Privaatrecht – Ernstige verwijtbaarheid werkgever en werknemer; billijke vergoeding ECLI:NL:GHARL:2022:281

  • Datum: 17 januari 2022

  • Rechtbankniveau: Gerechtshof Arnhem- Leeuwarden

  • Rechtsgebied: Privaatrecht

  • Wetsartikelen: /

Casus

In deze zaak was een vrouw werkzaam als statutair directeur bij een bedrijf. Zij zou ontslagen worden, maar heeft zich ziek gemeld voor de vergadering waarin haar ontslag besproken zou gaan worden. De werkneemster werd alsnog ontslagen, in een kort geding is dit besluit vernietigd aangezien dit in strijd is met het opzegverbod wegens ziekte. De vrouw is nadat zij weer aanwezig was op de werkvloer alsnog rechtsgeldig ontslagen. Ze heeft een ontslagvergoeding ontvangen, maar eist een hogere billijke vergoeding en daarnaast nog een transitievergoeding.

Rechtsvraag

Bestaat er een aanspraak op een billijke vergoeding en transitievergoeding bij ontslag indien er sprake is van ernstig verwijtbaar handelen door de werknemer?

Hof

Volgens het Hof heeft de werkneemster ernstig verwijtbaar gehandeld door zichzelf een groot bedrag over te maken terwijl ze hier geen recht op had. Daarnaast heeft zij zonder toestemming geld naar zichzelf overgemaakt via een zusterbedrijf en heeft ze een andere werknemer onterecht een groot geldbedrag toegekend. Vanwege deze ernstige verwijtbaarheid kan de werkneemster geen aanspraak maken op een transitievergoeding.

Het Hof komt vervolgens toe aan de vraag of de vrouw wel recht heeft op een billijke vergoeding. Deze vergoeding is verschuldigd indien de werkgever ernstig verwijtbaar heeft gehandeld. Het opzeggen van de arbeidsovereenkomst dat in strijd was met het opzegverbod wegens ziekte is een dergelijke omstandigheid die aan valt te merken als ernstig verwijtbaar handelen aan de zijde van de werkgever. Het Hof weegt ook mee dat de werkgever persoonlijke informatie van de werknemer heeft doorgestuurd naar een journalist en de zakelijke e-mail van de werkneemster heeft doorzocht. Gelet op bovenstaande komt het Hof tot het oordeel dat de werkgever ernstig verwijtbaar heeft gehandeld en kent een billijke vergoeding toe aan de werkneemster van € 100.000,-.

Of een werknemer aanspraak kan maken op een transitievergoeding en een billijke vergoeding indien er sprake is van ernstig verwijtbaar handelen aan de zijde van zowel de werknemer als de werkgever dient te worden beoordeeld aan de hand van de omstandigheden van het geval. Indien een werknemer ernstig verwijtbaar handelt, heeft dit niet meteen tot gevolg dat hij geen aanspraak meer kan maken op een billijke vergoeding. De vergoeding kan hierdoor echter wel gematigd worden.