Privaatrecht – Lindorff BV/Nazier ECLI:NL:HR:2016:236

By Sepaand|december 4th, 2022|Categories: Privaatrecht|

Privaatrecht - Lindorff BV/Nazier ECLI:NL:HR:2016:236 Datum: 12 februari 2016 Rechtbankniveau: Hoge Raad Rechtsgebied: Privaatrecht Wetsartikelen: Art. 7:61 BW Casus In dit arrest ging het om de aanbieding van een telefoonabonnement met een ‘gratis telefoon’. Als de klant dit abonnement bij de provider aan zou gaan, werd beloofd dat het toestel kosteloos zou zijn. Zodra de klant echter het abonnement met het [...]

412, 2022

Privaatrecht – Vermobo/Van Rijswijk ECLI:NL:HR:1993:ZC0845

By Sepaand|december 4th, 2022|Categories: Privaatrecht|

Privaatrecht - Vermobo/Van Rijswijk ECLI:NL:HR:1993:ZC0845 Datum: 29 januari 1993 Rechtbankniveau: Hoge Raad Rechtsgebied: Privaatrecht Wetsartikelen: Art. 6:162 BW Casus Van Rijswijk jr. wilde een stal voor zijn varkens laten bouwen op een perceel grond dat aan Van Rijswijk sr. toebehoorde. Hiertoe sloot hij een aannemingsovereenkomst af met Vermobo. Vermobo zou de stal bouwen, waartoe Van Rijswijk jr. hem een aanneemsom zou [...]

412, 2022

Privaatrecht – Staat/Vrolijk ECLI:NL:HR:2017:2789

By Sepaand|december 4th, 2022|Categories: Privaatrecht|

Privaatrecht - Staat/Vrolijk ECLI:NL:HR:2017:2789 Datum: 27 oktober 2017 Rechtbankniveau: Hoge Raad Rechtsgebied: Privaatrecht Wetsartikelen: / Casus Eiseres is op 12 januari 2002 naar de spoedeisende hulp van het Academisch Ziekenhuis in Maastricht gebracht in verband met een acute hernia. Nadat zij door een arts-assistent neurologie is onderzocht en pijnstilling had gekregen, is zij weer naar huis gebracht. Een dag later is [...]

412, 2022

Privaatrecht – TenneT Tso Bv en Saranne BV/ABB Bv en ABB Ltd ECLI:NL:HR:2016:1483

By Sepaand|december 4th, 2022|Categories: Privaatrecht|

Privaatrecht - TenneT Tso Bv en Saranne BV/ABB Bv en ABB Ltd ECLI:NL:HR:2016:1483 Datum: 8 juli 2016 Rechtbankniveau: Hoge Raad Rechtsgebied: Privaatrecht Wetsartikelen: Art. 6:95-97 BW Casus ABB BV heeft een overeenkomst met een NV, waartoe zij een GGS-installatie verkocht en geleverd heeft. De GGS-installatie is onderdeel van een hoogspanningsnet. TenneT is als netbeheerder van dit hoogspanningsnet aangewezen door een bedrijf [...]

412, 2022

Privaatrecht – Achmea/Menzis ECLI:NL:HR:2015:1873

By Sepaand|december 4th, 2022|Categories: Privaatrecht|

Privaatrecht - Achmea/Menzis ECLI:NL:HR:2015:1873 Datum: 10 juli 2015 Rechtbankniveau: Hoge Raad Rechtsgebied: Privaatrecht Wetsartikelen: Art. 6:101 BW Casus In het onderhavige geval heeft een verkeersongeval plaatsgevonden. Hierbij was een te hard rijdende bromfiets op een remmend taxibusje gebotst, nadat het busje afremde. Als gevolg van deze botsing liep de bromfietsbestuurder een dwarslaesie op, waardoor hij voor de rest van zijn leven [...]

412, 2022

Privaatrecht – Nationale Nederlande Schadeverzekering/S. En L. ECLI:NL:PHR:2012:BX8349

By Sepaand|december 4th, 2022|Categories: Privaatrecht|

Privaatrecht - Nationale Nederlande Schadeverzekering/S. En L. ECLI:NL:PHR:2012:BX8349 Datum: 14 december 2012 Rechtbankniveau: Parket Hoge Raad Rechtsgebied: Privaatrecht Wetsartikelen: Art. 6:101 Bw Casus Verweerster in dit geding werd door een personenauto aangereden die bij de Nationale-Nederlanden verzekerd was. Deze aanrijding werd veroorzaakt door het feit dat de personenauto geen voorrang verleende, daar waar wel voorrang verleend had moeten worden. Tijdens het [...]

412, 2022

Privaatrecht – ISG/Natwest ECLI:NL:HR:2021:461

By Sepaand|december 4th, 2022|Categories: Privaatrecht|

Privaatrecht - ISG/Natwest ECLI:NL:HR:2021:461 Datum: 26 maart 2021 Rechtbankniveau: Hoge Raad Rechtsgebied: Privaatrecht Wetsartikelen: / Casus Het bedrijf International Strategies Group (ISG) is met Corporation of the Bankhouse Inc. (hierna COB) een overeenkomst aangegaan. In deze overeenkomst stond dat ISG deel zou nemen aan een programma dat de beschikbaarheid van dollars in het internationale verkeer zou reguleren. Na enige tijd bleek [...]

412, 2022

Privaatrecht – Omkeringsregel bij productaansprakelijkheid ECLI:NL:HR:2020:27)

By Sepaand|december 4th, 2022|Categories: Privaatrecht|

Privaatrecht - Omkeringsregel bij productaansprakelijkheid ECLI:NL:HR:2020:27) Datum: 10 januari 2020 Rechtbankniveau: Hoge Raad Rechtsgebied: Privaatrecht Wetsartikelen: / Casus ATF heeft een soldeermachine geproduceerd en in het verkeer gebracht door middel van verkoop aan een Nederlands bedrijf. Engineering B.V. heeft de machine gekocht. Engineering B.V. heeft de machine aan een derde (A) verkocht en daar geïnstalleerd. Er bleek iets mis te zijn [...]

412, 2022

Privaatrecht – Keukenbrand ECLI:NL:HR:2017:1353

By Sepaand|december 4th, 2022|Categories: Privaatrecht|

Privaatrecht - Keukenbrand ECLI:NL:HR:2017:1353 Datum: 14 juli 2017 Rechtbankniveau: Hoge Raad Rechtsgebied: Privaatrecht Wetsartikelen: / Casus In november 2007 brandt een pand volledig af. De eigenaren van het pand waren voor brandschade verzekerd bij Delta Lloyd. Het probleem is dat zij ten tijde van de brand onderverzekerd waren, omdat zij het pand juist aanzienlijk aan het verbouwen waren en zij hun [...]

412, 2022

Privaatrecht – Baby Esther ECLI:NL:HR:2016:2987

By Sepaand|december 4th, 2022|Categories: Privaatrecht|

Privaatrecht - Baby Esther ECLI:NL:HR:2016:2987 Datum: 23 december 2016 Rechtbankniveau: Hoge Raad Rechtsgebied: Privaatrecht Wetsartikelen: / Casus In het voorjaar van 1996 wordt een tweeling veel te vroeg geboren in het Erasmusziekenhuis te Rotterdam. Binnen een week na de geboorte overlijdt één van de meisjes. Het andere meisje, Esther, moet in de eerste weken na de geboorte een buikoperatie ondergaan. Na [...]

412, 2022

Privaatrecht – Diefstal en groepsaansprakelijkheid ECLI:NL:HR:2015:2914

By Sepaand|december 4th, 2022|Categories: Privaatrecht|

Privaatrecht - Diefstal en groepsaansprakelijkheid ECLI:NL:HR:2015:2914 Datum: 2 oktober 2015 Rechtbankniveau: Hoge Raad Rechtsgebied: Privaatrecht Wetsartikelen: Art. 6:166 Bw Casus In deze casus ging het om een zestal personen, waarvan vijf strafrechtelijk veroordeeld waren voor het deelnemen aan een criminele organisatie, die als oogmerk het plegen van misdrijven had. Eén van de zes was echter vrijgesproken van de hem ten laste [...]

412, 2022

Privaatrecht – B. en Deloitte Belastingadviseurs/H ECLI:NL:HR:2012:BX7491

By Sepaand|december 4th, 2022|Categories: Privaatrecht|

Privaatrecht - B. en Deloitte Belastingadviseurs/H ECLI:NL:HR:2012:BX7491 Datum: 21 december 2012 Rechtbankniveau: Hoge Raad Rechtsgebied: Privaatrecht Wetsartikelen: / Casus In dit geding ging het om een vennoot (hierna: verweerder) van een accountantsmaatschap die tevens over een eenmanszaak beschikte. Het bestuur van deze maatschap besloot de maatschap echter op te zeggen aan deze betreffende vennoot. Hiertoe heeft hij eiser (die werkzaam was [...]

412, 2022

Privaatrecht – Erven A./B. en C. ECLI:NL:HR:2012:BX7264

By Sepaand|december 4th, 2022|Categories: Privaatrecht|

Privaatrecht - Erven A./B. en C. ECLI:NL:HR:2012:BX7264 Datum: 23 november 2012 Rechtbankniveau: Hoge Raad Rechtsgebied: Privaatrecht Wetsartikelen: Art. 150 Rv Casus Op 16 september 1993 wordt een vrouw opgenomen in het ziekenhuis. Zij is namelijk zwanger en is met hevige weeën naar het ziekenhuis vervoerd. Van de foetus in haar buik wordt een echo gemaakt waaruit blijkt dat het kindje in [...]

412, 2022

Privaatrecht – Des-dochters ECLI:NL:HR:1992:ZC0706

By Sepaand|december 4th, 2022|Categories: Privaatrecht|

Privaatrecht - Des-dochters ECLI:NL:HR:1992:ZC0706 Datum: 9 oktober 1992 Rechtbankniveau: Hoge Raad Rechtsgebied: Privaatrecht Wetsartikelen: / Casus Deze casus is een spraakmakende zaak uit de vorige eeuw. Het ging hier om een aantal vrouwen dat op een bepaalde leeftijd klachten begon te ondervinden aan de voortplantingsorganen. Deze klachten betroffen vooral zeer ernstige ziektes en problemen, die uiteenliepen van onvruchtbaarheid tot kanker. Al [...]

412, 2022

Privaatrecht – Eiser/De Goudse, molenaarszoon ECLI:NL:HR:2017:273

By Sepaand|december 4th, 2022|Categories: Privaatrecht|

Privaatrecht - Eiser/De Goudse, molenaarszoon ECLI:NL:HR:2017:273 Datum: 17 februari 2017 Rechtbankniveau: Hoge Raad Rechtsgebied: Privaatrecht Wetsartikelen: / Casus Eiser, molenaar van beroep, is in deze casus betrokken geweest bij een ongeval, waardoor hij whiplash-gerelateerde klachten heeft opgelopen. De verzekeraar, De Goudse, erkent haar aansprakelijkheid jegens eiser voor wat betreft de gevolgen die het ongeval met zich mee heeft gebracht. Voor het [...]

412, 2022

Privaatrecht – Leidingschade/abstracte schadebegroting ECLI:NL:HR:2020:315

By Sepaand|december 4th, 2022|Categories: Privaatrecht|

Privaatrecht - Leidingschade/abstracte schadebegroting ECLI:NL:HR:2020:315 Datum: 21 februari 2020 Rechtbankniveau: Hoge Raad Rechtsgebied: Privaatrecht Wetsartikelen: / Casus Liander is netbeheerder in de zin van de Gaswet en de Elektriciteitswet 1998 en als zodanig economisch eigenaar van de door haar beheerde netten. Bij grondwerkzaamheden brengen derden, veelal aannemers, veelvuldig schades aan de netten toe. Liander verricht na een schade het storingsherstel van [...]

412, 2022

Privaatrecht – Kapitalisatie/peildatum ECLI:NL:HR:2019:1291

By Sepaand|december 4th, 2022|Categories: Privaatrecht|

Privaatrecht - Kapitalisatie/peildatum ECLI:NL:HR:2019:1291 Datum: 30 augutus 2019 Rechtbankniveau: Hoge Raad Rechtsgebied: Privaatrecht Wetsartikelen: / Casus In deze schadestaatprocedure moet de schade worden vastgesteld die een onderneming heeft geleden doordat zij in 1976 haar bedrijf niet heeft kunnen uitbreiden. De verweerder meent dat zij schade heeft geleden doordat zij haar plan om de productiecapaciteit van haar fabriek uit te breiden niet [...]

312, 2022

Privaatrecht – ECLI:NL:HR:2017:1053

By Sepaand|december 3rd, 2022|Categories: Privaatrecht|

Privaatrecht - ECLI:NL:HR:2017:1053 Datum: 9 juni 2017 Rechtbankniveau: Hoge Raad Rechtsgebied: Privaatrecht Wetsartikelen: / Casus Bij notariële akte van 5 januari 1995 heeft Hofstad de aandelen in de vennootschap Algemeen Verzekeringsbedrijf De Provinciale overgedragen aan Rixtel. Rixtel heeft, eveneens op 5 januari 1995, de assurantieportefeuille van De Provinciale gekocht en geleverd gekregen. Rixtel heeft de koopprijs niet betaald. Hofstad c.s. heeft [...]

312, 2022

Privaatrecht – Verzoeker/New India ECLI:NL:HR:2017:208

By Sepaand|december 3rd, 2022|Categories: Privaatrecht|

Privaatrecht - Verzoeker/New India ECLI:NL:HR:2017:208 Datum: 10 februari 2017 Rechtbankniveau: Hoge Raad Rechtsgebied: Privaatrecht Wetsartikelen: Art. 6:97 BW Casus In deze casus ging het om een aanrijding tussen twee taxichauffeurs op Aruba. De verzoeker in cassatie was taxichauffeur ten tijde van het plaatsvinden van het ongeval. Zijn auto, die hij gebruikte als taxi, is total loss verklaard als gevolg van het [...]

312, 2022

Privaatrecht – Reaal/Athlon ECLI:NL:HR:2012:BX0357

By Sepaand|december 3rd, 2022|Categories: Privaatrecht|

Privaatrecht - Reaal/Athlon ECLI:NL:HR:2012:BX0357 Datum: 26 oktober 2012 Rechtbankniveau: Hoge Raad Rechtsgebied: Privaatrecht Wetsartikelen: Art. 6:97 BW Casus In 2004 vond er een aanrijding plaats waarbij een leaseauto, die in eigendom aan Athlon toebehoorde, ernstig werd beschadigd. De bestuurder van deze auto had een WAM-verzekering afgesloten bij verzekeringsmaatschappij Reaal. Athlon vordert daarom vergoeding van de schade aan de leaseauto bij Reaal. [...]

312, 2022

Privaatrecht – Doerga/Ymere ECLI:NL:HR:2010:BM0893

By Sepaand|december 3rd, 2022|Categories: Privaatrecht|

Privaatrecht - Doerga/Ymere ECLI:NL:HR:2010:BM0893 Datum: 18 juni 2010 Rechtbankniveau: Hoge Raad Rechtsgebied: Privaatrecht Wetsartikelen: Art. 6:104 BW Casus Doerga huurde van (een rechtsvoorganger van) Ymere een huurwoning. In de huurovereenkomst kwamen zij overeen dat Doerga het gehuurde zelf zou gaan bewonen en niet mocht afstaan of onderhuren. Doerga verhuurt de woning echter in zijn geheel onder aan studenten, waar zij een [...]

312, 2022

Privaatrecht – Ahold/Staat ECLI:NL:HR:2005:AR0220

By Sepaand|december 3rd, 2022|Categories: Privaatrecht|

Privaatrecht - Ahold/Staat ECLI:NL:HR:2005:AR0220 Datum: 14 januari 2005 Rechtbankniveau: Hoge Raad Rechtsgebied: Privaatrecht Wetsartikelen: Art. 6:119 BW Casus Door Ahold zijn Spaanse flessen wijn geïmporteerd om deze vervolgens te verkopen in supermarktketens. Over deze flessen wijn werd een flink bedrag aan accijns geheven, dat door Ahold aan de Staat was betaald. Omdat het in het onderhavige geval echter ging om vruchtenwijn [...]

312, 2022

Privaatrecht – ECLI:NL:HR:2016:147

By Sepaand|december 3rd, 2022|Categories: Privaatrecht|

Privaatrecht - ECLI:NL:HR:2016:147 Datum: 29 januari 2016 Rechtbankniveau: Hoge Raad Rechtsgebied: Privaatrecht Wetsartikelen: Art. 6:165 lid 1 BW Casus Het ging in casus om een gehuwd stel dat samen problemen had. De man rijdt met een tractor op de vrouw in, met als gevolg dat de man strafrechtelijk wordt vervolgd. De vrouw krijgt door de aanrijding psychische problemen. Het gevolg van [...]

312, 2022

Privaatrecht – Iranese Vluchtelinge ECLI:NL:HR:2007:AZ8751

By Sepaand|december 3rd, 2022|Categories: Privaatrecht|

Privaatrecht - Iranese Vluchtelinge ECLI:NL:HR:2007:AZ8751 Datum: 13 april 2007 Rechtbankniveau: Hoge Raad Rechtsgebied: Privaatrecht Wetsartikelen: / Casus In deze casus ging het om een vrouw, afkomstig uit Iran, die een aanvraag had ingediend in Nederland om tot Nederland te worden toegelaten als vluchteling en om een verblijfsvergunning. Dit verzoek werd echter niet-ontvankelijk verklaard, om de reden dat de vrouw zich niet [...]

312, 2022

Privaatrecht – Shell ECLI:NL:RBDHA:2021:5337

By Sepaand|december 3rd, 2022|Categories: Privaatrecht|

Privaatrecht - Shell ECLI:NL:RBDHA:2021:5337 Datum: 26 mei 2021 Rechtbankniveau: Rechtbank Den Haag Rechtsgebied: Privaatrecht Wetsartikelen: / Feiten Een alliantie van belangenorganisaties en ruim 17.000 individuele eisers hebben, met leiding van Milieudefensie, Royal Dutch Shell Plc (met voormalig hoofdkantoor in Den Haag) gedagvaard om een reductie van de CO2-emissies van RDSl te vorderen. Als grondslag voor hun vordering stelde Milieudefensie dat RDS [...]

312, 2022

Privaatrecht – Lengers Yacht/ Mannheimer\ Versicherung ECLI:NL:HR:2021:1757

By Sepaand|december 3rd, 2022|Categories: Privaatrecht|

Privaatrecht - Lengers Yacht/ Mannheimer\ Versicherung ECLI:NL:HR:2021:1757 Datum: 26 november 2021 Rechtbankniveau: Hoge Raad Rechtsgebied: Privaatrecht Wetsartikelen: Art. 7:24 lid 2 BW Feiten Verkoper Lengers heeft op 11 juli 2012 aan consumentkoper [A] motorjacht [B] (verder: het schip) geleverd (voor een aankoopwaarde van bijna € 1,5 miljoen). Kort na levering, op 7 oktober 2012, is in de haven van [C] brand [...]

312, 2022

Privaatrecht – DAF/Achmea ECLI:NL:HR:2017:32

By Sepaand|december 3rd, 2022|Categories: Privaatrecht|

Privaatrecht - DAF/Achmea ECLI:NL:HR:2017:32 Datum: 13 januari 2017 Rechtbankniveau: Hoge Raad Rechtsgebied: Privaatrecht Wetsartikelen: Art. 6:191 BW Casus In 2008 brandt een van de vrachtauto’s van Bemo Bedrijfswagens B.V. uit. De oorzaak hiervan is een vuilophoping tussen het spatscherm en de uitlaatdemper links onder de cabine van de vrachtauto. Deze vuilophoping heeft op een gegeven moment vlam gevat door de hoge [...]

312, 2022

Privaatrecht – Krone ECLI:EU:C:2021:471

By Sepaand|december 3rd, 2022|Categories: Privaatrecht|

Privaatrecht - Krone ECLI:EU:C:2021:471 Datum: 10 juni 2021 Rechtbankniveau: HvJ EU Rechtsgebied: Privaatrecht Wetsartikelen: / Casus Krone-Verlag is de uitgever van een regionale krant genaamd Kronen-Zeitung. Op 31 december 2016 publiceerde Krone-Verlag een artikel genaamd ‘Hing’schaut und g’sund g’lebt’ (kijk en leef gezond). In dit artikel werden de verdiensten van het aanbrengen van geraspte mierikswortel om reumatische pijn te verzachten. Het [...]

312, 2022

Privaatrecht – W. c.s./Sanofi Pasteur MSD SNC ECLI:EU:C:2017:484

By Sepaand|december 3rd, 2022|Categories: Privaatrecht|

Privaatrecht - W. c.s./Sanofi Pasteur MSD SNC ECLI:EU:C:2017:484 Datum: 21 juni 2017 Rechtbankniveau: HvJ EU Rechtsgebied: Privaatrecht Wetsartikelen: / Casus W. is fysiotherapeut van beroep. Op 26 december 1998, 29 januari 1999 en 8 juli 1999 kreeg hij een vaccin tegen hepatitis B toegediend. Dit vaccin was geproduceerd door Sanofi Pasteur. Vanaf augustus 1999 kreeg W. te maken met verschillende aandoeningen, [...]

312, 2022

Privaatrecht – Brand in Loods ECLI:NL:HR:2017:3016

By Sepaand|december 3rd, 2022|Categories: Privaatrecht|

Privaatrecht - Brand in Loods ECLI:NL:HR:2017:3016 Datum: 24 november 2017 Rechtbankniveau: Hoge Raad Rechtsgebied: Privaatrecht Wetsartikelen: Art. 6:174 BW Casus Een gedeelte van een bedrijfsgebouw in Beverwijk werd verhuurd aan verschillende bedrijven, waaronder Planet, Katalyst en ACE. Achter de units van deze drie ondernemingen bevond zich een unit die verhuurd was aan eiseres 2. De unit van eiseres 2 diende als [...]

312, 2022

Privaatrecht – Stroomkabels ECLI:NL:HR:2016:2283

By Sepaand|december 3rd, 2022|Categories: Privaatrecht|

Privaatrecht - Stroomkabels ECLI:NL:HR:2016:2283 Datum: 7 oktober 2016 Rechtbankniveau: Hoge Raad Rechtsgebied: Privaatrecht Wetsartikelen: Art. 6:174 BW Casus In deze casus was een vrouw ten val gekomen doordat zij over stroomkabels struikelde, die in eigendom aan marktkraamhouders toebehoorden. De kabels liepen vanaf een elektriciteitskast aan de rechterkant van de stoep, naar de marktkramen aan de andere kant van de stoep. Als [...]

312, 2022

Privaatrecht – Hangmat II Dieren ECLI:NL:HR:2016:162

By Sepaand|december 3rd, 2022|Categories: Privaatrecht|

Privaatrecht - Hangmat II Dieren ECLI:NL:HR:2016:162 Datum: 29 januari 2016 Rechtbankniveau: Hoge Raad Rechtsgebied: Privaatrecht Wetsartikelen: Art. 6:179 BW Casus In het onderhavige geval exploiteert eiseres al een aantal jaar een manege met haar echtgenoot, die zij in 1982 besluiten om te zetten in een vennootschap onder firma. De manege richt zich vooral op het geven van paardrijlessen aan zowel kinderen [...]

312, 2022

Privaatrecht – Boston Scientific ECLI:EU:C:2015:148

By Sepaand|december 3rd, 2022|Categories: Privaatrecht|

Privaatrecht - Boston Scientific ECLI:EU:C:2015:148 Datum: 5 maart 2015 Rechtbankniveau: HvJ EU Rechtsgebied: Privaatrecht Wetsartikelen: Art. 6:186 BW Casus In dit arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: HVJEU) ging het om twee (Duitse) hartpatiënten bij wie pacemakers zijn geïmplanteerd. Na verloop van tijd komen de behandelend artsen van deze patiënten echter tot de ontdekking dat de [...]

312, 2022

Privaatrecht – Opbreking wegdek ECLI:NL:PHR:2017:1427

By Sepaand|december 3rd, 2022|Categories: Privaatrecht|

Privaatrecht - Opbreking wegdek ECLI:NL:PHR:2017:1427 Datum: 15 december 2017 Rechtbankniveau: Hoge Raad Rechtsgebied: Privaatrecht Wetsartikelen: Art. 6:162 BW Casus In juni 2006 is in het asfalt van een openbare weg een trens aangelegd. Dit is een opbreking in het wegdek voor de aanleg van nutsvoorzieningen. Deze trens lag over de volledige breedte van de weg (met een breedte van ongeveer een [...]

312, 2022

Privaatrecht – Reaal/Deventer ECLI:NL:HR:2014:831

By Sepaand|december 3rd, 2022|Categories: Privaatrecht|

Privaatrecht - Reaal/Deventer ECLI:NL:HR:2014:831 Datum: 4 april 2014 Rechtbankniveau: Hoge Raad Rechtsgebied: Privaatrecht Wetsartikelen: Art. 6:174 Bw Casus In deze casus ging het om een jongen die, nadat hij door een vrachtwagen met aanhanger werd ingehaald, ten val is gekomen. Het ongeval vond plaats op een openbare weg. De gemeente is verantwoordelijk voor het beheer van de weg. De vrachtwagenchauffeur is [...]

312, 2022

Privaatrecht – Loretta ECLI:NL:HR:2011:BP1475

By Sepaand|december 3rd, 2022|Categories: Privaatrecht|

Privaatrecht - Loretta ECLI:NL:HR:2011:BP1475 Datum: 1 april 2011 Rechtbankniveau: Hoge Raad Rechtsgebied: Privaatrecht Wetsartikelen: Art. 6:179 en 6:181 BW Casus In deze casus ging het om een paard, Loretta genaamd. Dit paard werd, tegen betaling, in een manege ondergebracht ter belering. Dit betekent dat Loretta getraind zou worden door de werkzame personen bij de manege, alsmede zou worden afgericht en zadelmak [...]

312, 2022

Privaatrecht – Wilnis ECLI:NL:HR:2010:BN6236

By Sepaand|december 3rd, 2022|Categories: Privaatrecht|

Privaatrecht - Wilnis ECLI:NL:HR:2010:BN6236 Datum: 17 december 2010 Rechtbankniveau: Hoge Raad Rechtsgebied: Privaatrecht Wetsartikelen: Art. 6:174 BW Casus Het Hoogheemraadschap gaat over de waterkundige verzorging van delen van de provincies Utrecht, Noord-Holland en Zuid-Holland. Het Hoogheemraadschap is bovendien de eigenaar en tevens beheerder van een tussenboezemkade in een plaatsje genaamd Wilnis. Deze kade is een zogeheten secundaire, regionale waterkering, waarvoor er [...]

312, 2022

Privaatrecht – Orderpicktruck ECLI:NL:PHR:2019:717

By Sepaand|december 3rd, 2022|Categories: Privaatrecht|

Privaatrecht - Orderpicktruck ECLI:NL:PHR:2019:717 Datum: 28 juni 2019 Rechtbankniveau: Parket Hoge Raad Rechtsgebied: Privaatrecht Wetsartikelen: Art. 7:658 Bw Casus Deze zaak heeft betrekking op een bedrijfsongeval. Papyrus Groep Nederland B.V. is gespecialiseerd in de fabricage, verwerking en handel in (onder meer) papierwaren. Verweerder is als magazijnmedewerker in loondienst getreden van Papyrus. Verweerder is tijdens het uitvoeren van zijn werkzaamheden in het [...]

312, 2022

Privaatrecht – Waterscooter ECLI:NL:HR:2013:CA3751

By Sepaand|december 3rd, 2022|Categories: Privaatrecht|

Privaatrecht - Waterscooter ECLI:NL:HR:2013:CA3751 Datum: 4 oktober 2013 Rechtbankniveau: Hoge Raad Rechtsgebied: Privaatrecht Wetsartikelen: Art. 6:101 lid 1 BW Casus Deze casus deed zich voor in Curaçao, waar het gewoonlijk is voor toeristen om aldaar te snorkelen of op een waterscooter over het water te gaan. Deze twee verschillende activiteiten kunnen echter gevaarlijke situaties met zich meebrengen, zoals in deze zaak. [...]

312, 2022

Privaatrecht – Rooyse Wissel ECLI:NL:HR:2011:BR5223

By Sepaand|december 3rd, 2022|Categories: Privaatrecht|

Privaatrecht - Rooyse Wissel ECLI:NL:HR:2011:BR5223 Datum: 11 november 2011 Rechtbankniveau: Hoge Raad Rechtsgebied: Privaatrecht Wetsartikelen: Art. 7:658 BW Casus In maart 2003 werkte werknemer in loondienst bij de TBS-instelling De Rooyse Wissel. Werknemer werkte als sociotherapeut op een gesloten afdeling, waar TBS-gestelden worden verpleegd. Op 10 maart 2003 is de werknemer tijdens de uitvoering van zijn werkzaamheden door een TBS-patiënt vastgepakt [...]

312, 2022

Privaatrecht – Postbezorger ECLI:NL:HR:2011:BR5215

By Sepaand|december 3rd, 2022|Categories: Privaatrecht|

Privaatrecht - Postbezorger ECLI:NL:HR:2011:BR5215 Datum: 11 november 2011 Rechtbankniveau: Hoge Raad Rechtsgebied: Privaatrecht Wetsartikelen: Art. 7:611 jo. 7;658 BW Casus Verweerster werkt per 7 december 2004 voor TNT Post. Op 26 januari 2005 glijdt zij bij het bezorgen van de post uit over een stuk ijs of bevroren sneeuw waardoor zij haar linkerenkel breekt. Op 24 juli 2005 wordt zij weer [...]

312, 2022

Privaatrecht – Rollerskate ECLI:NL:HR:2009:BH1996

By Sepaand|december 3rd, 2022|Categories: Privaatrecht|

Privaatrecht - Rollerskate ECLI:NL:HR:2009:BH1996 Datum: 17 april 2009 Rechtbankniveau: Hoge Raad Rechtsgebied: Privaatrecht Wetsartikelen: Art. 6:74 en Art. 7:611 Bw Casus Van den Brink is in dienst van M/VC. Zij werkt op de financiële administratie en is niet werkzaam op vrijdag. Eén keer in de drie maanden organiseert M/VC op vrijdag een activiteit voor de werknemers waarbij zij kunnen ontspannen. Werknemers [...]

312, 2022

Privaatrecht – Tjong Tjin Tai NJ 2017/364

By Sepaand|december 3rd, 2022|Categories: Privaatrecht|

Privaatrecht - Tjong Tjin Tai NJ 2017/364 Datum: 14 juli 2017 Rechtbankniveau: Hoge Raad Rechtsgebied: Privaatrecht Wetsartikelen: / Casus DMB verkoopt op 14 maart 2007 aan de Woningbouwvereniging Compaen 70 te realiseren appartementsrechten, onder voorwaarde dat Compaen de koopovereenkomst kan ontbinden als niet uiterlijk op 1 februari 2008 ten minste twintig appartementsrechten zijn verkocht. Op 21 december 2007 sluit DMB met [...]

312, 2022

Privaatrecht – Aansprakelijkheid advocaat ECLI:NL:HR:2015:2745

By Sepaand|december 3rd, 2022|Categories: Privaatrecht|

Privaatrecht - Aansprakelijkheid advocaat ECLI:NL:HR:2015:2745 Datum: 18 september 2015 Rechtbankniveau: Hoge Raad Rechtsgebied: Privaatrecht Wetsartikelen: Art. 6:162 BW Casus In deze casus had eiser via een advocatenkantoor (te weten: een maatschap) twee (besturende) advocaten ingeschakeld voor advies omtrent het al dan niet verstrekken van een geldlening aan een B.V. Door eiser is vervolgens een lening van een bedrag van 1 miljoen [...]

312, 2022

Privaatrecht – Aansprakelijkheid notaris ECLI:NL:HR:2015:831

By Sepaand|december 3rd, 2022|Categories: Privaatrecht|

Privaatrecht - Aansprakelijkheid notaris ECLI:NL:HR:2015:831 Datum: 3 april 2015 Rechtbankniveau: Hoge Raad Rechtsgebied: Privaatrecht Wetsartikelen: / Casus Een man verkocht een pand aan zijn zoons waartoe een leveringsakte werd opgemaakt. In deze leveringsakte was een zogeheten aanbiedingsplicht opgenomen, die inhield dat voordat één van de zonen kon overgaan tot vervreemding van (een gedeelte van) het pand, hij eerst aan hun vader [...]

312, 2022

Privaatrecht – Gevaarzetting wegens onveilig voetbalveld in Curaçaose gevangenis ECLI:NL:HR:2013:47

By Sepaand|december 3rd, 2022|Categories: Privaatrecht|

Privaatrecht - Gevaarzetting wegens onveilig voetbalveld in Curaçaose gevangenis ECLI:NL:HR:2013:47 Datum: 28 juni 2013 Rechtbankniveau: Hoge Raad Rechtsgebied: Privaatrecht Wetsartikelen: / Casus De Bon Futuro gevangenis bestaat uit een groot complex van celblokken met in het midden van de celblokken een binnenplaats. Deze binnenplaats wordt door gedetineerden betreden op de momenten waarop zij vrije tijd hebben. Op deze binnenplaats komen gedetineerden [...]

312, 2022

Privaatrecht – Vie d’Or ECLI:NL:HR:2006:AW2080

By Sepaand|december 3rd, 2022|Categories: Privaatrecht|

Privaatrecht - Vie d’Or ECLI:NL:HR:2006:AW2080 Datum: 13 oktober 2006 Rechtbankniveau: Hoge Raad Rechtsgebied: Privaatrecht Wetsartikelen: / Casus In deze casus ging het om een geschil tussen een verzekeringskamer (de DNB) en een stichting voor levensverzekeringen, Vie d’Or. Binnen enkele jaren na oprichting gaat Vie d’Or failliet. Kort na de benoeming van een stille bewindvoerder, wordt echter de noodregeling uitgesproken, waardoor de [...]

212, 2022

Privaatrecht – Der Bildtpollen Aanwas BV/Miedema ECLI:NL:HR:2006:AU6934

By Sepaand|december 2nd, 2022|Categories: Privaatrecht|

Privaatrecht - Der Bildtpollen Aanwas BV/Miedema ECLI:NL:HR:2006:AU6934 Datum: 7 april 2006 Rechtbankniveau: Hoge Raad Rechtsgebied: Privaatrecht Wetsartikelen: / Casus In deze casus ging het om beschimmelde uien. Der Bildtpollen Aanwas BV was dijkbeheerder en had uien gezaaid op de dijk als voer voor de schapen. De restanten van de uien zouden echter zijn gaan rotten, waardoor de uienplanten van Miedema zouden [...]

212, 2022

Privaatrecht – Skeeler- ongeval ECLI:NL:HR:2005:AU4042

By Sepaand|december 2nd, 2022|Categories: Privaatrecht|

Privaatrecht - Skeeler- ongeval ECLI:NL:HR:2005:AU4042 Datum: 25 november 2005 Rechtbankniveau: Hoge Raad Rechtsgebied: Privaatrecht Wetsartikelen: / Casus In deze casus ging het om een vrouw die besloot skeelerlessen te gaan volgen. De lessen werden verzorgd door Eurosportief 2000 C.V. en vonden plaats op een weg van asfalt, zonder oneffenheden of andere onvolkomenheden. Om veiligheidsredenen stelde de organisator van de skeelerlessen helmen, [...]

212, 2022

Privaatrecht – Zwiepende Tak ECLI:NL:HR:1994:ZC1576

By Sepaand|december 2nd, 2022|Categories: Privaatrecht|

Privaatrecht - Zwiepende Tak ECLI:NL:HR:1994:ZC1576 Datum: 9 december 1994 Rechtbankniveau: Hoge Raad Rechtsgebied: Privaatrecht Wetsartikelen: Artikel 6:162 BW Casus In september 1989 gingen vier vrienden van 17/18 jaar een dagje uit. Aan het begin van de avond, omstreeks 20:00 uur, besluiten ze een boswandeling te maken in de omgeving van Slagharen. Ze moeten zich een baan door het bos zien te [...]

212, 2022

Privaatrecht – De Zeester ECLI:NL:HR:2019:2026

By Sepaand|december 2nd, 2022|Categories: Privaatrecht|

Privaatrecht - De Zeester ECLI:NL:HR:2019:2026 Datum: 20 december 2019 Rechtbankniveau: Hoge Raad Rechtsgebied: Privaatrecht Wetsartikelen: / Feiten Partijen zijn gehuwd geweest. Tussen hen is in geschil wie van beiden recht heeft op levering door een derde van een hotel-restaurant. In een tussen hen gevoerde procedure heeft de rechtbank bij eindvonnis geoordeeld dat de vrouw recht heeft op levering van het hotel-restaurant. [...]

212, 2022

Privaatrecht – Rabobank/Visser ECLI:NL:HR:1992:ZC0646

By Sepaand|december 2nd, 2022|Categories: Privaatrecht|

Privaatrecht - Rabobank/Visser ECLI:NL:HR:1992:ZC0646 Datum: 26 juni 1992 Rechtbankniveau: Hoge Raad Rechtsgebied: Privaatrecht Wetsartikelen: Art. 430 Rv Feiten De Rabobank en de heer Visser zijn een geldlening overeengekomen. Deze geldlening is in een authentieke akte vastgelegd, vanwege het feit dat er ook hypotheek- en pandrechten worden gevestigd op de goederen uit de overeenkomst. Het woonhuis van de heer Visser wordt aan [...]

212, 2022

Privaatrecht – Kempkes/Samson ECLI:NL:HR:1989:AD0992

By Sepaand|december 2nd, 2022|Categories: Privaatrecht|

Privaatrecht - Kempkes/Samson ECLI:NL:HR:1989:AD0992 Datum: 22 december 1989 Rechtbankniveau: Hoge Raad Rechtsgebied: Privaatrecht Wetsartikelen: / Feiten De vraag in dit geschil is of er sprake is van een koopovereenkomst tussen Kempkes en Samson. Samson heeft deze schriftelijke overeenkomst namelijk niet getekend. Kempkes eist in het geding dan ook dat Samson meewerkt aan de overdracht van het pand waar de koopovereenkomst betrekking [...]

212, 2022

Privaatrecht – Ritzen/Hoekstra ECLI:NL:HR:2019:2026

By Sepaand|december 2nd, 2022|Categories: Privaatrecht|

Privaatrecht - Ritzen/Hoekstra ECLI:NL:HR:2019:2026 Datum: 22 april 1983 Rechtbankniveau: Hoge Raad Rechtsgebied: Privaatrecht Wetsartikelen: / Feiten Hoekstra is al gedurende langere tijd huurder van een pand in Heerlen, verhuurd door het echtpaar Ritzen en Vandeberg. Op den duur lopen de verhoudingen tussen Hoekstra en Ritzen minder goed en besluit Hoekstra dat hij van de huurovereenkomst af wilt. Hij vordert daarom ontbinding [...]

212, 2022

Privaatrecht – Proctor & Gamble/Kimberly-Clark NJ 1996, 509

By Sepaand|december 2nd, 2022|Categories: Privaatrecht|

Privaatrecht - Proctor & Gamble/Kimberly-Clark NJ 1996, 509 Datum: 15 december 1995 Rechtbankniveau: Hoge Raad Rechtsgebied: Privaatrecht Wetsartikelen: / Feiten Het gaat om een geschil tussen Pampers van Procter&Gamble en Huggies van Kimberley-Clark over de kwaliteit van luiers. Eind 1993 heeft K–C de Huggies op de Nederlandse markt geïntroduceerd. Voor de bekendmaking van Huggies is een grote reclamecampagne gevoerd. P&G dagvaardt [...]

212, 2022

Privaatrecht – Kloes/Fransman ECLI:NL:HR:1994:ZC1583

By Sepaand|december 2nd, 2022|Categories: Privaatrecht|

Privaatrecht - Kloes/Fransman ECLI:NL:HR:1994:ZC1583 Datum: 16 december 1994 Rechtbankniveau: Hoge Raad Rechtsgebied: Privaatrecht Wetsartikelen: Art. 236 Rv Feiten Kloes meent dat diens huurder Fransman overlast en schade aan de aangrenzende woning veroorzaakt en spant daarom een kort geding aan. De vonnisrechter wijst deze vordering als onvoldoende aannemelijk af. Kloes stelt geen beroep hiertegen in. Hij begint een tweede kort geding over [...]

212, 2022

Privaatrecht – Vrede/Veenhuis ECLI:NL:HR:1993:ZC0986

By Sepaand|december 2nd, 2022|Categories: Privaatrecht|

Privaatrecht - Vrede/Veenhuis ECLI:NL:HR:1993:ZC0986 Datum: 4 juni 1993 Rechtbankniveau: Hoge Raad Rechtsgebied: Privaatrecht Wetsartikelen: / Feiten Vredo is een bedrijf dat innovatieve manieren creëert voor boeren om hun gewassen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten groeien. Een van deze manieren is het gebruiken van een mestinjector. Op deze mestinjector heeft Vredo een Europees octrooirecht. Veenhuis vindt dit een goede uitvinding [...]

212, 2022

Privaatrecht – M’Barek/Van der Vloodt ECLI:NL:HR:2019:508

By Sepaand|december 2nd, 2022|Categories: Privaatrecht|

Privaatrecht - M’Barek/Van der Vloodt ECLI:NL:HR:2019:508 Datum: 14 juni 2002 Rechtbankniveau: Hoge Raad Rechtsgebied: Privaatrecht Wetsartikelen: / Feiten Van der Vloodt doet in mei 1983 de door M’Barek bewoonde ruimte in Amsterdam ontruimen, op grond van een verstekvonnis. Dit vonnis was gewezen tegen Castro, die voor M’Barek de huurder was. Halverwege 1982 is geconstateerd dat M’Barek de feitelijke bewoner was en [...]

212, 2022

Privaatrecht – Montis/Goossens ECLI:NL:HR:2020:750

By Sepaand|december 2nd, 2022|Categories: Privaatrecht|

Privaatrecht - Montis/Goossens ECLI:NL:HR:2020:750 Datum: 17 april 2020 Rechtbankniveau: Hoge Raad Rechtsgebied: Privaatrecht Wetsartikelen: / Feiten Montis is een meubelproducent en heeft een fauteuil ontworpen, genaamd Charly, en deze op de markt gebracht. Op deze variant zijn meerdere fauteuils gebaseerd. Montis sommeert verweerster wegens inbreuk op het auteursrecht van Montis. Zij spant een kort geding aan om te staken met het [...]

212, 2022

Privaatrecht – Shamshum/Mahuko ECLI:NL:HR:2009:BJ0652

By Sepaand|december 2nd, 2022|Categories: Privaatrecht|

Privaatrecht - Shamshum/Mahuko ECLI:NL:HR:2009:BJ0652 Datum: 9 oktober 2009 Rechtbankniveau: Hoge Raad Rechtsgebied: Privaatrecht Wetsartikelen: / Feiten Bij vonnis van de rechtbank Alkmaar van 15 mei 1986 is eiseres bij verstek veroordeeld tot betaling van een bedrag aan Citibank N.A., de rechtsvoorgangster van Mahuko. Eiseres doet bij exploot van 11 juli 2005 verzet tegen dit verstekvonnis en vordert ontheffing van de veroordeling. [...]

212, 2022

Privaatrecht – Wertenbroek q.q./Ervan van Vlerken ECLI:NL:HR:2009:BI8771

By Sepaand|december 2nd, 2022|Categories: Privaatrecht|

Privaatrecht - Wertenbroek q.q./Ervan van Vlerken ECLI:NL:HR:2009:BI8771 Datum: 19 juni 2009 Rechtbankniveau: Hoge Raad Rechtsgebied: Privaatrecht Wetsartikelen: Art. 353 lid 1 Rv Feiten Verweersters in cassatie zijn erfgenamen van Van Vlerken. Van Vlerken vordert schadevergoeding van een bouwbedrijf wegens de gebrekkige nakoming van een aannemingsovereenkomst. In hoger beroep last het hof een deskundigenbericht, waarna verweersters hun eis vermeerderen in reconventie. De [...]

212, 2022

Privaatrecht – De Nieuwe Woning/ de Staat ECLI:NL:HR:1996:ZC2117

By Sepaand|december 2nd, 2022|Categories: Privaatrecht|

Privaatrecht - De Nieuwe Woning/ de Staat ECLI:NL:HR:1996:ZC2117 Datum: 28 juni 1996 Rechtbankniveau: Hoge Raad Rechtsgebied: Privaatrecht Wetsartikelen: Art. 99 RO Feiten De Nieuwe Woning dagvaart de Staat en vordert een vergoeding. De kantonrechter wijst de vordering geheel af. Vervolgens wordt hoger beroep ingesteld. Aan De Nieuwe Woning is tweemaal uitstel verleend voor het nemen van een memorie van antwoord. De [...]

212, 2022

Privaatrecht – De Jong/Carnifour ECLI:NL:HR:2001:AD3953

By Sepaand|december 2nd, 2022|Categories: Privaatrecht|

Privaatrecht - De Jong/Carnifour ECLI:NL:HR:2001:AD3953 Datum: 30 november 2001 Rechtbankniveau: Hoge Raad Rechtsgebied: Privaatrecht Wetsartikelen: Art. 6:162 BW Feiten De Jong laat beslag leggen onder Carnifour ten laste van United Meat Packers (Ballyhaunis) Ltd. (hierna: UMP ballyhaunis), tot zekerheid van de vordering van De Jong op UMP Ballyhaunis. Carnifour legt een schriftelijke verklaring af zoals bedoeld in art. 476a Rv, inhoudende [...]

212, 2022

Privaatrecht – Ajax/Reule NJ 1999, 717

By Sepaand|december 2nd, 2022|Categories: Privaatrecht|

Privaatrecht - Ajax/Reule NJ 1999, 717 Datum: 26 februari 1999 Rechtbankniveau: Hoge Raad Rechtsgebied: Privaatrecht Wetsartikelen: Art. 700 en 704 Rv Feiten Ajax heeft onder Reule conservatoir beslag tot afgifte laten leggen op een partij accessoires die waren voorzien van het Ajax-logo en het woordmerk AJAX, maar niet met licentiestickers. Met een beroep op inbreuk op merk- en auteursrechten van Ajax [...]

212, 2022

Privaatrecht – Greenworld/Groen c.s.ECLI:NL:HR:2009:BK3078

By Sepaand|december 2nd, 2022|Categories: Privaatrecht|

Privaatrecht - Greenworld/Groen c.s.ECLI:NL:HR:2009:BK3078 Datum: 4 december 2009 Rechtbankniveau: Hoge Raad Rechtsgebied: Privaatrecht Wetsartikelen: / Feiten Toen de zaak aan een aantal arbiters werd voorgelegd, werd allereerst onderzocht of de partijen wel een arbitersovereenkomst waren aangegaan. Dit was echter niet het geval. Ondanks dat hier geen sprake van was, achtten de arbiters zich toch bevoegd om over de zaak te oordelen. [...]

212, 2022

Bestuursrecht – Sint Oedenrode/Driessen ECLI:NL:HR:1984:AG4771

By Sepaand|december 2nd, 2022|Categories: Bestuursrecht|

Bestuursrecht - Sint Oedenrode/Driessen ECLI:NL:HR:1984:AG4771 Datum: 24 februari 1984 Rechtbankniveau: Hoge Raad Rechtsgebied: Bestuursrecht Wetsartikelen: / Casus Autobedrijf Driessen had een nieuwe garage gebouwd en het gebouw verhuurd. Dit gebruik kwam niet overeen met de bestemming die op het perceel rustte volgens het bestemmingsplan. De burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode lieten een waarschuwing bestuursdwang uitgaan. Daarbij hadden zij over het hoofd [...]

212, 2022

Bestuursrecht/Privaatrecht – Noordwijkerhout/Guldemond NJ 1916

By Sepaand|december 2nd, 2022|Categories: Bestuursrecht, Privaatrecht|

Bestuursrecht/Privaatrecht - Noordwijkerhout/Guldemond NJ 1916 Datum: 31 december 1915 Rechtbankniveau: Hoge Raad Rechtsgebied: Bestuursrecht/Privaatrecht Wetsartikelen: Art. 112 lid 1 Gw Casus Guldemond, een bloementeler groef een vaarsloot door zijn terrein welke een looppad kruiste. Vervolgens was het looppad niet meer toegankelijk en wou de gemeente Noordwijkerhout de sloot daarom dempen. Dit betreft de uitoefening van een publieke taak door de gemeente. [...]

212, 2022

Privaatrecht – Kers/Rijpma ECLI:NL:HR:2006:AV1706

By Sepaand|december 2nd, 2022|Categories: Privaatrecht|

Privaatrecht - Kers/Rijpma ECLI:NL:HR:2006:AV1706 Datum: 22 december 2006 Rechtbankniveau: Hoge Raad Rechtsgebied: Privaatrecht Wetsartikelen: Art. 1065 Rv Feiten Rijpma woont in een vrij oud huis en vindt dat het aan vernieuwing toe is. Hij schakelt een deskundige en na het advies schakelt Rijpma Kers in om werkzaamheden aan het huis te verrichten. Onder deze werkzaamheden valt onder andere het wegbreken van [...]

212, 2022

Bestuursrecht – Bonnetjes Peper ECLI:NL:RVS:2000:AA5630

By Sepaand|december 2nd, 2022|Categories: Bestuursrecht|

Bestuursrecht - Rasti Rostelli ECLI:NL:HR:1996:ZC2051 Datum: 26 maart 1996 Rechtbankniveau: Hoge Raad Rechtsgebied: Bestuursrecht Wetsartikelen: Art. 1 Gw Casus Van 1982 tot 1998 was meneer Abraham Peper burgemeester van Rotterdam. Nadat hij burgemeester was werd hij minister in het kabinet. De gemeenteraad van Rotterdam besloot onderzoek te doen naar de uitgaven van meneer peper in zijn tijd als burgemeester. Meneer peper [...]

212, 2022

Privaatrecht – Van Meegen Holding/Ontvanger NJ 2012/482

By Sepaand|december 2nd, 2022|Categories: Privaatrecht|

Privaatrecht - Van Meegen Holding/Ontvanger NJ 2012/482 Datum: 13 juli 2012 Rechtbankniveau: Hoge Raad Rechtsgebied: Privaatrecht Wetsartikelen: Art. 209 Rv Feiten In deze zaak gaat het om een incidentele vordering tot oproeping geëxecuteerde in een verklaringsprocedure in het kader van een executoriaal derdenbeslag. Rechtsvraag Wat is de maatstaf voor het eerst en vooraf behandelen en beslissen van een incidentele vordering? Hoge [...]

212, 2022

Bestuursrecht – Rasti Rostelli ECLI:NL:HR:1996:ZC2051

By Sepaand|december 2nd, 2022|Categories: Bestuursrecht|

Bestuursrecht - Rasti Rostelli ECLI:NL:HR:1996:ZC2051 Datum: 26 maart 1996 Rechtbankniveau: Hoge Raad Rechtsgebied: Bestuursrecht Wetsartikelen: Art. 1 Gw Casus Rasti Rostelli is de naam van een act. Het ging om hypnoshows. De hypnoseshow had een aanvraag ingediend om in de gemeente Rijssen in een door de gemeente beheerd gebouw een show te organiseren. De gemeente weigerde deze aanvraag op grond van [...]

212, 2022

Privaatrecht – Waarheidsplicht ECLI:NL:HR:2011:BO9675

By Sepaand|december 2nd, 2022|Categories: Privaatrecht|

Privaatrecht - Waarheidsplicht ECLI:NL:HR:2011:BO9675 Datum: 25 maart 2011 Rechtbankniveau: Hoge Raad Rechtsgebied: Privaatrecht Wetsartikelen: Art. 21 Rv Feiten In casu gaat het om partijen die gescheiden waren en twee minderjarige kinderen hadden. De vader wilde geen alimentatie meer betalen, omdat hij zijn baan kwijtgeraakt was, hertrouwd was en uit dit huwelijk twee kinderen had die hij moest onderhouden. Het hof oordeelde [...]

212, 2022

Bestuursrecht – Vardosanidze EHRM 43881/10

By Sepaand|december 2nd, 2022|Categories: Bestuursrecht|

Bestuursrecht - Vardosanidze EHRM 43881/10 Datum: 7 mei 2020 Rechtbankniveau: EHRM Rechtsgebied: Bestuursrecht Wetsartikelen: Art. 2 EVRM Casus De zoon van mevrouw Lali Vardosanidze werd op 30 april 1998 dood aangetroffen in zijn appartement. Het bleek dat hij was overleden ten gevolge van koolmonoxidevergiftiging. Tien maanden daarvoor was er een veiligheidscontrole uitgevoerd in de flat (uit initiatief van de overheid) van [...]

212, 2022

Privaatrecht – V/W c.s. ECLI:NL:HR:2015:3476

By Sepaand|december 2nd, 2022|Categories: Privaatrecht|

Privaatrecht - V/W c.s. ECLI:NL:HR:2015:3476 Datum: 4 december 2015 Rechtbankniveau: Hoge Raad Rechtsgebied: Privaatrecht Wetsartikelen: Art. 31, 32 en 230 Rv Feiten Het Hof trekt een eindarrest in en wijst een nieuw arrest. Er was namelijk sprake van een schending van hoor en wederhoor. Schending van hoor en wederhoor is geen kennelijke fout als bedoeld in art. 31 Rv. De rechter [...]

212, 2022

Bestuursrecht – Öneryildiz EHRM 48939/99

By Sepaand|december 2nd, 2022|Categories: Bestuursrecht|

Bestuursrecht - Öneryildiz EHRM 48939/99 Datum: 30 november 2004 Rechtbankniveau: EHRM Rechtsgebied: Bestuursrecht Wetsartikelen: Art. 2 EVRM Casus De appellant woonde in de ‘slum quarters’ van Istanbul. Dit gebied lag rondom een vuilnisbelt. Door de opstapeling van vuilnis kunnen methaanbellen ontstaan welke, wanneer in contact met vuur, kunnen ontploffen. Dit deed zich voor. De ontploffing doodde daarbij negen familieleden van appellant. [...]

212, 2022

Privaatrecht – Noenmaal NJ 1997, 592

By Sepaand|december 2nd, 2022|Categories: Privaatrecht|

Privaatrecht - Noenmaal NJ 1997, 592 Datum: 31 maart 1995 Rechtbankniveau: Hoge Raad Rechtsgebied: Privaatrecht Wetsartikelen: Art. 152 Rv Feiten Boudeling exploiteert in Kruiningen een restaurant dat ten tijde van het hierna volgende twee Michelin-sterren bezat. Op 31 oktober 1984 komen twee artsen, Taams en De Brey als enige gasten eten in het restaurant. De twee gedragen zich uiterst onbeschoft en [...]

212, 2022

Bestuursrecht – Toezicht door private instantie ECLI:NL:CRVB:2015:4192

By Sepaand|december 2nd, 2022|Categories: Bestuursrecht|

Bestuursrecht - Toezicht door private instantie ECLI:NL:CRVB:2015:4192 Datum: 2 december 2015 Rechtbankniveau: Centrale raar van beroep Rechtsgebied: Bestuursrecht Wetsartikelen: / Casus De minister heeft appellante studiefinanciering toegekend, berekend naar de norm voor een uitwonende student. Appellante staat ingeschreven op het adres van haar broer en zijn vrouw. Er is in opdracht van de minister door controleurs werkzaam bij SV Land, een [...]

212, 2022

Privaatrecht – Rechterswissel ECLI:NL:HR:2020:472

By Sepaand|december 2nd, 2022|Categories: Privaatrecht|

Privaatrecht - Rechterswissel ECLI:NL:HR:2020:472 Datum: 20 maart 2020 Rechtbankniveau: Hoge Raad Rechtsgebied: Privaatrecht Wetsartikelen: Art. 134 en 230 Rv Feiten In de casus komt naar voren of er in het geval van een rechterswisseling een verplichting bestond om hiervan aan partijen mededeling te doen. Het betreft een onteigeningszaak waarbij schadeloosstelling is vastgesteld. Er vindt gedurende de procedure een rechterswisseling plaats. Rechtsvraag [...]

212, 2022

Privaatrecht – Staat/ Van Galen ECLI:NL:HR:2004:AO1338

By Sepaand|december 2nd, 2022|Categories: Privaatrecht|

Privaatrecht - Staat/ Van Galen ECLI:NL:HR:2004:AO1338 Datum: 5 maart 2004 Rechtbankniveau: Hoge Raad Rechtsgebied: Privaatrecht Wetsartikelen: Art. 141 lid 2 Rv Feiten Mevrouw Van Galen is getrouwd met Tuinenberg in gemeenschap van goederen. De fiscus legt hem een aanslag op van € 500.000. Later wordt Tuinenberg failliet verklaard. De fiscus komt terug op de aanslag en meent dat er teveel belasting [...]

212, 2022

Privaatrecht – Briefadres ECLI:NL:HR:2019:1052

By Sepaand|december 2nd, 2022|Categories: Privaatrecht|

Privaatrecht - Briefadres ECLI:NL:HR:2019:1052 Datum: 28 juni 2019 Rechtbankniveau: Hoge Raad Rechtsgebied: Privaatrecht Wetsartikelen: Art. 45-47 Rv en Art. 1:15 BW Feiten DSW heeft bij dagvaarding gevorderd dat de rechtbank de gedaagde zal veroordelen tot betaling van een geldsom. Gedaagde heeft echter geen bekende woon- of verblijfplaats binnen of buiten Nederland. Uit de BRP blijkt dat gedaagde echter wel een bekend [...]

212, 2022

Privaatrecht – Siedsma/Reek NJ 1997 528

By Sepaand|december 2nd, 2022|Categories: Privaatrecht|

Privaatrecht - Siedsma/Reek NJ 1997 528 Datum: 25 april 1997 Rechtbankniveau: Hoge Raad Rechtsgebied: Privaatrecht Wetsartikelen: Art. 121 Rv Feiten Siedsma dagvaardt Reek. Op de dagvaarding staat dat het uur van aanvang van de zitting om 9.00 op 8 februari is, maar op die dag begint de zitting om 10.00. Reek verschijnt niet op de zitting en de rolraadsheer bepaalt dat [...]

212, 2022

Privaatrecht – Staalbouw Vianen/Breda en EZH NJ 1995, 269

By Sepaand|december 2nd, 2022|Categories: Privaatrecht|

Privaatrecht - Staalbouw Vianen/Breda en EZH NJ 1995, 269 Datum: 29 april 1994 Rechtbankniveau: Hoge Raad Rechtsgebied: Privaatrecht Wetsartikelen: Art. 120 Rv Feiten EZH laat een appèldagvaarding betekenen, maar de betekening vindt door een vergissing plaats op een andere plaats dan de wet voorschrijft. Daarom laat EZH een herstelexploot uitbrengen op de juiste plaats. Ondertussen is echter de appèltermijn al met [...]

212, 2022

Privaatrecht – Fiona Shevill ECLI:EU:C:1995:61

By Sepaand|december 2nd, 2022|Categories: Privaatrecht|

Privaatrecht - Fiona Shevill ECLI:EU:C:1995:61 Datum: 7 maart 1995 Rechtbankniveau: Het Hof Rechtsgebied: Privaatrecht Wetsartikelen: / Feiten In onderhavige zaak was er sprake van een onrechtmatige publicatie. Op grond van art. 5 sub 3 van het Executieverdrag is het gerecht bevoegd op de plaats waar het schadebrengende feit zich heeft voorgedaan. In casu rees de vraag tot welke rechter de gelaedeerde [...]

212, 2022

Intellectueel-eigendomsrecht – Apple/Samsung ECLI:NL:HR:2013:BZ1983

By Sepaand|december 2nd, 2022|Categories: Intellectueel-eigendomsrecht|

Intellectueel-eigendomsrecht - Apple/Samsung ECLI:NL:HR:2013:BZ1983 Datum: 31 mei 2013 Rechtbankniveau: Hoge Raad Rechtsgebied: Intellectueel-eigendomsrecht Wetsartikelen: / Casus Apple is de onderneming achter de Ipad. Op de Ipad is een octrooirecht gevestigd. Samsung bracht een overeenkomstig product uit, de Samsung Galaxy S10.1. Apple ziet dit als een inbreuk op hun octrooirecht en klaagt Samsung aan. Rechtsvraag Is er sprake van een inbreuk op [...]

212, 2022

Privaatrecht – Eisers/Gemeente de Bilt ECLI:NL:HR:2014:736

By Sepaand|december 2nd, 2022|Categories: Privaatrecht|

Privaatrecht - Eisers/Gemeente de Bilt ECLI:NL:HR:2014:736 Datum: 28 maart 2014 Rechtbankniveau: Hoge Raad Rechtsgebied: Privaatrecht Wetsartikelen: Art. 6 EVRM Feiten Twee percelen in De Bilt zijn in 1953 belast met erfdienstbaarheid. Ingevolge deze erfdienstbaarheid mogen op het dienende erf slechts gebouwen met een militaire bestemming worden gebouwd. Toen in de jaren zestig een woonwijk op de percelen kwam, is de erfdienstbaarheid [...]

212, 2022

Privaatrecht – Schook/Vergeer NJ 1988/679

By Sepaand|december 2nd, 2022|Categories: Privaatrecht|

Privaatrecht - Schook/Vergeer NJ 1988/679 Datum: 19 december 1987 Rechtbankniveau: Hoge Raad Rechtsgebied: Privaatrecht Wetsartikelen: / Feiten In casu huurt partij X een zaal ter uitoefening van bedrijfswerkzaamheden van partij Y. Tussen beide ontstaat de vraag of de gehuurde zaal kan worden aangemerkt als een bedrijfsruimte. Tijdens het proces bezoekt de rechter het pand om hier een oordeel over te kunnen [...]

212, 2022

Intellectueel-eigendomsrecht – Dairy Partners ECLI:NL:HR:2021:269

By Sepaand|december 2nd, 2022|Categories: Intellectueel-eigendomsrecht|

Intellectueel-eigendomsrecht - Dairy Partners ECLI:NL:HR:2021:269 Datum: 19 februari 2021 Rechtbankniveau: Hoge Raad Rechtsgebied: Intellectueel-eigendomsrecht Wetsartikelen: Art. 5 HNW jo. Art. 6 HNW Casus Een Britse kaasproducent hanteert sinds 2007 de naam ‘Dairy Partners’. In 2016 waren er twee andere ondernemingen welke fuseerden en sindsdien de handelsnaam ‘DOC Dairy Partners’ hanteren. Het betreft een zuivel en kaas onderneming. Beide ondernemingen zijn actief [...]

212, 2022

Intellectueel-eigendomsrecht – Leidseplein/Red Bull ECLI:EU:C:2014:49

By Sepaand|december 2nd, 2022|Categories: Intellectueel-eigendomsrecht|

Intellectueel-eigendomsrecht - Leidseplein/Red Bull ECLI:EU:C:2014:49 Datum: 6 februari 2014 Rechtbankniveau: Benelux gerechtshof Rechtsgebied: Intellectueel-eigendomsrecht Wetsartikelen: Art. 2.20, lid 1 sub c Casus Red Bull is houder van het woord- en beeldmerk ‘Red Bull Krating-Daeng’. Het gaat om energiedrank. De Vries is houder van het woord- en beeldmerk ‘The Bulldog’. Ook hier gaat het om energiedrank. Red Bull was van mening dat [...]

212, 2022

Intellectueel-eigendomsrecht – Ciba Geigy/Oté Optics (Contactlensvloeistof) ECLI:NL:HR:1995:ZC1609

By Sepaand|december 2nd, 2022|Categories: Intellectueel-eigendomsrecht|

Intellectueel-eigendomsrecht - Ciba Geigy/Oté Optics (Contactlensvloeistof) ECLI:NL:HR:1995:ZC1609 Datum: 13 januari 1995 Rechtbankniveau: Hoge Raad Rechtsgebied: Intellectueel-eigendomsrecht Wetsartikelen: Art. 69 EOV jo. Art. 30 ROW Casus Ciba Geigy is houdster van een octrooi op lensvloeistof. Volgens Ciba Geigy is een product van Oté een imitatie van de lensvloeistof waar Ciba Geigy een octrooi op heeft. Ciba Geigy stapt naar de rechter. Rechtsvraag [...]

212, 2022

Privaatrecht – Booy/Wisman (kraanwagen) ECLI:NL:HR:1966:AC4621

By Sepaand|december 2nd, 2022|Categories: Privaatrecht|

Privaatrecht - Booy/Wisman (kraanwagen) ECLI:NL:HR:1966:AC4621 Datum: 21 januari 1966 Rechtbankniveau: Hoge Raad Rechtsgebied: Privaatrecht Wetsartikelen: Art. 6:228 BW Casus De heer Wisman was op zoek naar een kraan om schepen te lossen. Wisman vond een kraan in eigendom van de heer Booy en vertelde hem dat hij interesse had in de kraan, mits hij er een kentekenbewijs voor kon aanvragen omdat [...]

212, 2022

Intellectueel-eigendomsrecht – All Round/Simstars (slaafse nabootsing) ECLI:NL:HR:2017:938

By Sepaand|december 2nd, 2022|Categories: Intellectueel-eigendomsrecht|

Intellectueel-eigendomsrecht - All Round/Simstars (slaafse nabootsing) ECLI:NL:HR:2017:938 Datum: 19 mei 2017 Rechtbankniveau: Hoge Raad Rechtsgebied: Intellectueel-eigendomsrecht Wetsartikelen: / Casus All Round bracht onder de naam ‘Mi Moneda’ een sieradenlijn uit voor vrouwen, waaronder een hanger. Een zeer overeenkomstige hanger werd uitgebracht door Simstars onder de naam ‘Nikki Lissoni’. All Round ging in beroep tegen Simstars. Er is geen absoluut recht van [...]

212, 2022

Intellectueel-eigendomsrecht – Libertel C-104/01

By Sepaand|december 2nd, 2022|Categories: Intellectueel-eigendomsrecht|

Intellectueel-eigendomsrecht - Libertel C-104/01 Datum: 6 mei 2003 Rechtbankniveau: Benelux gerechtshof Rechtsgebied: Intellectueel-eigendomsrecht Wetsartikelen: Art. 2 jo. Art 3 Verdrag van Parijs Casus Libertel is een onderneming actief in de telecommunicatie. Libertel heeft geprobeerd de kleur oranje als merk in te schrijven bij de merkenautoriteit. Rechtsvraag Is een kleur in te schrijven als merk? Rechtsoverweging Het hof oordeelde dat bij de [...]

212, 2022

Intellectueel-eigendomsrecht – Doublemint C-191/01 P

By Sepaand|december 2nd, 2022|Categories: Intellectueel-eigendomsrecht|

Intellectueel-eigendomsrecht - Doublemint C-191/01 P Datum: 23 oktober 2003 Rechtbankniveau: Benelux gerechtshof Rechtsgebied: Intellectueel-eigendomsrecht Wetsartikelen: Art 4 jo. Art 7 40/94 EG Casus De onderneming Wrigley diende een aanvraag in voor het woordmerk ‘doublemint’. Het betreft een kauwgom. Rechtsvraag Geldt ‘doublemint’ als een geldig woordmerk? Rechtsoverweging Het hof oordeelde dat ‘doublemint’ niet als een geldig woordmerk kan worden ingeschreven aangezien het [...]

212, 2022

Intellectueel-eigendomsrecht – Cruijff/Tirion (portretrecht) ECLI:NL:HR:2013:CA2788,

By Sepaand|december 2nd, 2022|Categories: Intellectueel-eigendomsrecht|

Intellectueel-eigendomsrecht - Cruijff/Tirion (portretrecht) ECLI:NL:HR:2013:CA2788, Datum: 12 juni 2013 Rechtbankniveau: Hoge Raad Rechtsgebied: Intellectueel-eigendomsrecht Wetsartikelen: Art. 21 auteurswet Casus Cruijff staat bekend als oud-voetballer, voetbaltrainer en commentator. Tirion was in 2003 van plan om een fotoboek uit te brengen onder de naam 'Johan Cruijff - De Ajacied' met foto’s van de voetballer. Gezien Cruijff zijn portretrecht heeft de raadsman van Cruijff [...]

212, 2022

Intellectueel-eigendomsrecht – GS Media/Sanoma, Playboy & Britt Dekker ECLI:EU:C:2016:644

By Sepaand|december 2nd, 2022|Categories: Intellectueel-eigendomsrecht|

Intellectueel-eigendomsrecht - GS Media/Sanoma, Playboy & Britt Dekker ECLI:EU:C:2016:644 Datum: 8 september 2016 Rechtbankniveau: Benelux gerechtshof Rechtsgebied: Intellectueel-eigendomsrecht Wetsartikelen: Art. 5 Auteurswet Casus GS Media is de houder van de site GeenStijl. Sanoma is de uitgever van het tijdschrift Playboy. Fotograaf C. Hermès had een fotoshoot met Britt Dekker en had Sanoma het uitsluitend recht verleend de foto’s te publiceren in [...]

212, 2022

Intellectueel-eigendomsrecht – Stokke/H3 ECLI:NL:HR:2013:BY1529

By Sepaand|december 2nd, 2022|Categories: Intellectueel-eigendomsrecht|

Intellectueel-eigendomsrecht - Stokke/H3 ECLI:NL:HR:2013:BY1529 Datum: 22 februari 2013 Rechtbankniveau: Hoge Raad Rechtsgebied: Intellectueel-eigendomsrecht Wetsartikelen: Art. 1, 10 en 13 Auteurswet Casus Stokke is een onderneming die sinds 1972 een model kinderstoel verkoopt genaamd ‘de Tripp Trapp’. De kinderstoel is zo ontworpen dat hij kan worden versteld. Dit om, naarmate het kind groet, de stoel comfortabel te houden. Dit ontwerp is uniek. [...]

212, 2022

Intellectueel-eigendomsrecht – L’Oréal/Bellure ECLI:EU:C:2009:378

By Sepaand|december 2nd, 2022|Categories: Intellectueel-eigendomsrecht|

Intellectueel-eigendomsrecht - L’Oréal/Bellure ECLI:EU:C:2009:378 Datum: 18 juni 2009 Rechtbankniveau: Hof van Justitie van de Europese Unie Rechtsgebied: Intellectueel-eigendomsrecht Wetsartikelen: Art. 2.2 lid 1 sub c L’Oréal is onder andere de producent van een scala aan parfums. Bellure produceert een drietal parfums welke een imitatie zijn van L’Oréal parfums. De parfums werden aan kleinhandelaren geleverd met een vergelijkingslijst. De lijst gaf aan [...]

212, 2022

Intellectueel-eigendomsrecht – Intel/CPM C-252/07

By Sepaand|december 2nd, 2022|Categories: Intellectueel-eigendomsrecht|

Intellectueel-eigendomsrecht - Intel/CPM C-252/07 Datum: 27 november 2008 Rechtbankniveau: Hof van Justitie van de Europese Unie Rechtsgebied: Intellectueel-eigendomsrecht Wetsartikelen: Art. 2.2 lid 1 sub c Casus Intel Corp. klaagt de onderneming CPM aan vanwege het gebruiken van het woordmerk INTELMARK, welke volgens Intel Corp. te veel overeenstemt met het woordmerk ‘Intel’. Intel is de producent van onder andere een scala aan [...]

212, 2022

Intellectueel-eigendomsrecht – Adidas/Fitnessworld ECLI:EU:C:2003:582

By Sepaand|december 2nd, 2022|Categories: Intellectueel-eigendomsrecht|

Intellectueel-eigendomsrecht - Adidas/Fitnessworld ECLI:EU:C:2003:582 Datum: 12 maart 2021 Rechtbankniveau: Hoge Raad Rechtsgebied: Intellectueel-eigendomsrecht Wetsartikelen: Art. 5 lid 2 (89/104/EEG) Casus De Hoge Raad heeft door middel van een prejudiciële vraag aan het Hof van Justitie van de Europese Unie uitleg gevraagd van art. 5 lid 2 van de merkenrichtlijn (89/104/EEG). De wettekst betreft het volgende: “Elke lidstaat kan tevens bepalen dat [...]

212, 2022

Intellectueel-eigendomsrecht – Puma/Sabel ECLI:EU:C:1997:528

By Sepaand|december 2nd, 2022|Categories: Intellectueel-eigendomsrecht|

Intellectueel-eigendomsrecht - Puma/Sabel ECLI:EU:C:1997:528 Datum: 11 september 1997 Rechtbankniveau: Bundesgerichtshof - Duitsland Rechtsgebied: Intellectueel-eigendomsrecht Wetsartikelen: art. 4, lid 1, sub b, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) Casus De Duitse rechtbank heeft door middel van een prejudiciële vraag uitlegging gevraagd van artikel 4, lid 1, sub b, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) betreffende de aanpassing van het merkenrecht der Lid-Staten. De richtlijn [...]

212, 2022

Intellectueel-eigendomsrecht – Kooy-Zeist/Kooy-Enschede (verwarringsgevaar) ECLI:NL:HR:1978:AB7414

By Sepaand|december 2nd, 2022|Categories: Intellectueel-eigendomsrecht|

Intellectueel-eigendomsrecht - Kooy-Zeist/Kooy-Enschede (verwarringsgevaar) ECLI:NL:HR:1978:AB7414 Datum: 2 juni 1978 Rechtbankniveau: Hoge Raad Rechtsgebied: Intellectueel-eigendomsrecht Wetsartikelen: Art. 5 Hnw Casus Volgens art. 5 Hnw is het verboden de naam van een onderneming te voeren (of een naam die er op lijkt) welke daarvoor door een ander werd gevoerd, waardoor in verband met de aard van de onderneming en plaats verwarring bij het [...]

212, 2022

Privaatrecht – Invinco/ Postema ECLI:NL:HR:2017:3018

By Sepaand|december 2nd, 2022|Categories: Privaatrecht|

Privaatrecht - Invinco/ Postema ECLI:NL:HR:2017:3018 Datum: 24 november 2017 Rechtbankniveau: Hoge Raad Rechtsgebied: Privaatrecht Wetsartikelen: Art. 355 Rv Casus Verweerder heeft door tussenkomst van Invinco belegd in effecten na daarover te zijn benaderd en over de risico’s van beleggen te zijn toegelicht door de rechtsvoorganger van Invinco. Verweerder heeft op die beleggingen verliezen geleden. Invinco is daarom door verweerder aansprakelijk gesteld. [...]

212, 2022

Privaatrecht – Berekening rechtsmiddeltermijn ECLI:NL:HR:2017:2225

By Sepaand|december 2nd, 2022|Categories: Privaatrecht|

Privaatrecht - Berekening rechtsmiddeltermijn ECLI:NL:HR:2017:2225 Datum: 1 september 2017 Rechtbankniveau: Hoge Raad Rechtsgebied: Privaatrecht Wetsartikelen: / Casus Deze zaak betreft de berekening van de rechtsmiddeltermijn. Het middel in cassatie klaagt dat het Hof van een onjuiste rechtsopvatting is uitgegaan door de dag van de uitspraak niet mee te tellen voor de berekening van de termijn waarbinnen het hoger beroep moet worden [...]

212, 2022

Privaatrecht – Wertenbroek q.q./ Van den Heuvel c.s. ECLI:NL:HR:2009:BI8771

By Sepaand|december 2nd, 2022|Categories: Privaatrecht|

Privaatrecht - Wertenbroek q.q./ Van den Heuvel c.s. ECLI:NL:HR:2009:BI8771 Datum: 19 juni 2009 Rechtbankniveau: Hoge Raad Rechtsgebied: Privaatrecht Wetsartikelen: / Casus Van Vlerken heeft een overeenkomst van aanneming gesloten met bouwbedrijf Ceelen B.V. Ceelen heeft op het campingterrein een ontmoetingsruimte gebouwd, en is vervolgens failliet verklaard. In eerste aanleg heeft Van Vlerken in conventie betaling van schadevergoeding gevorderd van Ceelen B.V. [...]

212, 2022

Privaatrecht – Verschoningsrecht mediator ECLI:NL:HR:2009:BG9470

By Sepaand|december 2nd, 2022|Categories: Privaatrecht|

Privaatrecht - Verschoningsrecht mediator ECLI:NL:HR:2009:BG9470 Datum: 10 april 2009 Rechtbankniveau: Hoge Raad Rechtsgebied: Privaatrecht Wetsartikelen: / Casus In een echtscheidingsprocedure is volgens de man tijdens de laatste sessie van de mediation mondelinge overeenstemming bereikt. De vrouw betwist dit punt en heeft tevens niets ondertekend. De man heeft de mediator als getuige opgeroepen, maar de mediator heeft geweigerd een verklaring af te [...]

212, 2022

Privaatrecht – Bijl/ Van Baalen ECLI:NL:HR:2006:AV1559

By Sepaand|december 2nd, 2022|Categories: Privaatrecht|

Privaatrecht - Bijl/ Van Baalen ECLI:NL:HR:2006:AV1559 Datum: 20 april 2006 Rechtbankniveau: Hoge Raad Rechtsgebied: Privaatrecht Wetsartikelen: / Casus Bijl en Van Baalen zijn buren. Van Baalen wil op zijn grond een aantal landhuizen bouwen, Bijl verzet zich hiertegen en beroept zich op een erfdienstbaarheid van uitzicht. Bij de voorzieningenrechter sluiten partijen een vaststellingsovereenkomst waarin Bijl afstand doet van de erfdienstbaarheid. Als [...]

212, 2022

Privaatrecht – Van Donkersgoed/ Jansen ECLI:NL:HR:2011:BP5612

By Sepaand|december 2nd, 2022|Categories: Privaatrecht|

Privaatrecht - Van Donkersgoed/ Jansen ECLI:NL:HR:2011:BP5612 Datum: 15 april 2011 Rechtbankniveau: Hoge Raad Rechtsgebied: Privaatrecht Wetsartikelen: / Casus Van Donkersgoed heeft een bovenwoning gehuurd van Jansen. De woning ligt boven de apotheek van Jansen. Jansen heeft de huur opgezegd met als reden dat hij de woning dringend nodig had voor eigen gebruik. Van Donkersgoed heeft niet ingestemd met de opzegging van [...]

212, 2022

Privaatrecht – Dimopoulos/ Van Mierlo ECLI:NL:HR:2005:AT5466

By Sepaand|december 2nd, 2022|Categories: Privaatrecht|

Privaatrecht - Dimopoulos/ Van Mierlo ECLI:NL:HR:2005:AT5466 Datum: 24 juni 2005 Rechtbankniveau: Hoge Raad Rechtsgebied: Privaatrecht Wetsartikelen: / Casus Tussen Dimopoulos en Van Mierlo heeft een huurovereenkomst bestaan met betrekking tot een bedrijfspand, waarin Dimopoulos een Grieks restaurant dreef. Van Mierlo wenste de overeenkomst te beëindigen omdat hij het pand wenste te slopen. De kantonrechter heeft geoordeeld dat de huurovereenkomst zal eindigen [...]

212, 2022

Privaatrecht – Stichting Eelder Woningbouw ECLI:NL:HR:2000:AA8901

By Sepaand|december 2nd, 2022|Categories: Privaatrecht|

Privaatrecht - Stichting Eelder Woningbouw ECLI:NL:HR:2000:AA8901 Datum: 8 december 2000 Rechtbankniveau: Hoge Raad Rechtsgebied: Privaatrecht Wetsartikelen: / Stichting heeft aan bewoners door hen gehuurde woningen te koop aangeboden; dit aanbod is aanvaard. De woningen hebben achtertuinen met schuurtjes. Een daarachter gelegen pad maakt geen deel uit van het gehuurde. De transportakte vermeldt dat de kopers het gekochte ‘aanvaarden, zoals reeds bij [...]

212, 2022

Privaatrecht – Ongeval St. Oedenrode ECLI:NL:HR:1992:ZC0727

By Sepaand|december 2nd, 2022|Categories: Privaatrecht|

Privaatrecht - Ongeval St. Oedenrode ECLI:NL:HR:1992:ZC0727 Datum: 23 oktober 1992 Rechtbankniveau: Hoge Raad Rechtsgebied: Privaatrecht Wetsartikelen: / Casus Het Ziekenfonds en Van der Pasch hebben Van der Velden bij exploot gedagvaard. Van der Velden zat achter het stuur toen de auto van de weg raakte en tegen een boom aanreed. De bijrijder Van der Pasch is hierbij gewond geraakt. Van der [...]

212, 2022

Privaatrecht – Mondelinge uitspraak ECLI:NL:HR:2018:650

By Sepaand|december 2nd, 2022|Categories: Privaatrecht|

Privaatrecht - Mondelinge uitspraak ECLI:NL:HR:2018:650 Datum: 20 april 2018 Rechtbankniveau: Hoge Raad Rechtsgebied: Privaatrecht Wetsartikelen: Art. 30p Rv Casus De officier van justitie heeft voorlopige machtiging verzocht zodat betrokkene in het psychiatrisch ziekenhuis kon blijven. Deze betrokkene was met advocaat aanwezig op de zitting, maar de officier van justitie niet. De rechter heeft mondelinge uitspraak gedaan en heeft hierbij de machtiging [...]

212, 2022

Privaatrecht – Art. 80 RO, recht op mondelinge behandeling ECLI:NL:HR:2017:3151

By Sepaand|december 2nd, 2022|Categories: Privaatrecht|

Privaatrecht - Art. 80 RO, recht op mondelinge behandeling ECLI:NL:HR:2017:3151 Datum: 15 december 2017 Rechtbankniveau: Hoge Raad Rechtsgebied: Privaatrecht Wetsartikelen: Art. 80 RO Casus Verweerder heeft als advocaat voor eiseres werkzaamheden uitgevoerd. Hiervoor worden kosten in rekening gebracht, eiseres stelt echter dat deze werkzaamheden in aanmerking kwamen voor toevoeging. Verweerder stelt echter dat krachtens de overeenkomst de eiseres is gehouden tot [...]

212, 2022

Privaatrecht – Coronabetekening ECLI:NL:HR:2020:1088

By Sepaand|december 2nd, 2022|Categories: Privaatrecht|

Privaatrecht - Coronabetekening ECLI:NL:HR:2020:1088 Datum: 19 juni 2020 Rechtbankniveau: Hoge Raad Rechtsgebied: Privaatrecht Wetsartikelen: Art. 46 Rv en art. 47 Rv Casus Betekening op de voet van artikel 47 lid 1 Rv is pas aan de orde, indien betekening op grond van artikel 46 lid 1 RV niet mogelijk blijkt. De reden hiervoor is dat betekening in persoon of aan het [...]

212, 2022

Privaatrecht – Openbaar betekenen of betekenen aan briefadres? ECLI:NL:HR:2019:1052

By Sepaand|december 2nd, 2022|Categories: Privaatrecht|

Privaatrecht - Openbaar betekenen of betekenen aan briefadres? ECLI:NL:HR:2019:1052 Datum: 28 juni 2019 Rechtbankniveau: Hoge Raad Rechtsgebied: Privaatrecht Wetsartikelen: Art. 54 lid 2 Rv Casus Indien zowel de woonplaats als het werkelijk verblijf in of buiten Nederland onbekend is, wordt betekend aan het parket van de ambtenaar van het openbaar ministerie bij het gerecht waar de zaak moet dienen of dient. [...]

212, 2022

Privaatrecht – Van der Lugt/ Zegers ECLI:NL:HR:1998:ZC2798

By Sepaand|december 2nd, 2022|Categories: Privaatrecht|

Privaatrecht - Van der Lugt/ Zegers ECLI:NL:HR:1998:ZC2798 Datum: 4 december 1998 Rechtbankniveau: Hoge Raad Rechtsgebied: Privaatrecht Wetsartikelen: / Casus Zegers verrichte werkzaamheden in de woning van Van der Lugt. De werkzaamheden zouden worden gecalculeerd en Van der Lugt zou een specificatie ontvangen van het aantal arbeidsuren en de materialen. Van der Lugt heeft nagelaten om het laatste gedeelte van de vordering [...]

212, 2022

Privaatrecht – Winters/ Kantoor van de Toekomst ECLI:NL:HR: 1998:ZC2571

By Sepaand|december 2nd, 2022|Categories: Privaatrecht|

Privaatrecht - Winters/ Kantoor van de Toekomst ECLI:NL:HR: 1998:ZC2571 Datum: 6 februari 1998 Rechtbankniveau: Hoge Raad Rechtsgebied: Privaatrecht Wetsartikelen: Art. 3:290 BW Casus Aannemer Winters weigert een kantorencomplex op te leveren, zolang de aanneemsom niet is betaald. In verband hiermee weigert Winters toegang te verlenen aan Kantoor van de Toekomst, een huurder die al enige tijd bezig was met het afbouwen [...]

212, 2022

Privaatrecht – Hollander’s kuikenbroederij ECLI:NL:HR: 1995:ZC1680

By Sepaand|december 2nd, 2022|Categories: Privaatrecht|

Privaatrecht - Hollander’s kuikenbroederij ECLI:NL:HR: 1995:ZC1680 Datum: 24 maart 1995 Rechtbankniveau: Hoge Raad Rechtsgebied: Privaatrecht Wetsartikelen: / Casus Hollander’s broed kippeneieren machinaal, fokt eendagskuikens tot leghennen en het vervolgens verkopen zij die hennen aan derden. In 1978 krijgt Hollander’s een krediet van de Raiffeisenbank Domburg. Daartoe draagt zij al haar tegenwoordige en toekomstige pluimvee in eigendom over aan de bank, tot [...]

212, 2022

Privaatrecht – Ontvanger/ Hamm q.q. ECLI:NL:HR: 1997:ZC2419

By Sepaand|december 2nd, 2022|Categories: Privaatrecht|

Privaatrecht - Ontvanger/ Hamm q.q. ECLI:NL:HR: 1997:ZC2419 Datum: 5 november 1997 Rechtbankniveau: Hoge Raad Rechtsgebied: Privaatrecht Wetsartikelen: Art. 6:203 lid 2 BW Casus Wolfson Informatica BV was op 4 september 1992 failliet verklaard. Vervolgens werd Mr. Hamm benoemd tot curator. De Ontvanger had in verband met teruggave van belasting en/of premie de curator verzocht om een bankrekening aan te wijzen waarop [...]

212, 2022

Privaatrecht – De Ranitz/ Ontvanger ECLI:NL:HR: 1990:AD1243

By Sepaand|december 2nd, 2022|Categories: Privaatrecht|

Privaatrecht - De Ranitz/ Ontvanger ECLI:NL:HR: 1990:AD1243 Datum: 28 november 1990 Rechtbankniveau: Hoge Raad Rechtsgebied: Privaatrecht Wetsartikelen: / Casus Deze zaak speelt zich af tussen de curatoren die optreden in het faillissement van de Ladder- en Trappenfabriek Centrum en de Ontvanger. Het geschil heeft betrekking op problemen rond een desinvesteringsbetaling wegens de verkoop van goederen uit de boedel van Centrum. Voor [...]

212, 2022

Privaatrecht – Koot Beheer/ Tideman q.q. ECLI:NL:HR: 2013:BY6108

By Sepaand|december 2nd, 2022|Categories: Privaatrecht|

Privaatrecht - Koot Beheer/ Tideman q.q. ECLI:NL:HR: 2013:BY6108 Datum: 19 april 2013 Rechtbankniveau: Hoge Raad Rechtsgebied: Privaatrecht Wetsartikelen: Art. 39 Fw en art. 40 Fw Casus Koot Beheer verhuurde bedrijfsruimte aan een BV. Enige tijd later is deze BV failliet verklaard door de rechtbank die in de eerste plaats Bakker tot curator benoemde. Bij een later vonnis werd Tideman als curator [...]

212, 2022

Privaatrecht – Gispen q.q./ IFN ECLI:NL:HR: 1995:ZC1676

By Sepaand|december 2nd, 2022|Categories: Privaatrecht|

Privaatrecht - Gispen q.q./ IFN ECLI:NL:HR: 1995:ZC1676 Datum: 24 maart 1995 Rechtbankniveau: Hoge Raad Rechtsgebied: Privaatrecht Wetsartikelen: Art. 47 Fw Aan L&V wordt een krediet verstrekt door IFN op voorwaarde dat L&V de vorderingen van haar debiteuren niet zal innen. Indien dit wel gebeurt zal IFN L&V dwingen om het bedrag van een vordering dat L&V int direct terug te betalen [...]

212, 2022

Privaatrecht – Van Dooren q.q./ ABN AMRO III ECLI:NL:HR: 2009:BI8493

By Sepaand|december 2nd, 2022|Categories: Privaatrecht|

Privaatrecht - Van Dooren q.q./ ABN AMRO III ECLI:NL:HR: 2009:BI8493 Datum: 22 december 2009 Rechtbankniveau: Hoge Raad Rechtsgebied: Privaatrecht Wetsartikelen: Art. 47 Fw, art. 43 Fw en art. 45 Fw De door de Hoge Raad inzake Van Dooren q.q./ABN AMRO III geformuleerde maatstaf met betrekking tot wetenschap van benadeling had in die kwestie betrekking op de onverplichte toezegging tot zekerheidstelling als [...]

212, 2022

Privaatrecht – Van Dooren q.q./ ABN AMRO II ECLI:NL:HR: 2005:AT1089

By Sepaand|december 2nd, 2022|Categories: Privaatrecht|

Privaatrecht - Van Dooren q.q./ ABN AMRO II ECLI:NL:HR: 2005:AT1089 Datum: 8 augustus 2005 Rechtbankniveau: Hoge Raad Rechtsgebied: Privaatrecht Wetsartikelen: Art. 47 Fw Casus De bank heeft het krediet van een groep ondernemingen die liquiditeitsproblemen hadden verhoogd. Voor het nieuwe en het al verleende krediet heeft de bank hypothecaire zekerheid bedongen. Twee dagen na de inschrijving van de hypotheken in de [...]

212, 2022

Privaatrecht – Van Leuveren q.q./ ING ECLI:NL:HR: 2013:BY413

By Sepaand|december 2nd, 2022|Categories: Privaatrecht|

Privaatrecht - Van Leuveren q.q./ ING ECLI:NL:HR: 2013:BY413 Datum: 1 februari 2013 Rechtbankniveau: Hoge Raad Rechtsgebied: Privaatrecht Wetsartikelen: Art. 42 Fw Casus In 2003 heeft de ING bank aan vennootschappen (hierna: kredietnemers) krediet verleend. Om terugbetaling te verzekeren heeft zij een eerste pandrecht op de boekvorderingen van de kredietnemers bedongen. Deze verpanding blijkt uit een stampandakte. De kredietnemers hebben eind mei [...]

112, 2022

Bestuursrecht – Boete woningontrekking Airbnb ECLI:NL:RVS:2020:2850

By Sepaand|december 1st, 2022|Categories: Bestuursrecht|

Bestuursrecht - Boete woningontrekking Airbnb ECLI:NL:RVS:2020:2850 Datum: 2 december 2020 Rechtbankniveau: Raad van State Rechtsgebied: Bestuursrecht Wetsartikelen: / Casus Deze casus ging over een melding van woonfraude. Het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam had een bestuurlijke boete van 20.500 euro opgelegd aan iemand voor het verhuren van een woning zonder vergunning. Dit persoon had bezwaar aangetekend tegen deze boete [...]

112, 2022

Bestuursrecht – Intrekking marktvergunning ECLI:NL:RVS:2017:3245

By Sepaand|december 1st, 2022|Categories: Bestuursrecht|

Bestuursrecht - Intrekking marktvergunning ECLI:NL:RVS:2017:3245 Datum: 29 november 2017 Rechtbankniveau: Raad van State Rechtsgebied: Bestuursrecht Wetsartikelen: / Casus Appellant exploiteerde op de Haagse markt twee marktkramen en was hiervoor in bezit van een marktvergunning. Appellant heeft van de minister een boete gekregen, omdat een vreemdeling zonder werkvergunning verkoopwerkzaamheden verrichte op de kraam met sjaals en hoofddoeken. Appellant heeft de boete betaald. [...]

112, 2022

Bestuursrecht – Dakopbouw Haarlem ECLI:NL:RVS:2004:AP4683

By Sepaand|december 1st, 2022|Categories: Bestuursrecht|

Bestuursrecht - Dakopbouw Haarlem ECLI:NL:RVS:2004:AP4683 Datum: 30 juni 2004 Rechtbankniveau: Raad van State Rechtsgebied: Bestuursrecht Wetsartikelen: Art. 125 Gemw Casus Appellanten wilden een dakopbouw en hadden daartoe een vergunning aangevraagd. Deze werd verleend, echter werd er een dakopbouw geplaatst welke in strijd was met de vergunning. Het college van B&W legde een last onder dwangsom op. Appellanten gingen in beroep bij [...]

112, 2022

Bestuursrecht – Öztürk ECLI:NL:XX:1976:AC0386

By Sepaand|december 1st, 2022|Categories: Bestuursrecht|

Bestuursrecht - Öztürk ECLI:NL:XX:1976:AC0386 Datum: 21 februari 1984 Rechtbankniveau: EHRM Rechtsgebied: Bestuursrecht Wetsartikelen: Art. 6 EVRM Casus Duitsland heeft kleine verkeersovertredingen overgedragen van het strafrecht naar het ‘Ordnungswidrigkeiten’-recht. Öztürk begaat een verkeersovertreding waartegen hij in beroep gaat bij de bestuursrechter en erna bij de burgerlijke rechter. Geen beroep slaagt. Hij wordt veroordeeld in de proceskosten de kosten van een tolk. Betreft [...]

112, 2022

Bestuursrecht – GCN-Nieuwegein II ECLI:NL:HR:1989:AD0834

By Sepaand|december 1st, 2022|Categories: Bestuursrecht|

Bestuursrecht - GCN-Nieuwegein II ECLI:NL:HR:1989:AD0834 Datum: 27 maar 1987 Rechtbankniveau: Hoge Raad Rechtsgebied: Bestuursrecht Wetsartikelen: / Casus Nieuwegein werd als gevolg van een gemeentelijke herindeling in 1971 geboren. Zijnde een gemeente had het een energievoorziening nodig en ging het een overeenkomst aan met GCN, wat nu eneco is. Dit bedrijf werd in het leven geroepen door een groep gemeenten en kon [...]

112, 2022

Bestuursrecht – Amsterdam/IKON ECLI:NL:HR:1987:AG5565

By Sepaand|december 1st, 2022|Categories: Publiekrecht|

Bestuursrecht - Amsterdam/IKON ECLI:NL:HR:1987:AG5565 Datum: 27 maar 1987 Rechtbankniveau: Hoge Raad Rechtsgebied: Bestuursrecht Wetsartikelen: / Casus IKON had een pand in Amsterdam gekocht met het idee er een kantoorruimte van te maken. Echter was het pand in het bestemmingsplan aangemerkt als woning. IKON had toestemming gevraagd aan de gemeente om het pand als kantoor te gebruiken. De gemeente stemde niet in. [...]

112, 2022

Bestuursrecht – Damesmode Etam/Zoetermeer ECLI:NL:PHR:2011:BP3057

By Sepaand|december 1st, 2022|Categories: Bestuursrecht|

Bestuursrecht - Damesmode Etam/Zoetermeer ECLI:NL:PHR:2011:BP3057 Datum: 8 juli 2011 Rechtbankniveau: Centrale Raad van Beroep Rechtsgebied: Bestuursrecht Wetsartikelen: / Casus Etam is een onderneming die dameskleding verkoopt. Ter uitbreiding van haar kantoren was Etam opzoek naar een plaats om een distributiecentrum, outlet en kantoor te vestigen. Etam kwam terecht in de gemeente zoetermeer waar de gemeente bereid was een perceel ter beschikking [...]

112, 2022

Bestuursrecht – Zorgcentrum Meerkerk ECLI:NL:CRVB:2019:669

By Sepaand|december 1st, 2022|Categories: Bestuursrecht|

Bestuursrecht - Zorgcentrum Meerkerk ECLI:NL:CRVB:2019:669 Datum: 5 maart 2019 Rechtbankniveau: Centrale Raad van Beroep Rechtsgebied: Bestuursrecht Wetsartikelen: Art. 1:2 Awb Casus Appellante is eigenaar van een zorgcentrum te Meerkerk die voorziet in huisvesting en zorg aan cliënten. De zorgverlening wordt door de cliënten bekostigd uit persoonsgebonden budgetten toegekend via de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015. Een van de cliënten van het zorgcentrum [...]

112, 2022

Staatsrecht – Kudrevicius t. Litouwen nr. 37553/05

By Sepaand|december 1st, 2022|Categories: Staatsrecht|

Staatsrecht - Kudrevicius t. Litouwen nr. 37553/05 Datum: 15 oktober 2015 Rechtbankniveau: EHRM Rechtsgebied: Staatsrecht Wetsartikelen: Art. 11 EVRM Feiten Litouwse boeren hebben in april en mei van 2003 een serie demonstraties georganiseerd bij het parlementsgebouw en bij het Ministerie van Landbouw in Litouwen. Ze protesteerden tegen de prijsdaling van allerlei landbouwproducten. Een paar van deze demonstraties bestonden uit het blokkeren van snelwegen [...]

112, 2022

Publiekrecht – Delftse gondelaffaire ECLI:NL:HR:2011:BU3917

By Sepaand|december 1st, 2022|Categories: Publiekrecht|

Publiekrecht - Delftse gondelaffaire ECLI:NL:HR:2011:BU3917 Datum: 11 november 2011 Rechtbankniveau: Hoge Raad Rechtsgebied: Publiekrecht Wetsartikelen: Art. 10 EVRM Feiten Martin Stoelinga is raadslid bij de gemeenteraad in Delft. Stoelinga beschuldigde een voormalig wethouder van corruptie, onder andere naar aanleiding van geheim opgenomen beeld- en geluidsopnames uit 2004 en 2005 in een pizzeria waarin de wethouder telefoongesprekken voert over zijn plannen om [...]

112, 2022

Publiekrecht – Verwijderde video Youtube ECLI:NL:RBAMS:2021:4308

By Sepaand|december 1st, 2022|Categories: Publiekrecht|

Publiekrecht - Verwijderde video Youtube ECLI:NL:RBAMS:2021:4308 Datum: 18 augustus 2021 Rechtbankniveau: Rechtbank Amsterdam Rechtsgebied: Publiekrecht Wetsartikelen: Art. 10 EVRM Feiten Wybren van Haga is lid van de Tweede Kamer en laat zich kritisch uit over overheidsmaatregelen rondom de verspreiding van het coronavirus. Blckbx is een nieuwskanaal die ook regelmatig video’s plaatst op Youtube, hij laat zich ook kritisch uit over de [...]

112, 2022

Publiekrecht – Proctoring tentamens UvA ECLI:NL:GHAMS:2021:1560

By Sepaand|december 1st, 2022|Categories: Publiekrecht|

Publiekrecht - Proctoring tentamens UvA ECLI:NL:GHAMS:2021:1560 Datum: 1 juni 2021 Rechtbankniveau: Rechtbank Amsterdam Rechtsgebied: Publiekrecht Wetsartikelen: Art. 8 EVRM Feiten Vanwege de coronacrisis heeft het kabinet de universiteit immers sinds het voorjaar van 2020 gesloten, waardoor de tentamens niet langer fysiek konden plaatsvinden. De UvA heeft voor de online tentaminering besloten om proctoring in te zetten, waarbij studenten hun softwaregebruik gedurende [...]

112, 2022

Publiekrecht – Prijsgeven identiteit zaaddonor ECLI:NL:RBGEL:2021:1388

By Sepaand|december 1st, 2022|Categories: Publiekrecht|

Publiekrecht - Prijsgeven identiteit zaaddonor ECLI:NL:RBGEL:2021:1388 Datum: 24 maart 2021 Rechtbankniveau: Rechtbank Gelderland Rechtsgebied: Publiekrecht Wetsartikelen: / Feiten Een vrouw heeft in 1996 zich gewend tot het ziekenhuis voor kunstmatige donorinseminatie. Diens dochter is in 1998 geboren na een ivf-behandeling in dat ziekenhuis. De moeder had een niet-anonieme donor gekozen, wat betekent dat de donor had aangegeven dat zijn gegevens niet [...]

112, 2022

Publiekrecht – Ayahuasca-thee ECLI:NL:GHAMS:2018:688

By Sepaand|december 1st, 2022|Categories: Publiekrecht|

Publiekrecht - Ayahuasca-thee ECLI:NL:GHAMS:2018:688 Datum: 28 februari 2018 Rechtbankniveau: Gerechtshof Amsterdam Rechtsgebied: Publiekrecht Wetsartikelen: / Feiten De Santo Daime kerkgenootschap in Amsterdam is een Braziliaans kerkgenootschap die thee in erediensten gebruikt en deze thee als een ‘heilig middel’ ziet. Een vrouw die lid was van deze kerkgenootschap heeft 33 kilogram van deze thee ingevoerd in Nederland. De thee bevat een stof [...]

112, 2022

Publiekrecht – Eweida e.a. T. VK nrs 48420/10, 59842/10, 51671/10 en 36516/10

By Sepaand|december 1st, 2022|Categories: Publiekrecht|

Publiekrecht - Eweida e.a. T. VK nrs 48420/10, 59842/10, 51671/10 en 36516/10 Datum: 27 mei 2013 Rechtbankniveau: EHRM Rechtsgebied: Publiekrecht Wetsartikelen: / Feiten In dit samengevoegde arrest dat bestaat uit vier soortgelijke zaken, raken vier Britten hun baan kwijt als gevolg van een conflict of onenigheid met hun werkgever vanwege het uiten van hun religie en levensovertuigingen op de werkvloer. Alle [...]

112, 2022

Publiekrecht – Toelating tweetalig onderwijs, oordeel 2019-79

By Sepaand|december 1st, 2022|Categories: Publiekrecht|

Publiekrecht - Toelating tweetalig onderwijs, oordeel 2019-79 Datum: 6 augustus 2019 Rechtbankniveau: CRvdM Rechtsgebied: Publiekrecht Wetsartikelen: / Feiten De school in kwestie biedt tweetalig basisonderwijs aan, waarbij de lessen 50% in het Nederlands en 50% in het Engels worden gegeven. De verzoekster heeft een formulier ingediend om haar dochter aan te melden bij de school. De dochter is geboren te London, [...]

112, 2022

Privaatrecht – Banque de Suez/ Bijkerk ECLI:NL:HR: 1988:AC3064

By Sepaand|december 1st, 2022|Categories: Privaatrecht|

Privaatrecht - Banque de Suez/ Bijkerk ECLI:NL:HR: 1988:AC3064 Datum: 13 mei 1988 Rechtbankniveau: Hoge Raad Rechtsgebied: Privaatrecht Wetsartikelen: Art. 33 lid 2 Fw en art. 505 Rv Feiten Koopmans was in dienst van Banque de Suez en had hiervan een bedrag geleend voor het kopen van een huis. Het huis werd gekocht en geleverd. Koopmans had zich verbonden het huis niet [...]

112, 2022

Privaatrecht – Ontvanger/ De Jong q.q. ECLI:NL:HR: 2009:BG7729

By Sepaand|december 1st, 2022|Categories: Privaatrecht|

Privaatrecht - Ontvanger/ De Jong q.q. ECLI:NL:HR: 2009:BG7729 Datum: 20 februari 2009 Rechtbankniveau: Hoge Raad Rechtsgebied: Privaatrecht Wetsartikelen: Art. 453a lid 1 Rv en art. 33 lid 2 Fw Casus Rodem Beheer BV is eigenaar van een aantal machines. De ontvanger legt executoriaal beslag op deze zaken. Rodem verkoopt de zaken daarna aan Maico Motorcycles NV. Zowel Rodem als Maico gaat [...]

112, 2022

Privaatrecht – Potharst/ Serrée ECLI:NL:HR: 1998:ZC2796

By Sepaand|december 1st, 2022|Categories: Privaatrecht|

Privaatrecht - Potharst/ Serrée ECLI:NL:HR: 1998:ZC2796 Datum: 4 december 1998 Rechtbankniveau: Hoge Raad Rechtsgebied: Privaatrecht Wetsartikelen: / Potharst zou alle aandelen verwerven in Serrée Amsterdam, Serrée aan laatstbedoelde vennootschap meubels zou gaan leveren van de Topformcollectie en Serrée zich tot zekerheid van de betalingsverplichtingen van die vennootschap de eigendom van de door haar geleverde goederen zou voorbehouden. In oktober 1987 sluiten [...]

112, 2022

Privaatrecht – ING/ DIX ECLI:NL:HR: 2012:BT6947

By Sepaand|december 1st, 2022|Categories: Privaatrecht|

Privaatrecht - ING/ DIX ECLI:NL:HR: 2012:BT6947 Datum: 3 februari 2012 Rechtbankniveau: Hoge Raad Rechtsgebied: Privaatrecht Wetsartikelen: / Casus Er is een kredietovereenkomst gesloten doordat A een offerte van ING heeft ondertekend. In deze akte staat dat A bestaande vorderingen, toekomstige vorderingen die A op derden zal verkrijgen door reeds bestaande rechtsverhoudingen en de absoluut toekomstige vorderingen (vorderingen die uit nog niet [...]

112, 2022

Publiekrecht – ECLI:EU:C:2021:594 Wabe & MH Müller Handel

By Sepaand|december 1st, 2022|Categories: Publiekrecht|

Publiekrecht - ECLI:EU:C:2021:594 Wabe & MH Müller Handel Datum: 15 juli 2021 Rechtbankniveau: HVJEU Rechtsgebied: Publiekrecht Wetsartikelen: / Feiten Wabe & MH Müller Handel zijn twee toegevoegde zaken waarbij een soortgelijke prejudiciële vraag wordt gesteld aan het Hof. Wabe exploiteert een groot aantal kinderdagverblijven in Duitsland, er werken er meer dan 600 werknemers. Wabe stelt zich neutraal op ten opzichte van [...]

112, 2022

Privaatrecht – Mulder q.q./ Rabobank ECLI:NL:HR: 2002:AE7842

By Sepaand|december 1st, 2022|Categories: Privaatrecht|

Privaatrecht - Mulder q.q./ Rabobank ECLI:NL:HR: 2002:AE7842 Datum: 20 september 2002 Rechtbankniveau: Hoge Raad Rechtsgebied: Privaatrecht Wetsartikelen: Art. 3:239 lid 1 BW Casus In deze zaak is een zogenaamde A-groep vennootschappen failliet verklaard. De Rabobank had deze groep vennootschappen een krediet verstrekt van circa anderhalf miljoen gulden. De vennootschappen hebben bij onderhandse akte aan de bank onder meer hun bestaande en [...]

112, 2022

Privaatrecht – Spaarbank Rivierenland/ Gispen q.q. ECLI:NL:HR: 1994:ZC1488

By Sepaand|december 1st, 2022|Categories: Privaatrecht|

Privaatrecht - Spaarbank Rivierenland/ Gispen q.q. ECLI:NL:HR: 1994:ZC1488 Datum: 14 oktober 1994 Rechtbankniveau: Hoge Raad Rechtsgebied: Privaatrecht Wetsartikelen: / Casus De Spaarbank Rivierenland heeft in 1988 aan Litho House BV een krediet verstrekt en daartoe is een stamcessie-overeenkomst gesloten. Litho House was op grond van die overeenkomst verplicht regelmatig door middel van cessielijsten haar vorderingen tot zekerheid te cederen aan de [...]

112, 2022

Privaatrecht – Jans/ FCN ECLI:NL:HR:1998:ZC2555

By Sepaand|december 1st, 2022|Categories: Privaatrecht|

Privaatrecht - Jans/ FCN ECLI:NL:HR:1998:ZC2555 Datum: 23 januari 1998 Rechtbankniveau: Hoge Raad Rechtsgebied: Privaatrecht Wetsartikelen: / Casus FCN versterkt krediet aan Jans, zodat hij in huurkoop een auto kan kopen. De auto blijkt gebreken te hebben en dus eist Jans ontbinding van de huurkoopovereenkomst. Jans stopt ook met het terugbetalen van het krediet aan FCN. FCN vordert betaling van het krediet. [...]

112, 2022

Publiekrecht – Gäfgen t. Duitsland 22978/052008

By Sepaand|december 1st, 2022|Categories: Publiekrecht|

Publiekrecht - Gäfgen t. Duitsland 22978/052008 Datum: 1 juni 2020 Rechtbankniveau: EHRM Rechtsgebied: Publiekrecht Wetsartikelen: Art. 3 EVRM Feiten Gäfgen heeft een elfjarige jongen ontvoerd en vermoord. Hij vraagt de ouders van de jongen om losgeld en wanneer hij dit geld komt ophalen, wordt hij aangehouden door de politie. Gedurende zijn politieverhoor zijn de politieagenten nog onder de overtuiging dat de [...]

112, 2022

Privaatrecht – Vleesmeesters/ alog ECLI:NL:HR:2004:A09069

By Sepaand|december 1st, 2022|Categories: Privaatrecht|

Privaatrecht - Vleesmeesters/ alog ECLI:NL:HR:2004:A09069 Datum: 24 september 2004 Rechtbankniveau: Hoge Raad Rechtsgebied: Privaatrecht Wetsartikelen: / Casus Alog beheert een bedrijfsruimte en verhuurt een deel van deze ruimte aan Aldi die hierin een supermarkt exploiteert. Het overige gedeelte van de ruimte wordt door Dumeco gehuurd en zij verhuren de ruimte weer aan Vleesmeesters. Op een gegeven moment verplaatst Aldi haar supermarkt [...]

112, 2022

Publiekrecht – Oneryilidz t. Turkije 48939/99

By Sepaand|december 1st, 2022|Categories: Publiekrecht|

Publiekrecht - Oneryilidz t. Turkije 48939/99 Datum: 30 november 2004 Rechtbankniveau: EHRM Rechtsgebied: Publiekrecht Wetsartikelen: Art. 2 EVRM Feiten Er was in Turkije een explosie door gasvorming op een vuilnisbelt in de buurt van een krottenwijk. De autoriteiten waren op de hoogte van het potentieel dat er een gevaarlijke situatie ontstond voor de volksgezondheid, maar hebben geen actie ondernomen. Rechtsvraag Bestaat [...]

112, 2022

Privaatrecht – Citronas ECLI:NL:HR:1986:AD5694

By Sepaand|december 1st, 2022|Categories: Privaatrecht|

Privaatrecht - Citronas ECLI:NL:HR:1986:AD5694 Datum: 20 juni 1986 Rechtbankniveau: Hoge Raad Rechtsgebied: Privaatrecht Wetsartikelen: Art. 1376 BW Casus Citronas is eigenaar van 80.000 kisten sinaasappelen die met het m.s.s ‘Khaly-freezer’ in Rotterdam zijn aangekomen. Deze sinaasappelen werden vervolgens opgeslagen in een niet gekoelde cel van Deko-Hanno omstreeks 27 augustus 1979. Een deel van de sinaasappelen was al doorverkocht aan derden en [...]

112, 2022

Publiekrecht – Fosfaatrechten ECLI:NL:CBB:2019:291

By Sepaand|december 1st, 2022|Categories: Publiekrecht|

Publiekrecht - Fosfaatrechten ECLI:NL:CBB:2019:291 Datum: 23 juli 2019 Rechtbankniveau: CBB Rechtsgebied: Publiekrecht Wetsartikelen: / Feiten Melkveehouderijen mogen vanaf 1 januari 2017 alleen fosfaat produceren en daarmee melkvee houden, als zij over voldoende rechten beschikken. Bij de introductie van dit stelsel krijgen melkveebedrijven een hoeveelheid fosfaatrechten toegekend. Het is verboden voor een landbouwer om meer te produceren dan dat hij fosfaatrechten heeft. [...]

112, 2022

Privaatrecht – Hangmat ECLI:NL:HR:2010:BM6095

By Sepaand|december 1st, 2022|Categories: Privaatrecht|

Privaatrecht - Hangmat ECLI:NL:HR:2010:BM6095 Datum: 8 oktober 2010 Rechtbankniveau: Hoge Raad Rechtsgebied: Privaatrecht Wetsartikelen: Art. 6:174 BW Casus Eiser in incidenteel cassatie (A) heeft op 13 juli 2015 een hangmat in de tuin opgehangen aan een gemetselde pilaar. Op het moment dat zij in de hangmat is gaan liggen, is deze pilaar afgebroken en over haar heen gevallen. Zij liep hierbij [...]

112, 2022

Publiekrecht – Von Hannover t. Duitsland 40660/08 en 60641/08

By Sepaand|december 1st, 2022|Categories: Publiekrecht|

Publiekrecht - Von Hannover t. Duitsland 40660/08 en 60641/08 Datum: 7 februari 2012 Rechtbankniveau: EHRM Rechtsgebied: Publiekrecht Wetsartikelen: Art. 10 EVRM Feiten Caroline von Hannover, prinses van Monaco, probeert middels een rechtszaak te voorkomen dat foto’s van haar privéleven worden gepubliceerd via de media. Zij geeft aan dat dit een inbreuk is van de persoonlijke levenssfeer. De pers die de foto’s [...]

112, 2022

Publiekrecht – ECLI:NL:HR:1993:ZC1002 Verplichte aidstest (I)

By Sepaand|december 1st, 2022|Categories: Publiekrecht|

Publiekrecht - ECLI:NL:HR:1993:ZC1002 Verplichte aidstest (I) Datum: 18 juni 1993 Rechtbankniveau: Hoge Raad Rechtsgebied: Publiekrecht Wetsartikelen: Art. 11 GW Feiten De eiseres in deze zaak is slachtoffer geworden van verkrachting. De man heeft haar tweemaal verkracht onder bedreiging met een pistool, hij is al eens eerder voor vergelijkbare delicten veroordeeld. De man heeft de eiseres zonder condoom verkracht. Uit art. 6:162 [...]

112, 2022

Publiekrecht – Edamse bijstandsontvanger ECLI:NL:PHR:1987:AG5500

By Sepaand|december 1st, 2022|Categories: Publiekrecht|

Publiekrecht - Edamse bijstandsontvanger ECLI:NL:PHR:1987:AG5500 Datum: 9 januari 1987 Rechtbankniveau: Hoge Raad Rechtsgebied: Publiekrecht Wetsartikelen: Art. 8 EVRM Feiten De buurman van een Edamse bijstandsvrouw bespied haar op verschillende momenten omdat hij haar regelmatig met een meneer hand in hand ziet lopen en deze meneer ook bij haar overnachtte. Als zij met iemand samenwoont, dan zou haar bijstandsuitkering stopgezet worden. De [...]

112, 2022

Publiekrecht – Kirpan ECLI:NL:RVS:2019:1885

By Sepaand|december 1st, 2022|Categories: Publiekrecht|

Publiekrecht - Kirpan ECLI:NL:RVS:2019:1885 Datum: 12 juni 2019 Rechtbankniveau: ABRvS Rechtsgebied: Publiekrecht Wetsartikelen: Art. 9 EVRM Feiten De directeur van een school heeft het verzoek van een ouder afgewezen om toestemming te geven dat diens zoon een kirpan (een soort van religieuze dolk) te dragen op school. De school vindt dat het dragen van een wapen of een voorwerp dat als [...]

112, 2022

Publiekrecht – Schalk en Kopf t. Oostenrijk 30141/04

By Sepaand|december 1st, 2022|Categories: Publiekrecht|

Publiekrecht - Schalk en Kopf t. Oostenrijk 30141/04 Datum: 24 juni 2010 Rechtbankniveau: EHRM Rechtsgebied: Publiekrecht Wetsartikelen: Art. 8 EVRM Feiten Horst Michael Schalk en Johan Franz Kopf spannen een rechtszaak aan tegen Oostenrijk dat zag op het verbod op het recht om te trouwen van homoseksuele koppels. Ze willen in 2002 trouwen en dienen een verzoek in bij de Oostenrijkse [...]

112, 2022

Publiekrecht – Dronken marine- officier ECLI:NL:CRVB:AE4696

By Sepaand|december 1st, 2022|Categories: Publiekrecht|

Publiekrecht - Dronken marine- officier ECLI:NL:CRVB:AE4696 Datum: 3 mei 2002 Rechtbankniveau: Centrale Raad van beroep Rechtsgebied: Publiekrecht Wetsartikelen: Art. 10 Gw Feiten Een marineofficier is tuchtrechtelijk gestraft vanwege het feit dat hij ‘in kennelijke staat van dronkenschap, al bier drinkend’ tijdens zijn werk is aangetroffen in het onderofficiersverblijf op het schip. Hem is een verbod tot gebruik van alcoholhoudende drank opgelegd. [...]

112, 2022

Publiekrecht – Bed, bad en brood 2 ECLI:NL:CRVB:2016:622

By Sepaand|december 1st, 2022|Categories: Publiekrecht|

Publiekrecht - Bed, bad en brood 2 ECLI:NL:CRVB:2016:622 Datum: 24 februari 2016 Rechtbankniveau: CRVB Rechtsgebied: Publiekrecht Wetsartikelen: / Casus Betrokkenen waren uitgeprocedeerde asielzoekers die geen rechtmatig verblijf in Nederland hadden. Zij hebben opvang als bedoeld in de Wmo aangevraagd. Het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam heeft die aanvragen afgewezen. Het college heeft aan die afwijzingen ten grondslag gelegd dat [...]

112, 2022

Publiekrecht – Bed, bad en brood 1 ECLI:NL:RVS:2015:3415

By Sepaand|december 1st, 2022|Categories: Publiekrecht|

Publiekrecht - Bed, bad en brood 1 ECLI:NL:RVS:2015:3415 Datum: 26 november 2015 Rechtbankniveau: ABRvS Rechtsgebied: Publiekrecht Wetsartikelen: Art. 8 EVRM Casus In deze zaak gaat het om een verzoek van een illegale vreemdeling aan de staatssecretaris om hem onderdak te bieden dan wel leefgeld te verstrekken. De vreemdeling leeft al jarenlang als dakloze in Utrecht op straat en gaat daar zowel [...]

112, 2022

Ondernemingsrecht – Arbeidsrecht en vennootschapsrecht, ECLI:NL:RBLIM:2019:125

By Sepaand|december 1st, 2022|Categories: Privaatrecht|

Ondernemingsrecht - Arbeidsrecht en vennootschapsrecht, ECLI:NL:RBLIM:2019:125 Datum: 9 januari 2019 Rechtbankniveau: Rechtbank Limburg Rechtsgebied: Ondernemingsrecht Wetsartikelen: / Casus de AV van BV X had A op 31 juli 2018 geschorst als bestuurder en op de algemene vergadering van 30 augustus 2018 met onmiddellijke ingang ontslagen als bestuurder, met opzegging van de arbeidsovereenkomst per 1 november 2018. Op 31 juli 2018 (de [...]

112, 2022

Ondernemingsrecht – AFC Ajax, ECLI:NL:GHAMS:2012:BV3011

By Sepaand|december 1st, 2022|Categories: Privaatrecht|

Ondernemingsrecht - AFC Ajax, ECLI:NL:GHAMS:2012:BV3011 Datum: 7 februari 2012 Rechtbankniveau: Hof van Amsterdam Rechtsgebied: Ondernemingsrecht Wetsartikelen: / Casus De raad van commissarissen van AFC Ajax werd bijeengebracht voor het nemen van een besluit, met het ontbreken van een lid. Rechtsvraag Kan er een rechtsgeldig besluit tot stand komen afkomstig van de raad van commissarissen wanneer niet alle leden aanwezig waren bij [...]

112, 2022

Ondernemingsrecht – ASMI, ECLI:NL:HR:2010:BM0976

By Sepaand|december 1st, 2022|Categories: Privaatrecht|

Ondernemingsrecht - ASMI, ECLI:NL:HR:2010:BM0976 Datum: 9 juli 2010 Rechtbankniveau: Hoge Raad Rechtsgebied: Ondernemingsrecht Wetsartikelen: / Casus Een aantal grote aandeelhouders en het bestuur van ASMI verschillen van mening over de te volgen koers. Er volgt een geschil. Rechtsvraag Wat is de taak van de raad van commissarissen bij conflicten tussen aandeelhouders en het bestuur? Hoge Raad Het bestuur van een vennootschap [...]

112, 2022

Ondernemingsrecht – ABN AMRO, JOR 2007/178

By Sepaand|december 1st, 2022|Categories: Privaatrecht|

Ondernemingsrecht - ABN AMRO, JOR 2007/178 Datum: 13 juli 2007 Rechtbankniveau: Hoge Raad Rechtsgebied: Ondernemingsrecht Wetsartikelen: / Casus ABN AMRO Holding had een Amerikaanse dochtervennootschap waarvan LaSalle Bank Corporation een belangrijk onderdeel was. ABN AMRO wou de dochtervennootschap verkopen en deed dit, zonder toestemming van de algemene vergadering van aandeelhouders. Rechtsvraag Had het bestuur van ABN AMRO Holding haar Amerikaanse dochtervennootschap [...]

112, 2022

Ondernemingsrecht – Forumbank, NJ 1959/43

By Sepaand|december 1st, 2022|Categories: Privaatrecht|

Ondernemingsrecht - Forumbank, NJ 1959/43 Datum: 21 januari 1955 Rechtbankniveau: Hoge Raad Rechtsgebied: Ondernemingsrecht Wetsartikelen: / Casus Binnen een vennootschap wou de algemene vergadering van aandeelhouders dat het bestuur aandelen gaat inkopen. Het bestuur weigerde. Rechtsvraag Is de algemene vergadering van aandeelhouders gerechtigd het bestuur opdrachten te geven welke het bestuur verplicht is uit te voeren? Hoge Raad ‘dat in deze [...]

112, 2022

Ondernemingsrecht – Doetinchemse ijzergieterij, NJ 1949/465

By Sepaand|december 1st, 2022|Categories: Privaatrecht|

Ondernemingsrecht - Doetinchemse ijzergieterij, NJ 1949/465 Datum: 1 april 1947 Rechtbankniveau: Ondernemingsrecht Rechtsgebied: Ondernemingsrecht Wetsartikelen: / Casus De raad van commissarissen was bevoegd tot het uitgeven van aandelen, maar het meerderheidsbelang van de bestaande aandeelhouders werd een minderheidsbelang. De raad van commissarissen had dit niet mogen doen volgens de aandeelhouders omdat de aandeelhouders de meeste stemmen hebben. Rechtsvraag Had een lid [...]

112, 2022

Privaatrecht – FNV Eemshaven ECLI:NL:RBMNE:2015:5393

By Sepaand|december 1st, 2022|Categories: Privaatrecht|

Privaatrecht - FNV Eemshaven ECLI:NL:RBMNE:2015:5393 Datum: 22 juli 2015 Rechtbankniveau: Rechtbank Midden-Nederland Rechtsgebied: Privaatrecht Wetsartikelen: / Casus Deze zaak gaat het over de bouw van de Eemshaven in Groningen. FNV komt op voor de belangen van de Poolse werknemers die volgens de FNV lid zijn van de FNV. De zaak wordt gevoerd tegen de Poolse onderaannemer. Op de arbeidsovereenkomsten tussen Remak [...]

112, 2022

Privaatrecht – Klacht kerken over opvang illegalen 90/2013

By Sepaand|december 1st, 2022|Categories: Privaatrecht|

Privaatrecht - Klacht kerken over opvang illegalen 90/2013 Datum: 1 juli 2014 Rechtbankniveau: ESCR Rechtsgebied: Privaatrecht Wetsartikelen: / Casus De Conferentie van Europese Kerken doet een verzoek aan het European committee om de Nederlandse overheid te vragen om de uitvoering van de Koppelingswet en art. 16 lid 2 WWB en 8 lid 1 Wmo te stoppen met betrekking tot huisvesting, eten [...]

112, 2022

Privaatrecht – Instellen beroep Ondernemingsraad ECLI:NL:GHAMS:2020:2871

By Sepaand|december 1st, 2022|Categories: Privaatrecht|

Privaatrecht - Instellen beroep Ondernemingsraad ECLI:NL:GHAMS:2020:2871 Datum: 28 oktober 2020 Rechtbankniveau: Ondernemingskamer Rechtsgebied: Privaatrecht Wetsartikelen: Art. 26 lid 2 WOR Casus In deze zaak is een vereniging opgesplitst in twee nieuwe ondernemingen. De ondernemingsraad heeft ten tijde van de splitsing geen standpunt ingenomen met betrekking tot de dienstverleningsovereenkomst die later nodig is om diensten af te kunnen nemen bij één van [...]

112, 2022

Privaatrecht – DA Retilgroep BV ECLI:NL:HR:2017:982

By Sepaand|december 1st, 2022|Categories: Privaatrecht|

Privaatrecht - DA Retilgroep BV ECLI:NL:HR:2017:982 Datum: 2 juni 2017 Rechtbankniveau: Hoge Raad Rechtsgebied: Privaatrecht Wetsartikelen: Art. 25 WOR Casus DA Retailgroep hield een groothandel in farmaceutische producten, parfums en cosmetica in stand. Retail SSC verleende onder meer diensten aan drogisten. DA Holding is aandeelhoudster van beide vennootschappen. De ondernemingsraad (OR) is ingesteld voor DA Retailgroep en Retail SSC. Op 23 [...]

112, 2022

Privaatrecht – Tjoapack ECLI:NL:GHAMS:2015:2662

By Sepaand|december 1st, 2022|Categories: Privaatrecht|

Privaatrecht - Tjoapack ECLI:NL:GHAMS:2015:2662 Datum: 18 juni 2015 Rechtbankniveau: Gerechtshof Amsterdam Rechtsgebied: Privaatrecht Wetsartikelen: Art. 35 WOR Casus Tjoapack bestaat uit twee productielocaties, een in Emmen en een in Etten-Leur, die worden geleid door een en dezelfde bestuurder. Beide locaties hebben een ondernemingsraad (OR). Er wordt op een gegeven moment een centrale ondernemingsraad ingesteld, die positief adviseert met drie stemmen voor [...]

112, 2022

Privaatrecht – Manegepaard Imagine ECLI:NL:HR:2016:162

By Sepaand|december 1st, 2022|Categories: Privaatrecht|

Privaatrecht - Manegepaard Imagine ECLI:NL:HR:2016:162 Datum: 29 januari 2016 Rechtbankniveau: Hoge Raad Rechtsgebied: Privaatrecht Wetsartikelen: Art. 6:179 BW Casus Een echtpaar is samen eigenaar van een manege en exploiteert die samen. Op 13 mei 2011 wordt de vrouw tijdens het lesgeven in de buitenbak omvergelopen door een van hun eigen paarden (Imagine). Eiseres loopt een gescheurde dijspier en een gebroken heup [...]

112, 2022

Privaatrecht – Fortis/ Bourgonje ECLI:NL:HR:2010:BO1799

By Sepaand|december 1st, 2022|Categories: Privaatrecht|

Privaatrecht - Fortis/ Bourgonje ECLI:NL:HR:2010:BO1799 Datum: 24 december 2010 Rechtbankniveau: Hoge Raad Rechtsgebied: Privaatrecht Wetsartikelen: / Casus Bourgonje verkoopt in 1999 zijn bedrijf aan Predictive en komt hierdoor in het bezit van een aanzienlijk pakket aandelen in Predictive. Deze aandelen vormden het grootste deel van het vermogen van Bourgonje. Voor deze aandelen gold een ‘lock-up’ periode tot 11 augustus 2000, tijdens [...]

112, 2022

Privaatrecht – Koeman c.s./ Sijm Agro ECLI:NL:HR:2010:BL9596

By Sepaand|december 1st, 2022|Categories: Privaatrecht|

Privaatrecht - Koeman c.s./ Sijm Agro ECLI:NL:HR:2010:BL9596 Datum: 18 juni 2010 Rechtbankniveau: Hoge Raad Rechtsgebied: Privaatrecht Wetsartikelen: Art. 6:171 BW Casus De firma Koeman geeft aan de firma De Wit opdracht een perceel grond, bestemd voor de bloembollenteelt, te bespuiten met het bestrijdingsmiddel Round-Up. Deze werkzaamheden worden door een werknemer van De Wit uitgevoerd. Het bespoten perceel grenst aan de tuinbouwgrond [...]

112, 2022

Privaatrecht – Brandstichting Frieslandhal ECLI:NL:HR:2008:BC5603

By Sepaand|december 1st, 2022|Categories: Privaatrecht|

Privaatrecht - Brandstichting Frieslandhal ECLI:NL:HR:2008:BC5603 Datum: 25 april 2008 Rechtbankniveau: Hoge Raad Rechtsgebied: Privaatrecht Wetsartikelen: / Casus Enkele kinderen, allen jonger dan veertien jaar, stichtten in het veemarktcomplex in de Frieslandhal (FEC) brand en als gevolg hiervan brandt het complex af. Eiser in cassatie, J.J. Boekema, voert in de FEC een cafébedrijf en stelt als gevolg van de brand ernstige inkomstenschade [...]

112, 2022

Privaatrecht – Groot Kievitsdal ECLI:NL:HR:2007:BA7557

By Sepaand|december 1st, 2022|Categories: Privaatrecht|

Privaatrecht - Groot Kievitsdal ECLI:NL:HR:2007:BA7557 Datum: 9 november 2007 Rechtbankniveau: Hoge Raad Rechtsgebied: Privaatrecht Wetsartikelen: Art. 6:170 BW Casus Restaurant/Partycentrum Groot Kievitsdal heeft enkele vennootschappen en hun werknemers gedagvaard. De vennootschappen hielden namelijk een bedrijfsfeest in Groot Kievitsdal. Door gedragingen van de werknemers is Groot Kievitsdal afgebrand. Groot Kievitsdal heeft gevorderd om gedaagden hoofdelijk te veroordelen tot vergoeding van de schade [...]

112, 2022

Privaatrecht – Nefalit/ Keramus ECLI:NL:HR:2006:AU6092

By Sepaand|december 1st, 2022|Categories: Privaatrecht|

Privaatrecht - Nefalit/ Keramus ECLI:NL:HR:2006:AU6092 Datum: 31 maart 2006 Rechtbankniveau: Hoge Raad Rechtsgebied: Privaatrecht Wetsartikelen: Art. 6:99 BW en 6:101 BW Casus In deze zaak gaat het om Karamus die in 2000 is overleden aan de gevolgen van longkanker. Zijn nabestaanden besluiten Nefalit, Karamus’ vorige werkgever, hiervoor aansprakelijk te stellen. Tijdens zijn werkzaamheden voor dit bedrijf is Karamus veelvuldig in aanraking [...]

112, 2022

Privaatrecht – Geldnet/ Kwantum ECLI:NL:HR:2002:AE0657

By Sepaand|december 1st, 2022|Categories: Privaatrecht|

Privaatrecht - Geldnet/ Kwantum ECLI:NL:HR:2002:AE0657 Datum: 14 juni 2002 Rechtbankniveau: Hoge Raad Rechtsgebied: Privaatrecht Wetsartikelen: Art. 6:76 BW Casus Geldnet en Kwantum hebben op 18 september 1990 een overeenkomst gesloten, waarbij overeengekomen is dat Geldnet vier keer per week geld en/of waarden over de weg zal vervoeren vanaf diverse filialen van Kwantum naar de geldtelcentrale van de ABN-AMRO. Op vrijdag 22 [...]

112, 2022

Privaatrecht – Delfland/ De Stoeterij ECLI:NL:HR:2001:AD7395

By Sepaand|december 1st, 2022|Categories: Privaatrecht|

Privaatrecht - Delfland/ De Stoeterij ECLI:NL:HR:2001:AD7395 Datum: 21 december 2001 Rechtbankniveau: Hoge Raad Rechtsgebied: Privaatrecht Wetsartikelen: Art. 6:171 BW Casus Delfland laat op het terrein van De Stoeterij elektriciteitskabels vernieuwen door aannemer Baas. Ten gevolge van de graafwerkzaamheden van Baas wordt er schade aangericht bij De Stoeterij. De Stoeterij spreekt vervolgens Delfland aan ex art. 6:171 BW voor de schade door [...]

112, 2022

Privaatrecht – Henderson/ Gibbs

By Sepaand|december 1st, 2022|Categories: Privaatrecht|

Privaatrecht - Henderson/ Gibbs Datum: 8 februari 1985 Rechtbankniveau: Hoge Raad Rechtsgebied: Privaatrecht Wetsartikelen: Art. 6:162 BW Casus De casus omtrent de ‘renteneurose’ speelt zich af op de Antillen. Wanneer Henderson meedoet aan een carnavalsoptocht als speler in een steelband op een praalwagen, ontstaan er wat ongeregeldheden bij de optocht. De politie moet ingrijpen en Henderson krijgt van agent Gibbs met [...]

112, 2022

Privaatrecht – Amercentrale ECLI:NL:HR:1975:AC3080

By Sepaand|december 1st, 2022|Categories: Privaatrecht|

Privaatrecht - Amercentrale ECLI:NL:HR:1975:AC3080 Datum: 13 juni 1975 Rechtbankniveau: Hoge Raad Rechtsgebied: Privaatrecht Wetsartikelen: Art. 1405 BW en art. 283K Casus Op 27 december 1970 scheurt plotseling een tank van de PNEM over de gehele hoogte. Deze tank bevond zich op het terrein van de door de PNEM geëxploiteerde Amercentrale. Een groot deel van de in deze tank opgeslagen olie is [...]

112, 2022

Privaatrecht – EBI ECLI:NL:HR:2019:376

By Sepaand|december 1st, 2022|Categories: Privaatrecht|

Privaatrecht - EBI ECLI:NL:HR:2019:376 Datum: 15 maart 2019 Rechtbankniveau: Hoge Raad Rechtsgebied: Privaatrecht Wetsartikelen: Art. 6:106 lid 1 sub b BW Casus Eiser is veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. Hij is enige jaren gedetineerd geweest in de Extra Beveiligde Inrichting in Vught (hierna: de EBI). Over een beslissing tot verlenging van dat verblijf heeft eiser geklaagd in de toepasselijke penitentiaire rechtsgang. [...]

112, 2022

Privaatrecht – Schietincident Alphen aan de Rijn

By Sepaand|december 1st, 2022|Categories: Privaatrecht|

Privaatrecht - Schietincident Alphen aan de Rijn Datum: 20 september 2019 Rechtbankniveau: Hoge Raad Rechtsgebied: Privaatrecht Wetsartikelen: Art. 6:163 BW Casus Het is 9 april 2011 wanneer te Alphen aan den Rijn in een winkelcentrum met vuurwapens wordt geschoten. Hierbij komen zeven mensen om het leven (waaronder de schutter zelf) en raken zestien mensen gewond. De schutter heeft hierbij gebruik gemaakt [...]

112, 2022

Privaatrecht – Duwbak Linda ECLI:NL:HR:2004:AO6012

By Sepaand|december 1st, 2022|Categories: Privaatrecht|

Privaatrecht - Duwbak Linda ECLI:NL:HR:2004:AO6012 Datum: 7 mei 2004 Rechtbankniveau: Hoge Raad Rechtsgebied: Privaatrecht Wetsartikelen: / Casus Hier ging het om het vaartuig ‘de Linda’, dat was vastgelegd aan vaartuigen van Van Hasselt. Linda was gekeurd door een deskundige van de Staat en deze had een certificaat van goedkeuring afgegeven wat nog 7 jaar geldig zou zijn. Vervolgens is de Linda [...]

112, 2022

Privaatrecht – Io Vivat ECLI:NL:HR:2007:AZ6219

By Sepaand|december 1st, 2022|Categories: Privaatrecht|

Privaatrecht - Io Vivat ECLI:NL:HR:2007:AZ6219 Datum: 23 februari 2007 Rechtbankniveau: Hoge Raad Rechtsgebied: Privaatrecht Wetsartikelen: Art. 6:163 BW Casus Tijdens een zeilweekend van een studentenvereniging is in de kajuit van een motorboot een ontploffing met een steekvlam ontstaan door lekkage uit een gasfles. Er ontstond brand op de boot. De Groot, die zelf lid was van de Watersportcommissie bij deze studentenvereniging, [...]

112, 2022

Privaatrecht – Jansen/Jansen (Zusjes Jansen) ECLI:NL:HR:2000:AA5784

By Sepaand|december 1st, 2022|Categories: Privaatrecht|

Privaatrecht - Jansen/Jansen (Zusjes Jansen) ECLI:NL:HR:2000:AA5784 Datum: 12 mei 2000 Rechtbankniveau: Hoge Raad Rechtsgebied: Privaatrecht Wetsartikelen: 6:162 BW Casus Wendy helpt haar zus Monique bij verhuizen. Wanneer zij een kast verplaatsen, raakt de rechterpols van Wendy bekneld. Dit leidt er uiteindelijk toe dat haar onderarm moet worden geamputeerd. De vraag is nu of Monique hiervoor aansprakelijk is. Rechtsvraag Is Monique aansprakelijk [...]

112, 2022

Privaatrecht – Johanna Kruidhof ECLI:NL:HR:1999:SC2912

By Sepaand|december 1st, 2022|Categories: Privaatrecht|

Privaatrecht - Johanna Kruidhof ECLI:NL:HR:1999:SC2912 Datum: 28 mei 1999 Rechtbankniveau: Hoge Raad Rechtsgebied: Privaatrecht Wetsartikelen: / Casus Een kind loopt door een ongeval ernstige brandwonden op. Zij wordt bezocht en verpleegd door haar ouders. De vraag is nu of de tijd die deze ouders investeren in het bezoeken en verplegen van hun kind kan worden gezien als schade, en of deze [...]

112, 2022

Privaatrecht – Dekker/Van der Heide (Natrappen) ECLI:NL:HR:1991:ZC0300

By Sepaand|december 1st, 2022|Categories: Privaatrecht|

Privaatrecht - Dekker/Van der Heide (Natrappen) ECLI:NL:HR:1991:ZC0300 Datum: 28 juni 1991 Rechtbankniveau: Hoge Raad Rechtsgebied: Privaatrecht Wetsartikelen: Art. 6:162 BW Casus Bij een voetbalwedstrijd is Van der Heide aan zijn knie gewond geraakt door een trap van Dekker. De rechtbank heeft bewezen geacht dat Dekker zich aan natrappen schuldig heeft gemaakt. Ook het Hof zegt dat de gedraging van Dekker buiten [...]

112, 2022

Privaatrecht – Van de Steeg, van de Steeg Landbouwbedrijf NV/Coöperatieve Rabobank Noord-Holland Noord & Kramer/ F. Lanschot Bankiers NV

By Sepaand|december 1st, 2022|Categories: Privaatrecht|

Privaatrecht - Van de Steeg, van de Steeg Landbouwbedrijf NV/Coöperatieve Rabobank Noord-Holland Noord & Kramer/ F. Lanschot Bankiers NV Datum: 8 februari 2013 Rechtbankniveau: Hoge Raad Rechtsgebied: Privaatrecht Wetsartikelen: Art. 6:89 BW Casus Het betreft hier twee zaken die betrekking hebben op de bancaire zorgplicht en de klachtplicht van art. 6:89 BW. In het eerste arrest gaat het erom dat een [...]

112, 2022

Privaatrecht – Ploum/ Smeets II

By Sepaand|december 1st, 2022|Categories: Privaatrecht|

Privaatrecht - Ploum/ Smeets II Datum: 25 maart 2011 Rechtbankniveau: Hoge Raad Rechtsgebied: Privaatrecht Wetsartikelen: / Casus Ploum heeft eind 1987 een perceel grond verkocht aan Smeets met daarop een tankstation. De levering heeft plaatsgevonden in 1994. Kort na de levering kwam een ernstige bodemverontreiniging aan het licht. De akte van levering bepaalde onder meer dat het verkochte aanvaard werd in [...]

3011, 2022

Publiekrecht – Boodschappenaffaire ECLI:NL:CRVB:2021:1918

By Sepaand|november 30th, 2022|Categories: Publiekrecht|

Publiekrecht - Boodschappenaffaire ECLI:NL:CRVB:2021:1918 Datum: 23 augustus 2021 Rechtbankniveau: Centrale Raad van Beroep Rechtsgebied: Publiekrecht Wetsartikelen: / Casus In deze zaak ontving een alleenstaande vrouw op grond van de Participatiewet bijstand. De verleende bijstand wordt altijd na een bepaalde periode gecontroleerd door het college van B&W. Het college vroeg bij de vrouw onder meer bankafschriften op, hierdoor viel het op dat [...]

3011, 2022

Publiekrecht – Verwijtbare werkloosheid ECLI:NL:CRVB:2018:3469

By Sepaand|november 30th, 2022|Categories: Publiekrecht|

Publiekrecht - Verwijtbare werkloosheid ECLI:NL:CRVB:2018:3469 Datum: 7 november 2018 Rechtbankniveau: Centrale Raad van Beroep Rechtsgebied: Publiekrecht Wetsartikelen: / Casus In deze zaak was een man werkzaam op een school. Op een gegeven moment doet hij mededeling bij zijn werkgever dat de politie een inval bij hem thuis heeft gedaan wegens het bezit van kinderporno. De man is hierop meteen geschorst en [...]

3011, 2022

Publiekrecht – Doorwerkingsjurisprudentie naaister ECLI:NL:CRVB:2009:BJ2443

By Sepaand|november 30th, 2022|Categories: Publiekrecht|

Publiekrecht - Doorwerkingsjurisprudentie naaister ECLI:NL:CRVB:2009:BJ2443 Datum: 24 juni 2009 Rechtbankniveau: Centrale Raad van Beroep Rechtsgebied: Publiekrecht Wetsartikelen: / Casus De werknemer is werkloos geworden door een situatie waarin haar dienstbetrekking niet zo lang heeft geduurd dat zij uitsluitend daaraan een recht op WW-uitkering kan ontlenen. Rechtsvraag Was de werkloosheid van de werkneemster verwijtbaar? Lagere rechters De rechtbank heeft vastgesteld dat onbetwist [...]

3011, 2022

Publiekrecht – Ontslag van een KLM-medewerker ECLI:NL:CRVB:2009:BH2392

By Sepaand|november 30th, 2022|Categories: Publiekrecht|

Publiekrecht - Ontslag van een KLM-medewerker ECLI:NL:CRVB:2009:BH2392 Datum: 18 februari 2009 Rechtbankniveau: Centrale Raad van Beroep Rechtsgebied: Publiekrecht Wetsartikelen: / Casus Werknemer is sinds 1997 in dienst als een schoonmaker. In 2006 heeft zich een incident voorgedaan waarbij de werknemer een mes tevoorschijn haalde en hiermee een collega bedreigde. Voor de werkgever was dit aanleiding om de werknemer op non-actief te [...]

3011, 2022

Publiekrecht – Vage klachten aanslagregelaar ECLI:NL:CRVB:2001:AB1847

By Sepaand|november 30th, 2022|Categories: Publiekrecht|

Publiekrecht - Vage klachten aanslagregelaar ECLI:NL:CRVB:2001:AB1847 Datum: 10 april 2004 Rechtbankniveau: Centrale Raad van Beroep Rechtsgebied: Publiekrecht Wetsartikelen: / Casus Gedaagde was werkzaam als aanslagregelaar grote ondernemingen bij de Belastingdienst. De werkzaamheden bestonden uit zeer ingewikkelde fiscale problematiek. Door aangezichtspijnen veroorzaakt door ontstekingen in de kaakholte heeft gedaagde haar werk moeten staken. In 1992 is gedaagde meer dan een keer geopereerd [...]

3011, 2022

Bestuursrecht – Goudse Schadeverzekeringen N.V./UWV (Belanghebbende) ECLI:NL:CRVB:2019:655

By Sepaand|november 30th, 2022|Categories: Bestuursrecht|

Bestuursrecht - Goudse Schadeverzekeringen N.V./UWV (Belanghebbende) ECLI:NL:CRVB:2019:655 Datum: 5 maart 2019 Rechtbankniveau: Centrale Raad van Beroep Rechtsgebied: Bestuursrecht Wetsartikelen: Art. 1:2 lid 1 AWB Casus Werkneemster is 100% arbeidsongeschikt en vraagt een uitkering aan. Deze uitkering wordt achteraf op haar werkgeefster verhaald. Deze uitkering krijgt werkneemster totdat haar werkgeefster failliet wordt verklaard. Werkneemster maakt vervolgens bezwaar. Het UWV verklaart haar bezwaar [...]

3011, 2022

Publiekrecht – Terugvorderingsregime toeslagen ECLI:NL:RVS:2019:3535

By Sepaand|november 30th, 2022|Categories: Publiekrecht|

Publiekrecht - Terugvorderingsregime toeslagen ECLI:NL:RVS:2019:3535 Datum: 23 oktober 2019 Rechtbankniveau: Centrale Raad van Beroep Rechtsgebied: Publiekrecht Wetsartikelen: / Casus Appellante heeft in 2010 gebruik gemaakt van kinderopvang voor haar vijf kinderen via een gastouderbureau, hiervoor heeft zij een bedrag van € 34.566,00 aan voorschotten ontvangen. Aan het besluit van 24 augustus 2011 tot nihilstelling heeft de Belastingdienst/Toeslagen ten grondslag gelegd dat [...]

3011, 2022

Privaatrecht – Van Dalfsen/ Gemeente Kampen ECLI:NL:HR:2009:BF0407

By Sepaand|november 30th, 2022|Categories: Privaatrecht|

Privaatrecht - Van Dalfsen/ Gemeente Kampen ECLI:NL:HR:2009:BF0407 Datum: 14 november 2008 Rechtbankniveau: Hoge Raad Rechtsgebied: Privaatrecht Wetsartikelen: / Casus De heer Van Dalfsen heeft van de gemeente Kampen een pand gekocht uit omstreeks het jaar 1500. In dit pand wilde Van Dalfsen een restaurant vestigen. Er was echter vast komen te staan, dat de belastbaarheid van de vloer van de eerste [...]

3011, 2022

Publiekrecht – Gezamenlijke huishouding, terugvordering en boete ECLI:NL:CRVB:2018:3172

By Sepaand|november 30th, 2022|Categories: Publiekrecht|

Publiekrecht - Gezamenlijke huishouding, terugvordering en boete ECLI:NL:CRVB:2018:3172 Datum: 16 oktober 2018 Rechtbankniveau: Centrale Raad van Beroep Rechtsgebied: Publiekrecht Wetsartikelen: / Casus Appellante ontving sinds 16 juli 2010 bijstand, op grond van de Participatiewet (PW) naar de norm voor een alleenstaande ouder. Appellante stond met haar dochter in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens. Naar aanleiding van een anonieme melding dat appellante met [...]

3011, 2022

Privaatrecht – Baby Kelly: Wrongful life ECLI:NL:HR:2005:AR5213

By Sepaand|november 30th, 2022|Categories: Privaatrecht|

Privaatrecht - Baby Kelly: Wrongful life ECLI:NL:HR:2005:AR5213 Datum: 18 maart 2005 Rechtbankniveau: Hoge Raad Rechtsgebied: Privaatrecht Wetsartikelen: / Casus Kelly is in 1994 met een genetische chromosomale afwijking ter wereld gekomen. Zij is zwaar lichamelijk en geestelijk gehandicapt. Haar moeder, die twee miskramen had gehad en wier neef ook een chromosomale afwijking heeft, gehad tijdens de zwangerschap (twee keer) om een [...]

3011, 2022

Privaatrecht – Plaza gebouw ECLI:NL:HR:2001:AA9311

By Sepaand|november 30th, 2022|Categories: Privaatrecht|

Privaatrecht - Plaza gebouw ECLI:NL:HR:2001:AA9311 Datum: 5 januari 2001 Rechtbankniveau: Hoge Raad Rechtsgebied: Privaatrecht Wetsartikelen: / Casus Multi Vastgoed, eigenaar van het Rotterdamse Plaza-gebouw, wordt geconfronteerd met corrosie aan de gevelplaten, enige tijd na de oplevering van het gebouw. Multi Vastgoed eist dan van de aannemer Nethou dat de gehele gevelbeplating aan het gebouw wordt vervangen op grond van een garantiebepaling [...]

3011, 2022

Publiekrecht – Fraudewet onverbindend ECLI:NL:CRVB:2014:3754

By Sepaand|november 30th, 2022|Categories: Publiekrecht|

Publiekrecht - Fraudewet onverbindend ECLI:NL:CRVB:2014:3754 Datum: 25 november 2014 Rechtbankniveau: Centrale Raad van Beroep Rechtsgebied: Publiekrecht Wetsartikelen: / Casus Na de beëindiging van zijn dienstverband als leraar, geniet X een WW-uitkering. In de periode van augustus 2012 tot zijn melding aan het UWV op 27 maart 2013 heeft X vier wijzigingen in het aantal gewerkte uren niet meteen aan het UWV [...]

3011, 2022

Privaatrecht – PIP- implantaten ECLI:NL:HR:2020:1090

By Sepaand|november 30th, 2022|Categories: Privaatrecht|

Privaatrecht - PIP- implantaten ECLI:NL:HR:2020:1090 Datum: 19 juni 2020 Rechtbankniveau: Hoge Raad Rechtsgebied: Privaatrecht Wetsartikelen: Art. 6:77 BW Casus In deze procedure vordert verzoekster onder meer een verklaring voor recht dat het Jeroen Bosch ziekenhuis aansprakelijk is voor de schade die zij heeft geleden als gevolg van het feit dat bij haar een PIP-implantaat was geplaatst. Zij heeft aan deze vordering [...]

3011, 2022

Privaatrecht – Miragelplombe ECLI:NL:HR:2020:1082

By Sepaand|november 30th, 2022|Categories: Privaatrecht|

Privaatrecht - Miragelplombe ECLI:NL:HR:2020:1082 Datum: 19 juni 2020 Rechtbankniveau: Hoge Raad Rechtsgebied: Privaatrecht Wetsartikelen: Art. 6:77 BW Casus Meneer Swaaij is in 1992 geopereerd aan een netvliesloslating. Daarbij is gebuikt gemaakt van een medisch hulpmiddel: de zogeheten ‘Miragelplombe’. In de jaren daarna hebben zich diverse complicaties voorgedaan. Achteraf bleek de Miragelplombe ongeschikt voor de behandeling van een netvliesloslating. De benadeelde heeft [...]

3011, 2022

Privaatrecht – Fraanje/ Alukon

By Sepaand|november 30th, 2022|Categories: Privaatrecht|

Privaatrecht - Fraanje/ Alukon Datum: 11 oktober 2019 Rechtbankniveau: Hoge Raad Rechtsgebied: Privaatrecht Wetsartikelen: Art. 6:265 BW en art. 6:82 BW Casus Fraanje b.v. (Fraanje) heeft als hoofdaannemer een overeenkomst van onderaanneming gesloten met Alukon Zeeland b.v. (Alukon). Alukon loopt echter diverse keren vertraging op en besluit profielen van een andere fabrikant te gebruiken dan Fraanje had aangegeven. Op 5 juli, [...]

3011, 2022

Privaatrecht – Oerlemans/ Driessen ECLI:NL:PHR:2001:AB1338

By Sepaand|november 30th, 2022|Categories: Privaatrecht|

Privaatrecht - Oerlemans/ Driessen ECLI:NL:PHR:2001:AB1338 Datum: 27 april 2001 Rechtbankniveau: Hoge Raad Rechtsgebied: Privaatrecht Wetsartikelen: / Casus Driessen exploiteert een rozenkwekerij, waarbij hij als meststof onder meer ijzerchelaat gebruikt. Dat wordt op de markt gebracht onder de naam BioFer en wordt onder meer verkocht door Oerlemans. Rond 10 juni 1993 heeft Driessen een vat gekocht van Oerlemans. Vanaf medio juli heeft [...]

3011, 2022

Privaatrecht – Kinheim/ Pelders ECLI:NL:HR:2000:AA4732

By Sepaand|november 30th, 2022|Categories: Privaatrecht|

Privaatrecht - Kinheim/ Pelders ECLI:NL:HR:2000:AA4732 Datum: 4 februari 2000 Rechtbankniveau: Hoge Raad Rechtsgebied: Privaatrecht Wetsartikelen: / Casus Pelders had een overeenkomst met Kinheim omtrent de productie van schroefelementen. De schroefelementen waren niet naar de wens van afnemer Kinheim. Kinheim lijdt hierdoor grote schade door claims van derden. Kinheim stelt vervolgens een vordering tot schadevergoeding in, maar die vordering wordt afgewezen op [...]

3011, 2022

Privaatrecht – Heesakkers/ Voets ECLI:NL:HR:2013:691

By Sepaand|november 30th, 2022|Categories: Privaatrecht|

Privaatrecht - Heesakkers/ Voets ECLI:NL:HR:2013:691 Datum: 13 september 2013 Rechtbankniveau: Hoge Raad Rechtsgebied: Privaatrecht Wetsartikelen: / Casus Heesakkers heeft opdracht gegeven aan Voets voor de verbouwing van zijn woning. Tussen hen is een aannemingsovereenkomst ontstaan, waarbij onder meer geldt dat bij te late betaling een rente van 2% per maand betaald moet worden. Voets vordert betaling van het verschuldigde bedrag van [...]

3011, 2022

Privaatrecht – Geurtzen/ Kampstaal ECLI:NL:HR:1999:ZC2977

By Sepaand|november 30th, 2022|Categories: Privaatrecht|

Privaatrecht - Geurtzen/ Kampstaal ECLI:NL:HR:1999:ZC2977 Datum: 1 oktober 1999 Rechtbankniveau: Hoge Raad Rechtsgebied: Privaatrecht Wetsartikelen: Art. 6:233 sub b en art. 6:234 lid 1 Casus Geurtzen is een aannemersbedrijf (vennootschap onder firma) die opdracht heeft gekregen om een kap van een woning te bouwen. Daarvoor moest een staalconstructie worden gemaakt en derhalve schakelt Geurtzen het Konstruktiebedrijf Kampstaal BV in als onderaannemer. [...]

3011, 2022

Privaatrecht – Stein/ Driessen ECLI:NL:HR:1997:ZC2524

By Sepaand|november 30th, 2022|Categories: Privaatrecht|

Privaatrecht - Stein/ Driessen ECLI:NL:HR:1997:ZC2524 Datum: 12 december 1997 Rechtbankniveau: Hoge Raad Rechtsgebied: Privaatrecht Wetsartikelen: Art. 6:2 BW, art. 6:233 sub a BW en art. 6:248 BW Casus De gemeente exploiteert een haven en huurt hiervoor een kraan van Driessen B.V.. De kraan wordt bediend door personen in dienst van de gemeente. Op een gegeven moment is de kraan omgevallen. De [...]

3011, 2022

Privaatrecht – Matataq/ De Schelde ECLI:NL:HR:1993:ZC1210

By Sepaand|november 30th, 2022|Categories: Privaatrecht|

Privaatrecht - Matataq/ De Schelde ECLI:NL:HR:1993:ZC1210 Datum: 5 april 2013 Rechtbankniveau: Hoge Raad Rechtsgebied: Privaatrecht Wetsartikelen: / Casus De Schelde krijgt van Matatag de opdracht om enkele reparaties uit te voeren aan m.s. Serra. De reparatie werd door De Schelde uitbesteed aan onderaannemer SKS. Deze laatste heeft, achteraf bezien, de reparatie niet goed uitgevoerd. Matatag spreekt De Schelde aan voor de [...]

3011, 2022

Europees recht – Kohll ECLI:EU:C:1998:171

By Sepaand|november 30th, 2022|Categories: Europees recht|

Europees recht - Kohll ECLI:EU:C:1998:171 Datum: 28 april 1998 Rechtbankniveau: Hof van Justitie van de Europese Unie Rechtsgebied: Europees recht Wetsartikelen: / Casus De Luxemburgse Kohll is verzekerd bij een Luxemburgse (staats-)verzekeringsmaatschappij. Een arts uit Luxemburg heeft de verzekeringsmaatschappij om toestemming gevraagd voor een behandeling van Kohlls dochter in Duitsland. Dit verzoek is afgewezen op grond dat de behandeling niet spoedeisend [...]

3011, 2022

Privaatrecht – Eelder Woningbouw ECLI:NL:HR:2000:AA8901

By Sepaand|november 30th, 2022|Categories: Privaatrecht|

Privaatrecht - Eelder Woningbouw ECLI:NL:HR:2000:AA8901 Datum: 8 december 2000 Rechtbankniveau: Hoge Raad Rechtsgebied: Privaatrecht Wetsartikelen: / Casus Een stichting heeft aan bewoners door hen gehuurde woningen te koop aangeboden. Dit aanbod is aanvaard. Achter de woningen ligt een tegelpad dat geen deel uitmaakt van het gehuurde. Hierop is volgens het contract een recht van overpad gevestigd. De transportakte vermeldt dat de [...]

3011, 2022

Europees recht – Gebhard ECLI:EU:C:1995:411

By Sepaand|november 30th, 2022|Categories: Europees recht|

Europees recht - Gebhard ECLI:EU:C:1995:411 Datum: 30 september 1995 Rechtbankniveau: Hof van Justitie van de Europese Unie Rechtsgebied: Europees recht Wetsartikelen: / Casus Gebhard is een advocaat met een Duitse nationaliteit. Hij is advocaat in Italië in zijn eigen kantoor. Het wordt hem verweten dat hij zich onterecht als advocaat heeft geadverteerd. Hij staat niet ingeschreven bij de Consiglio dell’Ordine. Hij [...]

3011, 2022

Privaatrecht – Lundiform B.V./ Mexx Europe B.V. ECLI:NL:HR:2013:BY8101

By Sepaand|november 30th, 2022|Categories: Privaatrecht|

Privaatrecht - Lundiform B.V./ Mexx Europe B.V. ECLI:NL:HR:2013:BY8101 Datum: 5 april 2013 Rechtbankniveau: Hoge Raad Rechtsgebied: Privaatrecht Wetsartikelen: / Casus Lundiform en Mexx hebben samen een overeenkomst gesloten. Mexx is van plan een aantal kledingwinkels te gaan openen en Lundiform zal daarvoor de hardware leveren. Lundiform stelt dat Mexx de garantie heeft gegeven in de overeenkomst om de hardware van Lundiform [...]

3011, 2022

Privaatrecht – Bosselaar q.q./Interniber ECLI:NL:HR: 1992:ZC0615

By Sepaand|november 30th, 2022|Categories: Privaatrecht|

Privaatrecht - Bosselaar q.q./Interniber ECLI:NL:HR: 1992:ZC0615 Datum: 22 mei 1992 Rechtbankniveau: Hoge Raad Rechtsgebied: Privaatrecht Wetsartikelen: Art. 42 Fw Casus Montana levert van een zestiental door haar vervaardigde en aan Interniber verkochte stacaravans binnen veertig dagen voor haar faillietverklaring. Interniber, die zich voor Montana's bankschuld borg had gesteld, heeft de verschuldigde koopsom overgemaakt op de kredietrekening van Montana bij de Rabobank. [...]

3011, 2022

Europees recht – Vlassopoulou ECLI:EU:C:1991:193

By Sepaand|november 30th, 2022|Categories: Europees recht|

Europees recht - Vlassopoulou ECLI:EU:C:1991:193 Datum: 7 mei 1991 Rechtbankniveau: Hof van Justitie van de Europese Unie Rechtsgebied: Europees recht Wetsartikelen: / Casus De Griekse advocaat Vlassopoulou is afgestudeerd in Athene. Hij woont echter in Duitsland, en wil daarom graag in Duitsland werken. Het Duitse ministerie weigerde echter om een vergunning te verlenen tot uitoefening van zijn beroep als advocaat. Hij [...]

3011, 2022

Privaatrecht – Lunchroom de Katterug ECLI:NL:HR:2015:1413

By Sepaand|november 30th, 2022|Categories: Privaatrecht|

Privaatrecht - Lunchroom de Katterug ECLI:NL:HR:2015:1413 Datum: 29 mei 2015 Rechtbankniveau: Hoge Raad Rechtsgebied: Privaatrecht Wetsartikelen: / Casus In 1998 is lunchroom de Katterug opgericht, het doel was het exploiteren van een lunchroom. Deze zaak draaide om twee ouders die als commandiet betrokken waren bij de exploitatie van een lunchroom van hun zoon (de beherend vennoot). De ouders hebben, in hun [...]

3011, 2022

Europees recht – Angonese ECLI:EU:C:2000:296

By Sepaand|november 30th, 2022|Categories: Europees recht|

Europees recht - Angonese ECLI:EU:C:2000:296 Datum: 6 juni 2000 Rechtbankniveau: Hof van Justitie van de Europese Unie Rechtsgebied: Europees recht Wetsartikelen: / Casus Het geding tussen Roman Agonese en Cassa di Risparmio di Bolzano SpA gaat over een opgelegde toelatingsvoorwaarde voor een onderzoek voor de aanwerving van personeel. Deze voorwaarde is opgelegd door Cassa di Risparmio. De voorwaarde was het bezit [...]

3011, 2022

Europees recht – Antonissen ECLI:EU:C:1991:80

By Sepaand|november 30th, 2022|Categories: Europees recht|

Europees recht - Antonissen ECLI:EU:C:1991:80 Datum: 26 februari 1991 Rechtbankniveau: Hof van Justitie van de Europese Unie Rechtsgebied: Europees recht Wetsartikelen: Art. 48 VWEU Casus Antonissen is verhuisd naar het Verenigd Koninkrijk. Hij had daar nog geen werk toen hij tot een gevangenisstraf werd veroordeeld wegens illegaal bezit en de verkoop van cocaïne. Nu is de Secretary of State gemachtigd hem [...]

3011, 2022

Europees recht – Lawrie Blum ECLI:EU:C:1986:284

By Sepaand|november 30th, 2022|Categories: Europees recht|

Europees recht - Lawrie Blum ECLI:EU:C:1986:284 Datum: 3 juli 1986 Rechtbankniveau: Hof van Justitie van de Europese Unie Rechtsgebied: Europees recht Wetsartikelen: / Casus Lawrie-Blum was student aan de universiteit van Freiburg. De toegang voor een stage werd geweigerd, omdat zij een andere nationaliteit heeft. Hierdoor kan zij geen leraar van het hoger middelbaar onderwijs worden. De stage wordt geregeld door [...]

3011, 2022

Europees recht – Ker Optika ECLI:EU:C:2010:725

By Sepaand|november 30th, 2022|Categories: Europees recht|

Europees recht - Ker Optika ECLI:EU:C:2010:725 Datum: 2 december 2010 Rechtbankniveau: Hof van Justitie van de Europese Unie Rechtsgebied: Europees recht Wetsartikelen: Artt. 34 en 36 VWEU Casus Het gaat om een verzoek tot een prejudiciële beslissing betreffende de uitlegging van richtlijn 2003/31/EG. Dit verzoek is ingesteld naar aanleiding van een geschil tussen Ker-Optika en ANTSZ over een administratieve beslissing. De [...]

3011, 2022

Europees recht – Mickelsson/Roos ECLI:EU:C:2006:782

By Sepaand|november 30th, 2022|Categories: Europees recht|

Europees recht - Mickelsson/Roos ECLI:EU:C:2006:782 Datum: 14 december 2006 Rechtbankniveau: Hof van Justitie van de Europese Unie Rechtsgebied: Europees recht Wetsartikelen: Artt. 34 en 36 VWEU Casus Er wordt een prejudiciële vraag gesteld over artt. 34 en 36 VWEU. Het gaat om twee verdachten die worden verweten dat zij de Zweedse waterscooterverordening hebben overtreden. Deze verordening verbiedt het gebruik van waterscooters [...]

3011, 2022

Europees recht – Eugen Schmidberger ECLI:EU:C:2003:333

By Sepaand|november 30th, 2022|Categories: Europees recht|

Europees recht - Eugen Schmidberger ECLI:EU:C:2003:333 Datum: 12 juni 2003 Rechtbankniveau: Hof van Justitie van de Europese Unie Rechtsgebied: Europees recht Wetsartikelen: / Casus Alpengebied’ nastreeft, heeft de Bezirkshauptmannschaft Innsbruck in kennis gesteld van een samenkomst op de A13 Brenner, waardoor het verkeer volledig wordt stilgelegd. Van mening dat dit naar Oostenrijks recht geoorloofd was, heeft de Bezirkshauptmannschaft besloten dit niet [...]

3011, 2022

Europees recht – Keck ECLI:EU:C:1993:905

By Sepaand|november 30th, 2022|Categories: Europees recht|

Europees recht - Keck ECLI:EU:C:1993:905 Datum: 24 september 1993 Rechtbankniveau: Hof van Justitie van de Europese Unie Rechtsgebied: Europees recht Wetsartikelen: Art. 34 VWEU Casus Keck en Mithouard zijn in Frankrijk veroordeeld voor het verkopen van producten tegen een lagere prijs dan de inkoopprijs, dit is een Frankrijk een strafbaar feit. Zij stellen dat dit in strijd is met art. 34 [...]

3011, 2022

Publiekrecht – Onaangekondigd huisbezoek ECLI:NL:CRVB:2021:1213

By Sepaand|november 30th, 2022|Categories: Publiekrecht|

Publiekrecht - Onaangekondigd huisbezoek ECLI:NL:CRVB:2021:1213 Datum: 25 mei 2021 Rechtbankniveau: Centrale Raad van Beroep Rechtsgebied: Publiekrecht Wetsartikelen: Art. 8 EVRM Casus Betrokkene kreeg een bijstandsuitkering naar de norm voor een alleenstaande op grond van de WWB. Op 11 januari 2006 leggen twee handhavingsmedewerkers van de Dienst werk en inkomen van de gemeente Amsterdam een onaangekondigd huisbezoek af bij het woonadres van [...]

3011, 2022

Europees recht – Procureur du Roi/Benoît and Gustave Dassonville ECLI:EU:C:1974:82

By Sepaand|november 30th, 2022|Categories: Europees recht|

Europees recht - Procureur du Roi/Benoît and Gustave Dassonville ECLI:EU:C:1974:82 Datum: 11 juni 1974 Rechtbankniveau: Hof van Justitie van de Europese Unie Rechtsgebied: Europees recht Wetsartikelen: / Casus Een whiskyhandelaar Dassonville heeft in Frankrijk een partij Schotse whisky gekocht. De whiskyhandelaar wil de whisky verkopen in België. In België is volgens Koninklijk besluit 57 de benaming “Scotch Whisky” voorbehouden aan producten [...]

3011, 2022

Bestuursrecht – Verfbommetje ECLI:NL:HR:2005:AR7262

By Sepaand|november 30th, 2022|Categories: Bestuursrecht|

Bestuursrecht - Verfbommetje ECLI:NL:HR:2005:AR7262 Datum: 19 april 2005 Rechtbankniveau: Hoge Raad Rechtsgebied: Bestuursrecht Wetsartikelen: Art. 111 WvSr jo. Art 112 WvSr jo. Art. 10 EVRM Casus Wanneer (toendertijd) prins Willem Alexander en zijn vrouw prinses Maxima in de koets reden werd er een zakje verf gegooid naar de koets. De dader beriep zich op het recht van meningsuiting (art. 10 EVRM) [...]

3011, 2022

Europees recht – Commissie/Luxemburg ECLI:EU:C:1983:136

By Sepaand|november 30th, 2022|Categories: Europees recht|

Europees recht - Commissie/Luxemburg ECLI:EU:C:1983:136 Datum: 17 mei 1983 Rechtbankniveau: Hof van Justitie van de Europese Unie Rechtsgebied: Europees recht Wetsartikelen: / Casus Luxemburg deed aan het heffen van magazijn rechten wanneer in Luxemburg ingevoerde goederen, vanuit een lidstaat, ter vervulling van de douaneformaliteiten bij een bijzonder magazijn worden aangeboden. Rechtsvraag Is het heffen van magazijn rechten wanneer in Luxemburg ingevoerde [...]

3011, 2022

Europees recht – Outokumpu ECLI:EU:C:1998:155

By Sepaand|november 30th, 2022|Categories: Europees recht|

Europees recht - Outokumpu ECLI:EU:C:1998:155 Datum: 2 april 1998 Rechtbankniveau: Hof van Justitie van de Europese Unie Rechtsgebied: Europees recht Wetsartikelen: Art. 110 VWEU Casus De belasting op milieuvriendelijke energie (binnenland) is te laag en de belasting op milieuonvriendelijke energie is te hoog. Wat betreft buitenlandse energie is het moeilijk om te bepalen of dit milieuvriendelijk dan wel milieuonvriendelijk is opgewekt. [...]

3011, 2022

Europees recht – Haahr Petroleum ECLI:EU:C:1997:368

By Sepaand|november 30th, 2022|Categories: Europees recht|

Europees recht - Haahr Petroleum ECLI:EU:C:1997:368 Datum: 17 juli 1997   Rechtbankniveau: Hof van Justitie van de Europese Unie Rechtsgebied: Europees recht Wetsartikelen: Art. 110 VWEU Casus De casus betreft een zaak tussen Haahr Petroleum is een vennootschap die benzine en andere olieproducten verhandelt en handelshavens in Denemarken. Het gaat om een heffing door handelshavens van een invoer toeslag van 40% [...]

3011, 2022

Bestuursrecht – De Schans (gevangenis) ECLI:NL:HR:1982:AG4415

By Sepaand|november 30th, 2022|Categories: Bestuursrecht|

Bestuursrecht - De Schans (gevangenis) ECLI:NL:HR:1982:AG4415 Datum: 25 juni 1982 Rechtbankniveau: Hoge Raad Rechtsgebied: Bestuursrecht Wetsartikelen: Art. 11 EVRM Casus ‘De Schans’ is de naam van een vereniging van gedetineerden van de gevangenis. De vereniging betoogde recht te hebben op een vrije vergaderruimte. De directeur van de gevangenis ging hier niet mee akkoord en er startte een rechtszaak. Het recht van [...]

3011, 2022

Europees recht – Bauhuis ECLI:EU:C:1977:6

By Sepaand|november 30th, 2022|Categories: Europees recht|

Europees recht - Bauhuis ECLI:EU:C:1977:6 Datum: 25 januari 1977   Rechtbankniveau: Hof van Justitie van de Europese Unie Rechtsgebied: Europees recht Wetsartikelen: / Casus Bauhuis is een veehandelaar die onder andere varkens heeft in- en uitgevoerd naar andere lidstaten. Hiervoor heeft hij ingevolge de Nederlandse Veewet heffingen voor sanitaire controles (keurlonen) moeten betalen. Hij vordert de door hem betaalde geldelijke lasten [...]

3011, 2022

Europees recht – Commissie/Italië ECLI:EU:C:1969:29

By Sepaand|november 30th, 2022|Categories: Europees recht|

Europees recht - Commissie/Italië ECLI:EU:C:1969:29 Datum: 1 juli 1969 Rechtbankniveau: Hof van Justitie van de Europese Unie Rechtsgebied: Europees recht Wetsartikelen: Art. 30 VwEU Casus De commissie heeft in deze procedure het Hof van Justitie van de EU verzocht om voor recht te verklaren dat Italië in strijd handelde met artikel 30 VWEU en verder. De commissie betoogt dat alle eenzijdige [...]

3011, 2022

Bestuursrecht – Prof. Van den Bergh ECLI:NL:HR:1961:AG2059

By Sepaand|november 30th, 2022|Categories: Bestuursrecht|

Bestuursrecht - Prof. Van den Bergh ECLI:NL:HR:1961:AG2059 Datum: 27 januari 1961 Rechtbankniveau: Hoge Raad Rechtsgebied: Bestuursrecht Wetsartikelen: Art. 120 Gw Casus Meneer van den Bergh was lid van de tweede kamer en ging, wanneer hij op leeftijd was, met pensioen. Vanwege bepaalde wetgeving kreeg hij minder pensioen dan waarvan hij dacht dat hij recht op had. Als cassatiemiddel voerde hij aan [...]

3011, 2022

Bestuursrecht – Meerenberg ECLI:NL:HR:1879:1

By Sepaand|november 30th, 2022|Categories: Bestuursrecht|

Bestuursrecht - Meerenberg ECLI:NL:HR:1879:1 Datum: 1 januari 1879 Rechtbankniveau: Strafkamer Rechtsgebied: Bestuursrecht Wetsartikelen: Blanketwet, Grondwet   Casus In bloemendaal was het gesticht ‘Meerenberg’ gevestigd. Bestuursleden van het gesticht weigerden een register te maken met wie er in het gesticht woonde. Het doorgeven van het register was een verplichting geregeld via een koninklijk besluit. Het gesticht was voor mensen met hoge status [...]

3011, 2022

Bestuursrecht – Wav- boete ECLI:NL:RVS:2011:BT8610

By Sepaand|november 30th, 2022|Categories: Bestuursrecht|

Bestuursrecht - Wav- boete ECLI:NL:RVS:2011:BT8610 Datum: 19 oktober 2011 Rechtbankniveau: ABRvS Rechtsgebied: Bestuursrecht Wetsartikelen: Art. lid 1 Wav Casus Het gaat om een boete opgelegd door de Arbeidsinspectie vanwege het laten verrichten van werk door een Turkse vreemdeling, zonder dat daarvoor een tewerkstellingsvergunning was verleend. De stichting waar de vreemdeling aan het werk was, is van mening dat de boete verlaagd [...]

3011, 2022

Bestuursrecht – Koningin & Kabinet van de Koningin ECLI:NL:RVS:2007:BA6497

By Sepaand|november 30th, 2022|Categories: Bestuursrecht|

Bestuursrecht - Koningin & Kabinet van de Koningin ECLI:NL:RVS:2007:BA6497 Datum: 6 juni 2007 Rechtbankniveau: ABRvS Rechtsgebied: Bestuursrecht Wetsartikelen: Art. 1:1 Awb en art. 42 GW Casus De minister van algemene zaken kreeg een verzoek van de stichting ‘Nederlandse Programma Stichting’ (hierna: de NPS) om documenten openbaar te maken. Bij een besluit van 4 september 2003 heeft hij dit verzoek afgewezen voor [...]

3011, 2022

Bestuursrecht – Greenpeace ECLI:NL:CBB:2008:BG7034

By Sepaand|november 30th, 2022|Categories: Bestuursrecht|

Bestuursrecht - Greenpeace ECLI:NL:CBB:2008:BG7034 Datum: 2 december 2008 Rechtbankniveau: College van beroep voor het Bedrijfsleven Rechtsgebied: Bestuursrecht Wetsartikelen: Art. 1:2 lid 1 Awb Casus De staatssecretaris van Economische Zaken (verweerder) heeft aan Urenco, een bedrijf dat verrijkt uranium produceert, een uitvoervergunning verleent voor de uitvoer van uranium vanuit Nederland naar Rusland. Greenpeace, een internationale en onafhankelijke milieuorganisatie die wereldwijde milieuproblemen aan [...]

3011, 2022

Bestuursrecht – St. Oedenrode ECLI:NL:HR:1993:ZC1006

By Sepaand|november 30th, 2022|Categories: Bestuursrecht|

Bestuursrecht - St. Oedenrode ECLI:NL:HR:1993:ZC1006 Datum: 18 Juni 1993 Rechtbankniveau: Hoge Raad Rechtsgebied: Bestuursrecht Wetsartikelen: / In casu wordt een uitzondering gemaakt op de formele rechtskracht, omdat uit het handelen van de overheid duidelijk is dat het ging om een onrechtmatig besluit en de overheid dit erkent. In casu (RO 3.1) heeft Van Aarle een pand. Daarin is café Bistro met [...]

3011, 2022

Bestuursrecht – Leffers – Staat ECLI:NL:HR:1991:AC4031

By Sepaand|november 30th, 2022|Categories: Bestuursrecht|

Bestuursrecht - Leffers - Staat ECLI:NL:HR:1991:AC4031 Datum: 18 januari 1991 Rechtbankniveau: Hoge Raad Rechtsgebied: Bestuursrecht Wetsartikelen: / Casus Leffers is een varkensmester. Steeds heeft hij zijn bedrijf uitgeoefend door de varkens te voederen met voedsel- of slachtafval (Swill). Sinds dit werd vereist, heeft hij steeds de juiste vergunningen aangevraagd en verkregen. De vergunningen werden verleend krachtens de Beschikking voedsel- en slachtafvallen [...]

3011, 2022

Bestuursrecht – Mevrouw Cupido ECLI:NL:RVS:1977:AM3829

By Sepaand|november 30th, 2022|Categories: Bestuursrecht|

Bestuursrecht - Mevrouw Cupido ECLI:NL:RVS:1977:AM3829 Datum: 17 november 1977 Rechtbankniveau: ABRvS Rechtsgebied: Bestuursrecht Wetsartikelen: / Casus De burgemeester van Rotterdam had de aan de verzoeker verleende muziekvergunning voor de door hem geëxploiteerde eet- en drinkgelegenheid voor de duur van twee weken ingetrokken, met ingang van de dag waarop het besluit werd genomen. Een dergelijke intrekking kon geschieden wanneer de muziek hinderlijk [...]

3011, 2022

Staatsrecht – Graft- de Rijp ECLI:NL:RVS:2013:BZ0796

By Sepaand|november 30th, 2022|Categories: Staatsrecht|

Staatsrecht - Graft- de Rijp ECLI:NL:RVS:2013:BZ0796 Datum: 6 februari 2013 Rechtbankniveau: ABRvS Rechtsgebied: Staatsrecht Wetsartikelen: Art. 2:4 Awb Casus Op 1 juli 2010 heeft de Raad besloten het bestemmingsplan ‘Partiële bestemmingsplanherziening Oostgraftdijk-Locatie Stoop’ niet vast te stellen. Tegen dit besluit hebben Zeeman Vastgoed en andere appellanten beroep ingesteld. Rechtsvraag Is er sprake van een schending van art. 2:4 Awb? Rechtsoverweging Met [...]

3011, 2022

Staatsrecht – Club actieve niet-rokers/de Staat (Rookverbod) ECLI:NL:HR:2014:2928

By Sepaand|november 30th, 2022|Categories: Staatsrecht|

Staatsrecht - Club actieve niet-rokers/de Staat (Rookverbod) ECLI:NL:HR:2014:2928 Datum: 10 oktober 2014 Rechtbankniveau: Hoge Raad Rechtsgebied: Staatsrecht Wetsartikelen: Art. 93 en 94 Gw Casus De Staat heeft in juli 2008 in het 'Besluit uitvoering rookvrije werkplek, horeca en andere ruimten' horeca-inrichtingen verplicht maatregelen te nemen zodat bezoekers en werknemers geen rookoverlast ondervinden. Per 6 juli 2011 is er een uitzondering op [...]

3011, 2022

Staatsrecht – Vuurwerkverbod Hilversum ECLI:NL:RVS:2016:3342)

By Sepaand|november 30th, 2022|Categories: Staatsrecht|

Staatsrecht - Vuurwerkverbod Hilversum ECLI:NL:RVS:2016:3342) Datum: 16 december 2016 Rechtbankniveau: ABRvS Rechtsgebied: Staatsrecht Wetsartikelen: Art. 172 lid 1 Gemeentewet Casus Het college van B&W van Hilversum wijst het winkel- en uitgaanscentrum van Hilversum aan als gebied waar het met de jaarwisseling verboden is om vuurwerk af te steken. Verschillende belanghebbenden maken bezwaar tegen het Aanwijzingsbesluit. De belanghebbenden en nu appellanten zijn [...]

3011, 2022

Staatsrecht – Faunabescherming Fryslan ECLI:NL:HR:2004:AO8913

By Sepaand|november 30th, 2022|Categories: Staatsrecht|

Staatsrecht - Faunabescherming Fryslan ECLI:NL:HR:2004:AO8913 Datum: 1 oktober 2004 Rechtbankniveau: Hoge Raad Rechtsgebied: Staatsrecht Wetsartikelen: Flora- en Faunawet Casus Op 1 april 2002 is de Flora- en Faunawet in werking getreden. Art. 9 verbiedt dieren, behorende tot een beschermde diersoort, te doden, verwonden, vangen, bemachtigen of met het oog daarop op te sporen. Art. 10 bepaalt dat het verboden is dieren, [...]

3011, 2022

Privaatrecht – Carlande ECLI:NL:HR:2015:588

By Sepaand|november 30th, 2022|Categories: Privaatrecht|

Privaatrecht - Carlande ECLI:NL:HR:2015:588 Datum: 13 maart 2015 Rechtbankniveau: Hoge Raad Rechtsgebied: Privaatrecht Wetsartikelen: / Casus Carlande is een commanditaire vennootschap die in februari 2010 wordt opgericht. De cv heeft één beherend vennoot, welke zich bezighoudt met het plaatsen van taxichauffeurs binnen het goederenvervoer over de weg. In augustus 2010 wordt meneer X beherend vennoot bij de cv. Ongeveer een maand [...]

3011, 2022

Bestuursrecht – Mondkapjesplicht APV ECLI:NL:RBAMS:2020:4057

By Sepaand|november 30th, 2022|Categories: Bestuursrecht|

Bestuursrecht - Mondkapjesplicht APV ECLI:NL:RBAMS:2020:4057 Datum: 19 augustus 2020 Rechtbankniveau: Rechtbank Rechtsgebied: Bestuursrecht Wetsartikelen: / Casus Verschillende veiligheidsregio’s hebben aangegeven behoefte te hebben aan instrumenten voor lokaal maatwerk voor gedragsbeïnvloeding. Op 4 augustus 2020 heeft de voorzitter van de Veiligheidsregio de Noodverordening vastgelegd. Deze verordening gaat over het verbod niet dragen van een mondkapje. Viruswaarheid vordert het buiten werking stellen van [...]

3011, 2022

Privaatrecht – VDV Totaalbouw NJ 2017/8

By Sepaand|november 30th, 2022|Categories: Privaatrecht|

Privaatrecht - VDV Totaalbouw NJ 2017/8 Datum: 6 februari 2015 Rechtbankniveau: Hoge Raad Rechtsgebied: Privaatrecht Wetsartikelen: / Casus Berpo heeft in 2013 aan de rechtbank verzocht het faillissement uit te spreken over VDV Totaalbouw en vennoot X. Beide faillissementen zijn door de rechtbank uitgesproken. X heeft eerst verzet ingediend en vervolgens hoger beroep tegen zijn faillietverklaring. Hij voert aan dat de [...]

3011, 2022

Privaatrecht – Biek Holding LJN: BY7840

By Sepaand|november 30th, 2022|Categories: Privaatrecht|

Privaatrecht - Biek Holding LJN: BY7840 Datum: 15 maart 2013 Rechtbankniveau: Hoge Raad Rechtsgebied: Privaatrecht Wetsartikelen: Art. 7:407 lid 2 Bw Casus In de periode van 1994 tot 2004 geeft Biek c.s. een advocatenmaatschap de opdracht om werkzaamheden te verrichten. Sommige advocaten nemen door middel van hun praktijkvennootschappen deel aan deze maatschap, anderen slechts persoonlijk. Een van de advocaten maakt een [...]

3011, 2022

Bestuursrecht – Koninklijke Horeca NL ECLI:NL:RBDHA:2021:2552

By Sepaand|november 30th, 2022|Categories: Bestuursrecht|

Bestuursrecht - Koninklijke Horeca NL ECLI:NL:RBDHA:2021:2552 Datum: 19 maart 2021 Rechtbankniveau: Rechtbank Rechtsgebied: Bestuursrecht Wetsartikelen: / Casus Als gevolg van de maatregelen tegen het coronavirus heeft het kabinet financiële hulp aangeboden voor ondernemers die schade lijden. Hieronder valt de regeling Tegemoetkoming Vaste Lasten. Op grond van een nieuwe TVL kunnen hogere subsidies worden verstrekt. Deze verhoging zou eind februari moeten zijn [...]

3011, 2022

Privaatrecht – Dierenartsenmaatschap NJ 2012/75

By Sepaand|november 30th, 2022|Categories: Privaatrecht|

Privaatrecht - Dierenartsenmaatschap NJ 2012/75 Datum: 2 september 2011 Rechtbankniveau: Hoge Raad Rechtsgebied: Privaatrecht Wetsartikelen: / Casus Er ontstaat onenigheid tussen een aantal dierenartsen die samenwerken in een praktijk. Sommigen gaan uit van een maatschap en vorderen daarom ontbinding en anderen gaan uit van een langlopende opdracht verhouding. Rechtsvraag Kan er een maatschap ontstaan ondanks het feit dat partijen zich hiervan [...]

3011, 2022

Bestuursrecht – Mondkapje OV-reizigers ECLI:NL:RBGEL:2020:3433

By Sepaand|november 30th, 2022|Categories: Bestuursrecht|

Bestuursrecht - Mondkapje OV-reizigers ECLI:NL:RBGEL:2020:3433 Datum: 14 juli 2020 Rechtbankniveau: Rechtbank Rechtsgebied: Bestuursrecht Wetsartikelen: Art. 3.1, eerste lid, onder c Noodverordening Casus Verzoeker moet vanwege zijn werk dagelijks reizen met het openbaar vervoer. Op 4 juni 2020 heeft verzoeker een verzoek ingediend om vrijgesteld te worden van de verplichting tot het dragen van een niet-medisch mondkapje in het openbaar vervoer. Volgens [...]

3011, 2022

Privaatrecht – Ogem NJ 1990/466

By Sepaand|november 30th, 2022|Categories: Privaatrecht|

Privaatrecht - Ogem NJ 1990/466 Datum: 20 november 1990 Rechtbankniveau: Hoge Raad Rechtsgebied: Privaatrecht Wetsartikelen: Art. 2:344-359 Bw Casus Ogem Holding NV, een energie- en bouwbedrijf, loopt slecht. Op 28 juli 1983 wordt er een enquête verzoek ingediend door vier aandeelhouders en de Vereniging van Effectenbezitters de ondernemingskamer over de gang van zaken van het bedrijf in de periode 1970-1983. Dit [...]

3011, 2022

Privaatrecht – Blue Tomato NJ 2008, 91

By Sepaand|november 30th, 2022|Categories: Privaatrecht|

Privaatrecht - Blue Tomato NJ 2008, 91 Datum: 30 november 2007 Rechtbankniveau: Hoge Raad Rechtsgebied: Privaatrecht Wetsartikelen: Art. 2:248 Bw Casus De besloten vennootschap Blue Tomato is op 10 juni 1994 opgericht. Op 12 juni 1996 is X. tot bestuurder van deze vennootschap benoemd. De aandelen ervan zijn op 17 april 1997 overgedragen aan de besloten vennootschap Squire, waarvan X. enig [...]

3011, 2022

Privaatrecht – Poot/ABP NJ 1995/288

By Sepaand|november 30th, 2022|Categories: Privaatrecht|

Privaatrecht - Poot/ABP NJ 1995/288 Datum: 2 december 1994 Rechtbankniveau: Hoge Raad Rechtsgebied: Privaatrecht Wetsartikelen: / Casus Poot is enig aandeelhouder van het Poot-concern. Dit concern bouwde tennishallen, waarin ABP investeerde. De beleggingsraad van ABP besluit voorlopig niet meer in tennishallen te investeren. Dit vertellen ze niet aan Poot, waardoor het concern wel kosten blijft maken, maar niks afzet. Het Poot-concern [...]

3011, 2022

Privaatrecht – Nimox/Van den End NJ 1992/174

By Sepaand|november 30th, 2022|Categories: Privaatrecht|

Privaatrecht - Nimox/Van den End NJ 1992/174 Datum: 8 november 1992 Rechtbankniveau: Hoge Raad Rechtsgebied: Privaatrecht Wetsartikelen: Art: 2:11 Bw Casus In de aandeelhoudervergadering van Auditrade BV is er een besluit tot dividenduitkering gedaan. Nimox NV is enig aandeelhouder. Auditrade gaat failliet en het dividendbesluit kan niet vernietigd worden op grond van art. 2:11 BW. Toch zegt de curator dat de [...]

3011, 2022

Privaatrecht – Beklamel NJ 1990/286

By Sepaand|november 30th, 2022|Categories: Privaatrecht|

Privaatrecht - Beklamel NJ 1990/286 Datum: 6 oktober 1989 Rechtbankniveau: Hoge Raad Rechtsgebied: Privaatrecht Wetsartikelen: / Casus K is de enige aandeelhouder en bestuurder van Beklamel BV. In 1981 heeft K een partij babyvoeding gekocht van Stimulan. Deze betaling blijft achterwege. In 1982 wordt Beklamel failliet verklaard. Stimulan stelt K persoonlijk aansprakelijk voor de schade die zij heeft geleden. Rechtsvraag Kan [...]

3011, 2022

Bestuursrecht – Recreatieverblijf ECLI:NL:RVS:2020:1410

By Sepaand|november 30th, 2022|Categories: Bestuursrecht|

Bestuursrecht - Recreatieverblijf ECLI:NL:RVS:2020:1410 Datum: 17 juni 2020 Rechtbankniveau: ABRvS Rechtsgebied: Bestuursrecht Wetsartikelen: / Casus Allerlei bouwwerken bevinden zich op een perceel waar ook een recreatieverblijf zich op bevindt. Voor geen van deze bouwwerken is een bouwvergunning verleend. De eigenaresse van het recreatiepark, Wind Mee, heeft een verzoek ingediend bij het college om handhavend op te treden tegen deze illegale bouwwerken. [...]

3011, 2022

Privaatrecht – Staleman/Van de Ven NJ 1997/360

By Sepaand|november 30th, 2022|Categories: Privaatrecht|

Privaatrecht - Staleman/Van de Ven NJ 1997/360 Datum: 10 januari 1997 Rechtbankniveau: Hoge Raad Rechtsgebied: Privaatrecht Wetsartikelen: / Casus Staleman en Richelle hebben tijdens hun directeurschap bij Van der Ven Automobielbedrijf BV een aantal lease-activiteiten ontwikkeld die verliesgevend bleken. De vennootschap spreekt hen aan op grond van onbehoorlijk bestuur. Beide directeuren beroepen zich op decharge. Rechtsvraag Tot hoever strekt de decharge? [...]

3011, 2022

Bestuursrecht – Subsidie Bibliotheek ECLI:NL:RVS:2019:413

By Sepaand|november 30th, 2022|Categories: Bestuursrecht|

Bestuursrecht - Subsidie Bibliotheek ECLI:NL:RVS:2019:413 Datum: 13 februari 2019 Rechtbankniveau: ABRvS Rechtsgebied: Bestuursrecht Wetsartikelen: / Casus Een bibliotheek heeft een subsidie aangevraagd. Deze subsidie is slechts gedeeltelijk toegekend. De bibliotheek gaat in bezwaar, maar krijgt het meerdere alsnog niet toegekend. Er wordt in deze zaak primair gekeken of de Stichting Cultuur Eindhoven (SCE), die als presterend bestuur optreedt een bestuursorgaan is. [...]

3011, 2022

Privaatrecht – Bibolini NJ 1983/480

By Sepaand|november 30th, 2022|Categories: Privaatrecht|

Privaatrecht - Bibolini NJ 1983/480 Datum: 17 december 1982 Rechtbankniveau: Hoge Raad Rechtsgebied: Privaatrecht Wetsartikelen: / Casus De directeur van AMW NV, Lombardi, verkoopt twee machines aan Bibolini. Deze worden door Bibolini weer verhuurt aan AMW. De betaling van huur blijft achter. Bibolini vordert betaling en ontbinding. AMW voert aan dat de machines niet eens verkocht mochten worden omdat Lombardi niet [...]

3011, 2022

Privaatrecht – Gemeente Heusden/M.C.S. NJ 2018, 141

By Sepaand|november 30th, 2022|Categories: Privaatrecht|

Privaatrecht - Gemeente Heusden/M.C.S. NJ 2018, 141 Datum: 24 februari 2017 Rechtbankniveau: Hoge Raad Rechtsgebied: Privaatrecht Wetsartikelen: / Feiten M. c.s. zijn eigenaar van een perceel. Hierachter ligt een bos dat eigendom is van de gemeente Heusden. M heeft op een gegeven moment een gedeelte van dit bos omheind. M vordert nu dat zij door verkrijgende verjaring eigendom is geworden van [...]

3011, 2022

Bestuursrecht – Vertrouwensbeginsel ECLI:NL:RVS:2019:1694

By Sepaand|november 30th, 2022|Categories: Bestuursrecht|

Bestuursrecht - Vertrouwensbeginsel ECLI:NL:RVS:2019:1694 Datum: 18 april 2018 Rechtbankniveau: ABRvS Rechtsgebied: Bestuursrecht Wetsartikelen: / Casus Appellant is eigenaar van een aantal percelen, op een van deze percelen woont een stalmedewerker sinds 1 augustus 2013 in een blokhut. Op 4 juli 2015 vraag appellant een vergunning aan voor de legalisering van de blokhut. In een brief van het college op 28 april [...]

3011, 2022

Privaatrecht – Muller Q.Q./Hoogheemraadschap schieland en krimpenerwaard NJ 2012, 312

By Sepaand|november 30th, 2022|Categories: Privaatrecht|

Privaatrecht - Muller Q.Q./Hoogheemraadschap schieland en krimpenerwaard NJ 2012, 312 Datum: 9 oktober 2011 Rechtbankniveau: Hoge Raad Rechtsgebied: Privaatrecht Wetsartikelen: / Feiten Het Hoogheemraadschap heeft een stuk grond gekocht om een waterplan te kunnen uitvoeren. In de koopovereenkomst werd gezegd dat het Hoogheemraadschap het perceel mocht gebruiken zodra zij dit nodig had. Op dat moment zou dan de leveringsakte worden opgemaakt. [...]

3011, 2022

Privaatrecht – Titel Vogelzang C.S./Gemeente Landgraaf NJ 2016, 78

By Sepaand|november 30th, 2022|Categories: Privaatrecht|

Privaatrecht - Vogelzang C.S./Gemeente Landgraaf NJ 2016, 78 Datum: 18 september 2015 Rechtbankniveau: Hoge Raad Rechtsgebied: Privaatrecht Wetsartikelen: / Feiten De heer Vogelzang wilde zijn bungalow verkopen. Hij kwam er hierbij achter dat de drie stroken grond die hij de zijne achtte, eigenlijk tot de gemeente behoorden. Hij deed vervolgens een beroep op verkrijgende verjaring. Rechtsvraag Had Vogelzang de pretentie eigenaar [...]

3011, 2022

Bestuursrecht – Woonsluiting ECLI:NL:RVS:2018:738

By Sepaand|november 30th, 2022|Categories: Bestuursrecht|

Bestuursrecht - Woonsluiting ECLI:NL:RVS:2018:738 Datum: 14 maart 2018 Rechtbankniveau: ABRvS Rechtsgebied: Bestuursrecht Wetsartikelen: / Casus Op 17 december 2015 heeft de politie in de door appellant bewoonde woning 6,74 g cocaïne gevonden. Als reactie hierop heeft de burgemeester bij besluit van 27 januari 2016 op grond van art. 13b van de Opiumwet de sluiting van de woning gelast. Rechtsvraag Is het [...]

3011, 2022

Bestuursrecht – Mestbassin ECLI:NL:RVS:2017:2271

By Sepaand|november 30th, 2022|Categories: Bestuursrecht|

Bestuursrecht - Mestbassin ECLI:NL:RVS:2017:2271 Datum: 23 augustus 2017 Rechtbankniveau: ABRvS Rechtsgebied: Bestuursrecht Wetsartikelen: / Casus In 1989 is een mestbassin gebouwd voor drie agrarische bedrijven. Twee van de drie bedrijven zijn opgeheven, waardoor één bedrijf resteert die nog van het bassin gebruik maakt. Omwonenden hadden echter klachten over het bassin, waarna terreinmetingen zijn verricht. Uit deze metingen is gebleken dat in [...]

3011, 2022

Staatsrecht – Knooble b.v./Staat der Nederlanden ECLI:NL:HR:2012:BW0393

By Sepaand|november 30th, 2022|Categories: Staatsrecht|

Staatsrecht - Knooble b.v./Staat der Nederlanden ECLI:NL:HR:2012:BW0393 Datum: 22 juni 2012 Rechtbankniveau: Hoge Raad Rechtsgebied: Staatsrecht Wetsartikelen: Art. 89 Gw Casus Knooble is actief op het terrein van het adviseren over en begeleiden van bouwactiviteiten. Bij het uitvoeren van haar werkzaamheden ziet zij zich geconfronteerd met regelgeving waarin materieel dwingend wordt verwezen naar private technische normen (NEN-normen). Om toegang te krijgen [...]

3011, 2022

Staatsrecht – Harmonisatiewet ECLI:NL:HR:1989:AD5725

By Sepaand|november 30th, 2022|Categories: Staatsrecht|

Staatsrecht - Harmonisatiewet ECLI:NL:HR:1989:AD5725 Datum: 14 april 1989 Rechtbankniveau: Hoge Raad Rechtsgebied: Staatsrecht Wetsartikelen: Art. 120 Gw Casus In 1988 is de Harmonisatiewet ingevoerd. De Harmonisatiewet zou zorgen voor een verhoging van het collegegeld en een beperking op de studiefinanciering voor een bepaalde groep studenten. Ook voor degenen die in 1987/1988 al als student ingeschreven stonden aan een WO of HBO-instelling, [...]

3011, 2022

Staatsrecht – Mink K. ECLI:NL:HR:2003:AE5149

By Sepaand|november 30th, 2022|Categories: Staatsrecht|

Staatsrecht - Mink K. ECLI:NL:HR:2003:AE5149 Datum: 28 maart 2003 Rechtbankniveau: Hoge Raad Rechtsgebied: Staatsrecht Wetsartikelen: Art. 68 Gw Casus Deze zaak gaat over een overeenkomst gesloten tussen Mink K. en het Openbaar Ministerie. Afgesproken is dat verdachte informatie geeft in ruil voor strafvermindering. In de overeenkomst wordt hierover vermeld dat de verschafte informatie op geen enkele wijze ter beschikking mag worden [...]

3011, 2022

Staatsrecht – Scoppola t. Italië ECLI:NL:XX:2012:BX3397

By Sepaand|november 30th, 2022|Categories: Staatsrecht|

Staatsrecht - Scoppola t. Italië ECLI:NL:XX:2012:BX3397 Datum: 22 mei 2012 Rechtbankniveau: EHRM Rechtsgebied: Staatsrecht Wetsartikelen: Artikel 3 van het Eerste protocol Casus Scoppola is een Italiaans staatsburger. Hij is in 2002 veroordeeld wegens moord, in eerste instantie tot levenslang, later tot 30 jaar. Omdat hij langer dan vijf jaar is gedetineerd, mag hij levenslang geen publieke functies meer vervullen en daaraan [...]

3011, 2022

Staatsrecht – Refah Partisi appl. nrs. 41340/98, 41342/98, 41343/98 & 41344/98)

By Sepaand|november 30th, 2022|Categories: Staatsrecht|

Staatsrecht - Refah Partisi appl. nrs. 41340/98, 41342/98, 41343/98 & 41344/98) Datum: 13 februari 2003 Rechtbankniveau: EHRM Rechtsgebied: Staatsrecht Wetsartikelen: Art. 11 EVRM Casus Refah Partisi is een politieke partij in Turkije met vertegenwoordigers in zowel de lokale als nationale parlementen. Op nationaal niveau wordt een procedure gestart om de Refah Partisi te ontbinden, omdat zij ideeën in strijd met de [...]

3011, 2022

Bestuursrecht – Staat/Privacy First ECLI:NL:HR:2015:1296

By Sepaand|november 30th, 2022|Categories: Bestuursrecht|

Bestuursrecht - Staat/Privacy First ECLI:NL:HR:2015:1296 Datum: 22 mei 2015 Rechtbankniveau: Hoge Raad Rechtsgebied: Bestuursrecht Wetsartikelen: Art: 3:305a lid 1 Bw Casus In deze zaak staat de Nieuwe Paspoortwet centraal. Het wetsvoorstel beoogt dat paspoorten worden voorzien van een chip met een gezichtsopname en twee vingerafdrukken. Stichting Privacy First stelt echter dat de rechten uit art. 8 EVRM in het geding zijn [...]

3011, 2022

Bestuursrecht – Asha/Amersfoort ECLI:NL:HR:2008:BC0256

By Sepaand|november 30th, 2022|Categories: Bestuursrecht|

Bestuursrecht - Asha/Amersfoort ECLI:NL:HR:2008:BC0256 Datum: 28 maart 2008 Rechtbankniveau: Hoge Raad Rechtsgebied: Bestuursrecht Wetsartikelen: / Casus Horecabedrijf Asha exploiteert een snackbar in het centrum van de stad. Door grootschalige herinrichtingswerkzaamheden in het stadshart stelt Asha dat ze onafgebroken en onevenredig groot nadeel heeft ondervonden aan deze werkzaamheden. De gemeente heeft volgens Asha geen rekening gehouden met de snackbar en elk verzoek [...]

3011, 2022

Bestuursrecht – Finale geschilbeslechting ECLI:NL:RVS:2013:BZ4937

By Sepaand|november 30th, 2022|Categories: Bestuursrecht|

Bestuursrecht - Finale geschilbeslechting ECLI:NL:RVS:2013:BZ4937 Datum: 20 maart 2013 Rechtbankniveau: ABRvS Rechtsgebied: Bestuursrecht Wetsartikelen: / Casus Bij besluit van 24 januari 2012 heeft de RDW zich op het standpunt gesteld dat het verzoek van appellant als bedoeld in art. 37, lid 1 van het Kr, gelezen in samenhang met art. 58, lid 1 van de Wvw 1994, dient te worden afgewezen. [...]

3011, 2022

Bestuursrecht – Brummen ECLI:NL:RVS:2003:AI0801

By Sepaand|november 30th, 2022|Categories: Bestuursrecht|

Bestuursrecht - Brummen ECLI:NL:RVS:2003:AI0801 Datum: 6 augustus 2003 Rechtbankniveau: ABRvS Rechtsgebied: Bestuursrecht Wetsartikelen: / Casus Het college van B&W van gemeente Brummen heeft bij besluit van 2 februari 1999 appellant op straffe van een dwangsom gelast om diverse materialen op zijn perceel voor 17 februari te verwijderen. Appellant maakt hiertegen bezwaar. Bij besluit op het bezwaar verklaart het College dit ongegrond. [...]

3011, 2022

Bestuursrecht – Nieuwe gronden na deskundigenadvies ECLI:NL:RVS:2017:1889

By Sepaand|november 30th, 2022|Categories: Bestuursrecht|

Bestuursrecht - Nieuwe gronden na deskundigenadvies ECLI:NL:RVS:2017:1889 Datum: 12 juli 2017 Rechtbankniveau: ABRvS Rechtsgebied: Bestuursrecht Wetsartikelen: / Casus Appellante heeft al enige tijd een metaal(afval)verwerkingsbedrijf). De bij het besluit van 23 oktober 2014 verleende omgevingsvergunning strekt tot legalisering van dit metaalbedrijf. Appellante 2 exploiteert op het naastgelegen perceel een soortgelijk metaalbedrijf. Ten behoeve van dat bedrijf zijn drie nieuw te bouwen [...]

3011, 2022

Bestuursrecht – Onderdelentrechter (onderdelenfuik) JB 2011/91

By Sepaand|november 30th, 2022|Categories: Publiekrecht|

Bestuursrecht - Onderdelentrechter (onderdelenfuik) JB 2011/91 Datum: 9 maart 2011 Rechtbankniveau: ABRvS Rechtsgebied: Bestuursrecht Wetsartikelen: Art. 6:13 Awb Casus Op 25 mei 2010 heeft het College van B&W Gemeente Boxmeer bij besluit een vergunning verleend op grond van de Wet milieubeheer voor het exploiteren van een paarden- en fokzeugenhouderij. Een dergelijke vergunning bestaat vaak uit meerdere onderdelen. Dit besluit wordt door [...]

3011, 2022

Bestuursrecht – Nieuwe gronden na beroepstermijn ECLI:NL:RVS:2012:BV7286

By Sepaand|november 30th, 2022|Categories: Bestuursrecht|

Bestuursrecht - Nieuwe gronden na beroepstermijn ECLI:NL:RVS:2012:BV7286 Datum: 29 februari 2012 Rechtbankniveau: ABRvS Rechtsgebied: Bestuursrecht Wetsartikelen: Art. 6:6 Awb Casus Het college van gedeputeerde staten van Zeeland heeft, bij besluit van 31 augustus 2010, een vergunning op grond van art. 8.4 lid 1 Wet Milieubeheer verleend aan BV VZT. Dit besluit is ter inzage gelegd. Vervolgens wordt tegen dit besluit beroep [...]

3011, 2022

Internationaal recht – Bahrein/Qatar

By Sepaand|november 30th, 2022|Categories: Internationaal recht|

Internationaal recht - Bahrein/Qatar Datum: 1 juli 1994 Rechtbankniveau: Internationaal Gerechtshof Rechtsgebied: Internationaal recht Wetsartikelen: / Casus Tijdens een vergadering tussen de ministers van buitenlandse zaken van zowel Bahrein als Qatar werd er een notitie gemaakt waarin de hoofdlijnen van het gesprek werden opgenomen inclusief de afspraken die werden gemaakt. Qatar beweerde dat de afspraken bindend zijn en dat de notitie [...]

3011, 2022

Internationaal recht – Congo/Rwanda

By Sepaand|november 30th, 2022|Categories: Internationaal recht|

Internationaal recht - Congo/Rwanda Datum: 3 februari 2006 Rechtbankniveau: Internationaal Gerechtshof Rechtsgebied: Internationaal recht Wetsartikelen: Statuut IGH Casus De Democratische Republiek Congo klaagde de Republiek Rwanda aan voor het schenden van mensenrechten. Rwanda zou Congo zijn binnengevallen en daarmee de territoriale integriteit en soevereiniteit van Congo hebben aangetast. Congo wou de zaak aanhangig maken bij het Internationaal Gerechtshof. Het Internationaal Gerechtshof [...]

3011, 2022

Internationaal recht – East Timor Case

By Sepaand|november 30th, 2022|Categories: Internationaal recht|

Internationaal recht - East Timor Case Datum: 30 juni 1995 Rechtbankniveau: Internationaal Gerechtshof Rechtsgebied: Internationaal recht Wetsartikelen: Statuut IGH Casus Oost-Timor is een eiland in de buurt van Australië. Oost-Timor was een kolonie van portugal. Toen er oproer in het gebied was in 1975 hebben de portugese autoriteiten het gebied verlaten en stond het gebied onder gezag van indonesië. De veiligheidsraad [...]

3011, 2022

Internationaal recht – Oost-Timor/Fretilin

By Sepaand|november 30th, 2022|Categories: Internationaal recht|

Internationaal recht - Oost-Timor/Fretilin Datum: 21 februari 1980 Rechtbankniveau: Rechtbank Den Haag Rechtsgebied: Internationaal recht Wetsartikelen: Art. 3 Montevideo-verdrag Casus Een groep landen, waaronder Nederland, had de Democratische Republiek Oost-Timor nog niet erkend. Aan de hand van het Montevideo verdrag kan worden beoordeeld of er sprake is van een staat. Rechtsvraag Kan de Democratische Republiek Oost-Timor worden aangemerkt als staat in [...]

3011, 2022

Internationaal recht – Benthem ECLI:NL:XX:1985:AC9055

By Sepaand|november 30th, 2022|Categories: Internationaal recht|

Internationaal recht - Benthem ECLI:NL:XX:1985:AC9055 Datum: 23 oktober 1985 Rechtbankniveau: EHRM Rechtsgebied: Internationaal recht Wetsartikelen: Art. 6 EVRM Casus Albert Benthem woont in Noordwolde en is houder van een tankstation in deze gemeente. Voor het installeren en gebruiken van een LPG-installatie heeft hij een vergunning nodig van het College van B&W, deze vraagt hij aan op 5 april 1976. Deze aanvraag [...]

3011, 2022

Europees recht – Sanoma v. The Netherlands ECLI:EU:C:2016:644

By Sepaand|november 30th, 2022|Categories: Europees recht|

Europees recht - Sanoma v. The Netherlands ECLI:EU:C:2016:644 Datum: 8 september 2016 Rechtbankniveau: Europees Hof voor de Rechten van de Mens (preliminary ruling) Rechtsgebied: Europees recht Wetsartikelen: 552 Sv Feiten In 2002 wordt bij Sanoma, uitgever van het weekblad Autoweek, een CD-ROM in beslag genomen waarop zich foto’s bevonden van een illegale autorace. Een journalist van Autoweek had deze foto’s gemaakt [...]

3011, 2022

Europees recht – EHRM Hutchinson v. The United Kingdom (Levenslang) ECLI:CE:ECHR:2017:0117JUD005759208

By Sepaand|november 30th, 2022|Categories: Europees recht|

Europees recht - EHRM Hutchinson v. The United Kingdom (Levenslang) ECLI:CE:ECHR:2017:0117JUD005759208 Datum: 17 januari 2017 Rechtbankniveau: Europees Hof voor de Rechten van de Mens Rechtsgebied: Europees recht Wetsartikelen: 3 EVRM Feiten Arthur Hutchinson heeft in oktober 1983 ingebroken in een woonhuis. Hij heeft een man, zijn vrouw en zijn volwassen zoon doodgestoken. Daarna heeft hij de dochter meerdere keren verkracht. Hij [...]

3011, 2022

Internationaal recht – Leyla Sahin t. Turkije no. 44774/98

By Sepaand|november 30th, 2022|Categories: Internationaal recht|

Internationaal recht - Leyla Sahin t. Turkije no. 44774/98 Datum: 29 juni 2004 Rechtbankniveau: EHRM Rechtsgebied: Internationaal recht Wetsartikelen: Art. 9 EVRM De feiten In dit arrest gaat het om Leyla Sahin, die niet werd toegelaten tot haar colleges en examens voor het dragen van een hoofddoek. In Turkije bestaat er een bepaling die het dragen van hoofddoeken in openbare ruimten [...]

3011, 2022

Europees recht – Kolpinghuis

By Sepaand|november 30th, 2022|Categories: Europees recht|

Europees recht - Kolpinghuis Datum: 8 oktober 1987 Rechtbankniveau: HvJEU Rechtsgebied: Europees recht Wetsartikelen: / Facts Kolpinghuis Nijmegen B.V. is a company that operates a café. Criminal proceedings were brought against this company for the sale and delivery of a beverage which it called "mineral water", which consisted of carbon dioxide and tap water. This was a violation of Article 2 [...]

3011, 2022

Europees recht – Åkerberg Fransson

By Sepaand|november 30th, 2022|Categories: Europees recht|

Europees recht - Åkerberg Fransson Datum: 26 februari 2013 Rechtbankniveau: HvJEU Rechtsgebied: Europees recht Wetsartikelen: / De Zweedse visser Akerberg Fransson wordt ervan verdacht ernstige belastingfraude te hebben gepleegd. Hij zou in 2004-2005 zijn aangifteverplichtingen niet zijn nagekomen. Hij moet hiervoor verschijnen bij de rechtbank, maar hij heeft ook een boete van de belastingdienst gekregen. Dit is in strijd met het [...]

3011, 2022

Bestuursrecht – Recracenter ECLI:NL:RVS:2009:BH9259

By Sepaand|november 30th, 2022|Categories: Bestuursrecht|

Bestuursrecht - Recracenter ECLI:NL:RVS:2009:BH9259 Datum: 1 april 2009 Rechtbankniveau: ABRvS Rechtsgebied: Bestuursrecht Wetsartikelen: / Casus Het college B&W van Steenwijkerland heeft op 22 december 2006 bij besluit een kampeerexploitatievergunning onder voorschriften verleend aan Recracenter B.V. Tegen dit besluit hebben Recracenter en vier omwonenden bezwaar gemaakt. Bij besluit op bezwaar heeft het College de vergunning alsnog ingetrokken. Recracenter stelt beroep in tegen [...]

3011, 2022

Bestuursrecht – Changoe NJ 1992 687

By Sepaand|november 30th, 2022|Categories: Bestuursrecht|

Bestuursrecht - Changoe NJ 1992 687 Datum: 28 februari 1992 Rechtbankniveau: Hoge Raad Rechtsgebied: Bestuursrecht Wetsartikelen: / Casus Meneer Changoe is werkzaam als belastingambtenaar. Hij wordt ontslagen en stelt hiertegen beroep in. Dit beroep wordt gegrond verklaard. De ontslagverlening wordt daarom ingetrokken en zijn gederfde salaris wordt weer betaalbaar gesteld. Vervolgens vordert Changoe schadevergoeding van de Staat, omdat hij in de [...]

3011, 2022

Bestuursrecht – Amsterdamse dakopbouw ECLI:NL:RVS:2019:1694

By Sepaand|november 30th, 2022|Categories: Bestuursrecht|

Bestuursrecht - Amsterdamse dakopbouw ECLI:NL:RVS:2019:1694 Datum: 19 mei 2019 Rechtbankniveau: ABRvS Rechtsgebied: Bestuursrecht Wetsartikelen: / Feiten Het college heeft onder oplegging van en dwangsom gelast een perceel, die strijdig was met de wet- en regelgeving, te verwijderen of alsnog een omgevingsvergunning hiervoor aan te vragen. Eerder was echter een inspecteur van de afdeling Bouw- en Woningtoezicht langs geweest bij het perceel, [...]

3011, 2022

Privaatrecht – Rodewijk/bouwman NJ 2010, 294

By Sepaand|november 30th, 2022|Categories: Privaatrecht|

Privaatrecht - Rodewijk/bouwman NJ 2010, 294 Datum: 5 februari 2010 Rechtbankniveau: Hoge Raad Rechtsgebied: Privaatrecht Wetsartikelen: / Feiten De Jong was eigenaar van een aantal stukken grond. Hiervan verhuurde zij er één aan Bouwman. Later werd dit stuk grond aan hem verkocht. Daarbij zouden ook de erfdienstbaarheden zitten. Deze bevatten onder andere het recht van overpad over een ander perceel van [...]

3011, 2022

Privaatrecht – Glencore/NBM e.a. Oftewel Zalco III NJ 2016, 263

By Sepaand|november 30th, 2022|Categories: Privaatrecht|

Privaatrecht - Glencore/NBM e.a. Oftewel Zalco III NJ 2016, 263 Datum: 14 augustus 2015 Rechtbankniveau: Hoge Raad Rechtsgebied: Privaatrecht Wetsartikelen: / Casus Zalco was een bedrijf dat zich bezighield met het produceren van aluminium. Hiervoor bezat zij ook de daarbij benodigde aluminiumsmelterij, gieterij en een anodefabriek. De smelterij staat op grond die tot het eigendom van ZSP behoort. Bij onderhandse pandakte [...]

3011, 2022

Bestuursrecht – Ne bis in idem ECLI:NL:RVS:2016:1759

By Sepaand|november 30th, 2022|Categories: Bestuursrecht|

Bestuursrecht - Ne bis in idem ECLI:NL:RVS:2016:1759 Datum: 23 november 2016 Rechtbankniveau: ABRvS Rechtsgebied: Bestuursrecht Wetsartikelen: Art. 4:6 Awb Feiten Een vrouw doet meerdere verzoeken tot het wijzigen van haar persoonsgegevens in het register. Er zitten uiteenlopende tijdsperiodes tussen de verzoeken van mevrouw. De vrouw heeft in de latere aanvragen geen nieuw gebleken feiten of veranderde omstandigheden (NOVA) aangetoond in de [...]

3011, 2022

Bestuursrecht – Inherente afwijkingsbevoegdheid ECLI:NL:RVS:2016:2840

By Sepaand|november 30th, 2022|Categories: Bestuursrecht|

Bestuursrecht - Inherente afwijkingsbevoegdheid ECLI:NL:RVS:2016:2840 Datum: 26 oktober 2016 Rechtbankniveau: ABRvS Rechtsgebied: Bestuursrecht Wetsartikelen: Art. 4:84 Awb Feiten De burgemeester heeft zijn bevoegdheid ex art. 13b Opiumwet gebruikt om een woning te laten sluiten. De reden hiervoor was de vondst van een grote hoeveelheid XTC-pillen. De sluiting van de woning was in overeenstemming met de beleidsregels van de gemeente. De XTC-pillen [...]

3011, 2022

Verbintenissenrecht – Hulsbosch/Broen (Taxusstruik) ECLI:NL:HR:1994:ZC134

By Sepaand|november 30th, 2022|Categories: Verbintenissenrecht|

Verbintenissenrecht - Hulsbosch/Broen (Taxusstruik) ECLI:NL:HR:1994:ZC134 Datum: 22 april 1994 Rechtbankniveau: Hoge Raad Rechtsgebied: Verbintenissenrecht Wetsartikelen: 6:162 BW Casus In dit arrest heeft Broen een tuin die aan het weiland van Hulsbosch grenst. Het weiland van Hulsbosch is omheind met een afrastering van gaas. Broen heeft in zijn tuin een afvalhoop liggen die dicht in de buurt van de afrastering van het [...]

3011, 2022

Bestuursrecht – Biolicious ECLI:NL:RVS:2016:3462

By Sepaand|november 30th, 2022|Categories: Bestuursrecht|

Bestuursrecht - Biolicious ECLI:NL:RVS:2016:3462 Datum: 28 december 2016 Rechtbankniveau: ABRvS Rechtsgebied: Bestuursrecht Wetsartikelen: Art. 6:162 Bw Feiten Het algemeen bestuur van de bestuurscommissie van het stadsdeel Oost (AB) stelt op IJburg een zogenaamde ‘uitgezonderde markt’ in, waar de biologische winkel Biolicious overlast en omzetschade van ondervindt. Biolicious stelt met succes bezwaar en beroep in. Het instellingsbesluit wordt vernietigd, omdat niet voldaan [...]

3011, 2022

Bestuursrecht – Wouwse Tol ECLI:NL:RVS:2012:BY5105

By Sepaand|november 30th, 2022|Categories: Bestuursrecht|

Bestuursrecht - Wouwse Tol ECLI:NL:RVS:2012:BY5105 Datum: 5 december 2012 Rechtbankniveau: ABRvS Rechtsgebied: Bestuursrecht Wetsartikelen: / Feiten De Wouwse Tol is een hotel-restaurant aan de snelweg. Door wegwerkzaamheden kon in de periode van maart tot april niemand het hotel-restaurant bereiken. De Wouwse Tol deed een verzoek om schadevergoeding wegens gemiste inkomsten. Omdat de geleden schade minder dan 15% van de jaarlijkse inkomsten [...]

3011, 2022

Bestuursrecht – Götte ECLI:NL:HR:2012:BX0736

By Sepaand|november 30th, 2022|Categories: Bestuursrecht|

Bestuursrecht - Götte ECLI:NL:HR:2012:BX0736 Datum: 9 november 2012 Rechtbankniveau: Hoge Raad Rechtsgebied: Bestuursrecht Wetsartikelen: / Feiten Verweerder heeft een steiger aan een openbare kanaal (de Ringvaart) geplaatst. Op 21 januari 1999 heeft de gemeente Hoogheemraadschap de verweerder ontheffing verleent voor het plaatsen van de steiger. De ontheffing berustte destijd op geldende ‘Keur Waterschap Groot-Haarlemmermeer), alsmede op het ‘Reglement Vaarwateren Noord-Holland 1990’. [...]

3011, 2022

Bestuursrecht – Amsterdam/Geschiere ECLI:NL:HR:2009:BH7845

By Sepaand|november 30th, 2022|Categories: Bestuursrecht|

Bestuursrecht - Amsterdam/Geschiere ECLI:NL:HR:2009:BH7845 Datum: 5 juni 2009 Rechtbankniveau: Hoge Raad Rechtsgebied: Bestuursrecht Wetsartikelen: Art. 3:13 Bw Feiten Het bevoegde bestuursorgaan van de gemeente Amsterdam had een publiekrechtelijke vergunning verleend tot het innemen van een standplaats op een locatie waarvan de gemeente eigenaar was. De gemeente weigerde vervolgens de privaatrechtelijke toestemming voor het betreffende bijzonder gebruik. De gemeente stelde belang te [...]

3011, 2022

Verbintenissenrecht – Natronloog (De Rijk/Dorpshuis Kamerik) ECLI:NL:HR:1982:AG4306

By Sepaand|november 30th, 2022|Categories: Verbintenissenrecht|

Verbintenissenrecht - Natronloog (De Rijk/Dorpshuis Kamerik) ECLI:NL:HR:1982:AG4306 Datum: 8 januari 1982 Rechtbankniveau: Hoge Raad Rechtsgebied: Verbintenissenrecht Wetsartikelen: 6:162 BW Casus In dit arrest zet een schoonmaakster van het Dorpshuis een zak huisvuil op straat, waarin zich een emmertje met de bijtende stof natronloog bevindt. De vuilnisman gooit deze zak met huisvuil in de vuilniswagen en krijgt hierbij een straal natronloog in [...]

3011, 2022

Verbintenissenrecht – Kuijpers/Wijnveen ECLI:NL:HR:2001:AA9429

By Sepaand|november 30th, 2022|Categories: Verbintenissenrecht|

Verbintenissenrecht - Kuijpers/Wijnveen ECLI:NL:HR:2001:AA9429 Datum: 12 januari 2001 Rechtbankniveau: Hoge Raad Rechtsgebied: Verbintenissenrecht Wetsartikelen: 3:61 lid 2 BW Casus De vennootschappen Kuijpers BV en Wijnveen BV onderhandelen over de bouw en levering van een 25-tons bulkoplegger voor een bedrag van twee ton (veel voor weinig). Kuijpers BV betwist dat er een overeenkomst tussen partijen tot stand is gekomen, omdat de wilsovereenstemming [...]

3011, 2022

Bestuursrecht – Tijdelijke illegale benzinepomp II ECLI:NL:RVS:2008:BG8294

By Sepaand|november 30th, 2022|Categories: Bestuursrecht|

Bestuursrecht - Tijdelijke illegale benzinepomp II ECLI:NL:RVS:2008:BG8294 Datum: 24 december 2008 Rechtbankniveau: ABRvS Rechtsgebied: Bestuursrecht Wetsartikelen: / Feiten Er kwam een nieuwe, concurrerende benzinepomp op een bedrijventerrein op Ameland. Het College van burgemeester en wethouders verleende hiervoor een vergunning. Dit moest, want in het bestemmingsplan was dit eigenlijk niet toegestaan. De al bestaande benzinepomphouder was het ook met deze vergunning niet [...]

3011, 2022

Verbintenissenrecht – Nacap/Kurstjens ECLI:NL:HR:1998:ZC2751

By Sepaand|november 30th, 2022|Categories: Verbintenissenrecht|

Verbintenissenrecht - Nacap/Kurstjens ECLI:NL:HR:1998:ZC2751 Datum: 23 oktober 1998 Rechtbankniveau: Hoge Raad Rechtsgebied: Verbintenissenrecht Wetsartikelen: / Casus In dit arrest legde Nacap in opdracht van de Gasunie een leiding aan. Het is nog onzeker of de Gasunie later toestemming zal verlenen voor het daadwerkelijke gebruik van de leiding. Omdat er haast is geboden, treedt Nacap alvast in onderhandeling met de vervoerder Kurstjens. [...]

3011, 2022

Verbintenissenrecht – Hartman/Bakker ECLI:NL:HR:1998:ZC2734

By Sepaand|november 30th, 2022|Categories: Verbintenissenrecht|

Verbintenissenrecht - Hartman/Bakker ECLI:NL:HR:1998:ZC2734 Datum: 9 oktober 1998 Rechtbankniveau: Hoge Raad Rechtsgebied: Verbintenissenrecht Wetsartikelen: 3:35, 3:36 en 3:61 BW Casus In dit arrest werd door een werknemer een overeenkomst getekend met betrekking tot het afvoeren van vervuilde grond. De werknemer had hiervoor geen volmacht getekend, waardoor de principaal niet gebonden was aan de overeenkomst. De andere partij beweerde dat hij er [...]

3011, 2022

Verbintenissenrecht – Felix/Aruba ECLI:NL:HR:1992:ZB1223

By Sepaand|november 30th, 2022|Categories: Verbintenissenrecht|

Verbintenissenrecht - Felix/Aruba ECLI:NL:HR:1992:ZB1223 Datum: 27 november 1992 Rechtbankniveau: Hoge Raad Rechtsgebied: Verbintenissenrecht Wetsartikelen: / Casus In dit arrest neemt Felix neemt de huur van een oud gebouw op de luchthaven, Reina Beatrix, over, zodat hij de afhandeling van kleine vliegtuigen op zich kan gaan nemen. Nadat Felix de stilzwijgende goedkeuring van de luchthavenmeester heeft gekregen, begint hij met de verbouwing [...]

3011, 2022

Verbintenissenrecht – Stolte/Schiphoff ECLI:NL:HR:1977:AC1877

By Sepaand|november 30th, 2022|Categories: Verbintenissenrecht|

Verbintenissenrecht - Stolte/Schiphoff ECLI:NL:HR:1977:AC1877 Datum: 11 maart 1977 Rechtbankniveau: Hoge Raad Rechtsgebied: Verbintenissenrecht Wetsartikelen: 3:33 en 3:35 BW Casus Scholte verkocht een negenjarige ruin, een paardenhengst waar de teelballen operatief van verwijderd zijn, voor 7600 gulden aan Schiphoff onder de garantie dat deze ruin ‘goed, eerlijk, braaf en vrij van enig kwaad' is. Schiphoff had in opdracht van Lörsch, een Duitse [...]

3011, 2022

Privaatrecht – Breda/Antonius NJ 1992, 226

By Sepaand|november 30th, 2022|Categories: Privaatrecht|

Privaatrecht - Breda/Antonius NJ 1992, 226 Datum: 5 oktober 1990 Rechtbankniveau: Hoge Raad Rechtsgebied: Privaatrecht Wetsartikelen: / Feiten Breda huurt Antonius in om bochten, rompen en ventures te maken en leveren. Hier worden door Breda specifieke eisen aan gesteld. Ook levert Breda het benodigde materiaal. Breda betaalt niet waardoor Antonius zich op een eigendomsvoorbehoud beroept. Breda is echter van mening dat [...]

3011, 2022

Privaatrecht – Teixera de Mattos NJ 1968, 274

By Sepaand|november 30th, 2022|Categories: Privaatrecht|

Privaatrecht - Teixera de Mattos NJ 1968, 274 Datum: 12 januari 1968 Rechtbankniveau: Hoge Raad Rechtsgebied: Privaatrecht Wetsartikelen: / Feiten In de kluis van bank Teixeira de Mattos lagen aandelencertificaten. De serienummers van de aandelen zijn echter niet genoteerd. Er is dus niet duidelijk van wie deze aandelen nu eigenlijk zijn. De certificaten zijn niet identificeerbaar. Eisers stellen eigenaar van deze [...]

3011, 2022

Privaatrecht – Warnaar/Wubben NJ 2015, 335

By Sepaand|november 30th, 2022|Categories: Privaatrecht|

Privaatrecht - Warnaar/Wubben NJ 2015, 335 Datum: 22 mei 2015 Rechtbankniveau: Hoge Raad Rechtsgebied: Privaatrecht Wetsartikelen: Art. 3:170 lid 3 Bw Feiten Wubben was samen met Van den Engel en Bol eigenaar van een stuk grond. Warnaar bouwt verschillende villa’s. Eén daarvan is overgebouwd op het stuk grond van Wubben, Van den Engel en Bol. Deze overlapping is het betwiste stuk [...]

3011, 2022

Privaatrecht – X Holding BV/Heijmans Infra ECLI:NL:HR:2019:1841

By Sepaand|november 30th, 2022|Categories: Privaatrecht|

Privaatrecht - X Holding BV/Heijmans Infra ECLI:NL:HR:2019:1841 Datum: 22 november 2019 Rechtbankniveau: Hoge Raad Rechtsgebied: Privaatrecht Wetsartikelen: / Feiten In deze zaak heeft A in een pandakte al haar huidige én toekomstige vorderingen op derden verpand aan X Holding BV. In deze pandakte is een lijst opgenomen met een aantal specificaties. Een aantal jaar later start A een gerechtelijke procedure tegen [...]

3011, 2022

Privaatrecht – Coface/Intergamma ECLI:NL:HR: 2014:682

By Sepaand|november 30th, 2022|Categories: Privaatrecht|

Privaatrecht - Coface/Intergamma ECLI:NL:HR: 2014:682 Datum: 21 maart 2014 Rechtbankniveau: Hoge Raad Rechtsgebied: Privaatrecht Wetsartikelen: Art. 3:83 lid 2 Bw Feiten Intergamma koopt van AFK elektronica. Zij hebben al eerder met elkaar gehandeld. Op de overeenkomst is een aantal algemene voorwaarden van toepassing. Hier vloeit uit voort dat er niet aan derden mag worden overgedragen, een cessieverbod. AFK gaat met Duitsland [...]

3011, 2022

Privaatrecht – De liser de Morsain/ Rabobank NJ 2004, 183

By Sepaand|november 30th, 2022|Categories: Privaatrecht|

Privaatrecht - De liser de Morsain/ Rabobank NJ 2004, 183 Datum: 16 mei 2003 Rechtbankniveau: Hoge Raad Rechtsgebied: Privaatrecht Wetsartikelen: / Feiten Rabobank Rijswijk had een vordering uit overeenkomst van achterstelling op De Liser de Morsain. Rabobank Rijswijk fuseerde vervolgens met Rabobank Den Haag waardoor zij haar vorderingen aan Rabobank Den Haag moest overdragen. De overeenkomst van achterstelling heeft een zekerheidsfunctie, [...]

3011, 2022

Privaatrecht – W.U.H/Emmerig q.q. NJ 1987, 530

By Sepaand|november 30th, 2022|Categories: Privaatrecht|

Privaatrecht - W.U.H/Emmerig q.q. NJ 1987, 530 Datum: 30 januari 1987 Rechtbankniveau: Hoge Raad Rechtsgebied: Privaatrecht Wetsartikelen: / Feiten Onex verhuurt woningen, haar vorderingen op huurders draagt ze over aan W.U.H. Vervolgens gaat Onex failliet. De curator van Onex stelt dat de huurpenningen vanaf het faillissement pas aan W.U.H. toekomen. W.U.H. is het daar niet mee eens en stelt ondanks het [...]

3011, 2022

Privaatrecht – Eelder Woningbouw/Van Kammen c.s. NJ 2001/350

By Sepaand|november 30th, 2022|Categories: Privaatrecht|

Privaatrecht - Eelder Woningbouw/Van Kammen c.s. NJ 2001/350 Datum: 8 december 2000 Rechtbankniveau: Hoge Raad Rechtsgebied: Privaatrecht Wetsartikelen: / Feiten De Eelder Woningbouw stichting verkocht een perceel aan van Kammen c.s. In de leveringsakte was dit omschreven als een woning met schuur, erf en tuin. Ook bleek uit de akte dat het om een plaatselijk bekend stuk grond ging dat zich [...]

3011, 2022

Privaatrecht – Rabobank/Reuser ECLI:NL:HR: 2016:1046

By Sepaand|november 30th, 2022|Categories: Privaatrecht|

Privaatrecht - Rabobank/Reuser ECLI:NL:HR: 2016:1046 Datum: 3 juni 2016 Rechtbankniveau: Hoge Raad Rechtsgebied: Privaatrecht Wetsartikelen: / Feiten Kwekerij Revadap heeft in casu een teeltsysteem aangeschaft bij Meteor, deze werd geleverd onder eigendomsvoorbehoud. Revadap regelde de financiering met Rabobank, die een pandrecht had op alles van Revadap. Rabobank had ook een pandrecht gevestigd op het voorwaardelijke eigendomsrecht. Revadap ging failliet. Rechtsvraag Kan [...]

3011, 2022

Privaatrecht – Hoogovens/Matex NJ 1980, 133

By Sepaand|november 30th, 2022|Categories: Privaatrecht|

Privaatrecht - Hoogovens/Matex NJ 1980, 133 Datum: 29 juni 1979 Rechtbankniveau: Hoge Raad Rechtsgebied: Privaatrecht Wetsartikelen: / Feiten Hoogovens verkocht en leverde platen onder eigendomsvoorbehoud aan Swarttouw. Toch verkocht Swarttouw de platen (beschikkingsonbevoegd) door aan Matex. Swarttouw ging failliet, Hoogovens wilde de platen vervolgens revindiceren bij Matex. Matex beriep zich op goede trouw ex art. 3:86 BW. Volgens Hoogovens ging dit [...]

3011, 2022

Privaatrecht – Keereweer/Sogelease NJ 1996, 119

By Sepaand|november 30th, 2022|Categories: Privaatrecht|

Privaatrecht - Keereweer/Sogelease NJ 1996, 119 Datum: 19 mei 1995 Rechtbankniveau: Hoge Raad Rechtsgebied: Privaatrecht Wetsartikelen: / Feiten Sogelease financierde een drukpers voor een drukkerij. De drukkerij leasete de drukpers door de drukpers in eerste instantie zelf aan te schaffen. Daarna betaalde Sogelease dit, zij werd eigenaar van de drukpers, maar deze bleef bij de drukkerij staan die maandelijks geld moest [...]

3011, 2022

Privaatrecht – Wierts/Visseren NJ 2021, 59

By Sepaand|november 30th, 2022|Categories: Privaatrecht|

Privaatrecht - Wierts/Visseren NJ 2021, 59 Datum: 20 januari 2021 Rechtbankniveau: Hoge Raad Rechtsgebied: Privaatrecht Wetsartikelen: / Feiten Wierts draagt op aan een aannemer op een extra verdieping op een woning te bouwen. De hoofdaannemer sluit een overeenkomst met Visseren omtrent het dak. De hoofdaannemer stopt met het betalen van Visseren. Visseren staakt hierdoor de werkzaamheden. Wierts betaalt hierna direct aan [...]

3011, 2022

Privaatrecht – Khaly/Freezer, Dekka-Hanno/Citronas NJ 1987, 35

By Sepaand|november 30th, 2022|Categories: Privaatrecht|

Privaatrecht - Khaly/Freezer, Dekka-Hanno/Citronas NJ 1987, 35 Datum: 20 juni 1986 Rechtbankniveau: Hoge Raad Rechtsgebied: Privaatrecht Wetsartikelen: / Feiten Citronas heeft sinaasappelen in kisten. Deze kisten worden opgeslagen door Heinrich Hanno in de loodsen van Dekka-Hanno. Er is sprake van een overeenkomst tussen Heinrich Hanno en Dekka-Hanno waarin een exoneratiebeding is opgenomen. In de haven van Rotterdam, waar de loodsen zijn, [...]

3011, 2022

Strafrecht – Cabral/Nederland ECLI:CE:ECHR:2018:0828JUD003761710

By Sepaand|november 30th, 2022|Categories: Strafrecht|

Strafrecht - Cabral/Nederland ECLI:CE:ECHR:2018:0828JUD003761710 Datum: 28 augustus 2018 Rechtbankniveau: Europees Hof voor de Rechten van de Mens Rechtsgebied: Strafrecht Wetsartikelen: Artikel 6 lid 1 en 3 EVRM Casus Een man (Cabral) met Nederlandse nationaliteit is in 2006 veroordeeld voor een straatroof en drie supermarktovervallen. De handlanger van Cabral werd opgeroepen als getuige en had tegen de politie een belastende verklaring afgelegd [...]

3011, 2022

Strafrecht – Parkeerwachter HR 19 september 1988, NJ 1989/379

By Sepaand|november 30th, 2022|Categories: Strafrecht|

Strafrecht - Parkeerwachter HR 19 september 1988, NJ 1989/379 Datum: 19 september 1988 Rechtbankniveau: Hoge Raad Rechtsgebied: Strafrecht Wetsartikelen: - Casus Een man parkeert zijn auto op een plek waar dit niet mag en wordt hierop aangesproken door een parkeerwachter. De parkeerwachter zegt tegen de man dat hij bij de volgende keer foutparkeren een proces-verbaal zal opmaken. De man werd ondanks [...]

3011, 2022

Strafrecht – ECLI:NL:RBHAA:2009:BL1428

By Sepaand|november 30th, 2022|Categories: Strafrecht|

Strafrecht - ECLI:NL:RBHAA:2009:BL1428 Datum: 24 december 2009 Rechtbankniveau: Rechtbank Haarlem Rechtsgebied: Strafrecht Wetsartikelen: Artikel 2 aanhef A en artikel 10a Opiumwet Casus Dit arrest is een vergelijkbaar arrest met het arrest hierboven. Het gaat om dezelfde hoofdverdachte (uit het vorige arrest) die deze (mannelijke) verdachte ook aanbiedt om in documenten op te halen en mee terug te brengen naar Nederland. De [...]

3011, 2022

Strafrecht – Smokkel onder druk ECLI:NL:RBHAA:2009:BL5702

By Sepaand|november 30th, 2022|Categories: Strafrecht|

Strafrecht - Smokkel onder druk ECLI:NL:RBHAA:2009:BL5702 Datum: 24 december 2009 Rechtbankniveau: Rechtbank Haarlem Rechtsgebied: Strafrecht Wetsartikelen: Artikel 2 aanhef A en artikel 10a Opiumwet Casus Een vrouw wordt verdacht van twee feiten. Cocaïnesmokkel is het eerste feit, de vrouw had toegezegd tot het smokkelen van documenten uit Brazilië in ruil voor een gratis vakantie naar het betreffende land. Bij aankomst blijkt [...]

2911, 2022

Europees recht – Test-Achats

By Sepaand|november 29th, 2022|Categories: Europees recht|

Europees recht - Test-Achats Datum: 1 maart 2011 Rechtbankniveau: HvJEU Rechtsgebied: Europees recht Wetsartikelen: / In deze uitspraak gaat het over het beginsel van gelijkheid en (non)discriminatie. De verzoekers in het geding hebben beroep ingesteld bij het Belgische Grondwettelijk Hof tot vernietiging van een Belgische wet die Richtlijn 2004/113/EG in het Belgische recht implementeert. Art. 5 lid 2 van deze richtlijn [...]

2911, 2022

Internationaal recht – Declaration of independence of Kosovo

By Sepaand|november 29th, 2022|Categories: Internationaal recht|

Internationaal recht - Declaration of independence of Kosovo Datum: 22 juli 2010 Rechtbankniveau: ICJ Rechtsgebied: Internationaal recht Wetsartikelen: / Facts In the case of Kosovo, the population announced its declaration of independence of 17 February 2008. However, the question of its lawfulness arose. Was the declaration of independence in accordance with international law? Court of Justice The Court needed to determine [...]

2911, 2022

Europees recht – Joined Cases Kadi and Al Barakaat

By Sepaand|november 29th, 2022|Categories: Europees recht|

Europees recht - Joined Cases Kadi and Al Barakaat Datum: 3 september 2008 Rechtbankniveau: HvJEU Rechtsgebied: Europees recht Wetsartikelen: Fundamentele grondrechten In deze uitspraak gaat het om de fundamentele grondrechten en de schending daarvan door de Verordeningen. Daarnaast wordt de vraag gesteld of de Unierechter bevoegd is om de wettigheid te toetsen van EU-handelingen die aangenomen zijn en uitvoering geven aan [...]

2911, 2022

Internationaal recht – Democratic Republic of the Congo V. Rwanda (genocide)

By Sepaand|november 29th, 2022|Categories: Internationaal recht|

Internationaal recht - Democratic Republic of the Congo V. Rwanda (genocide) Datum: 3 februari 2006 Rechtbankniveau: ICJ Rechtsgebied: Internationaal recht Wetsartikelen: / Facts This is a case about armed activities, such as genocide, on the territory of Congo. This judgement states that the rights and obligations stated in the Convention are of an erga omnes character. However, there is a difference [...]

2911, 2022

Europees recht – Mangold

By Sepaand|november 29th, 2022|Categories: Europees recht|

Europees recht - Mangold Datum: 22 november 2005 Rechtbankniveau: HvJEU Rechtsgebied: Europees recht Wetsartikelen: / Facts The employer (Mr. Helm) and Mr. Mangold (employee) were private individuals. The employee sought to argue that the terms of his contract that were allowed under German law, were contrary to Article 6 (1) of Directive 2000/78. The provision of German labour law excluded protection [...]

2911, 2022

Europees recht – Köbler

By Sepaand|november 29th, 2022|Categories: Europees recht|

Europees recht - Köbler Datum: 30 september 2003 Rechtbankniveau: HvJEU Rechtsgebied: Europees recht Wetsartikelen: / Deze uitspraak is een vervolg op Francovich. Het gaat hierbij om de staatsaansprakelijkheid bij een schending van gemeenschapsrecht door een uitspraak van de nationale rechter. Lidstaten zijn aansprakelijk voor schade die particulieren lijden als gevolg van schendingen van het EU-recht door een in laatste aanleg rechtsprekende [...]

2911, 2022

Europees recht – Tobacco Advertising

By Sepaand|november 29th, 2022|Categories: Europees recht|

Europees recht - Tobacco Advertising Datum: 5 oktober 2000 Rechtbankniveau: HvJEU Rechtsgebied: Europees recht Wetsartikelen: Art. 114 VWEU Het Europese Parlement en de Raad hebben plannen om een richtlijn op te stellen, die zou zorgen voor een tabaksverbod. De rechtsbasis voor deze richtlijn is het huidige artikel 114 VWEU (toen artikel 95 EG-Verdrag). Het Parlement en de Raad voeren als voornaamste [...]

2911, 2022

Internationaal recht – Prosecutor v. Duško Tadić

By Sepaand|november 29th, 2022|Categories: Internationaal recht|

Internationaal recht - Prosecutor v. Duško Tadić Datum: 15 juli 1999 Rechtbankniveau: Appeals Chamber ICJ Rechtsgebied: Internationaal recht Wetsartikelen: Art. 8 of the Draft on State Responsibility Facts This judgement is about the ground on which the Nicaragua test may be held unconvincing. This ground is based on the system of international law on State responsibility. To what extent is the [...]

2911, 2022

Europees recht – Inter-Environnement Wallonie

By Sepaand|november 29th, 2022|Categories: Europees recht|

Europees recht - Inter-Environnement Wallonie Datum: 18 december 1997 Rechtbankniveau: HvJEU Rechtsgebied: Europees recht Wetsartikelen: / Facts The non-profit environmental association Inter-Environnement Wallonie is an association active in Walloon Belgium. The association sought the annulment of the Order of the Walloon regional Executive of 9 April 1992 on toxic or hazardous waste. Waste was defined as ‘All substances or objects in [...]

2911, 2022

Privaatrecht – Curacao/Boye NJ 1986, 760

By Sepaand|november 29th, 2022|Categories: Privaatrecht|

Privaatrecht - Curacao/Boye NJ 1986, 760 Datum: 17 mei 1985 Rechtbankniveau: Hoge Raad Rechtsgebied: Privaatrecht Wetsartikelen: / Feiten Sprock verkoopt in 1898 zijn plantage Hermanus. Hij bedingt bij de overeenkomst dat de koper, diens erfgenamen of rechtsverkrijgenden aan hemzelf, zijn erfgenamen of rechtsverkrijgenden en bedrag moesten betalen bij elke ton mest of ton delfstof die uit het land worden gewonnen. Dit [...]

2911, 2022

Privaatrecht – Saelman/Academisch Ziekenhuis NJ 2006, 112

By Sepaand|november 29th, 2022|Categories: Privaatrecht|

Privaatrecht - Saelman/Academisch Ziekenhuis NJ 2006, 112 Datum: 31 oktober 2003 Rechtbankniveau: Hoge Raad Rechtsgebied: Privaatrecht Wetsartikelen: / Feiten Een kind heeft bij de geboorte in 1987 hersenbeschadiging opgelopen. De ouders weten een tijd niet hoe dit precies komt. Pas zeven jaar later komen zij er door een gesprek met een arts achter dat dit destijds is veroorzaakt door te laat [...]

2911, 2022

Europees recht – Faccini Dori

By Sepaand|november 29th, 2022|Categories: Europees recht|

Europees recht - Faccini Dori Datum: 14 juli 1994 Rechtbankniveau: HvJEU Rechtsgebied: Europees recht Wetsartikelen: / Facts This judgment concerns the answer to the question referred for a preliminary ruling in a dispute between Faccini Dori and Recreb Srl. Without having been previously approached by her, Interdiffusion Srl concluded a contract with Faccini Dori at the Milan Central Railway station for [...]