Bestuursrecht – Wouwse Tol ECLI:NL:RVS:2012:BY5105

  • Datum: 5 december 2012

  • Rechtbankniveau: ABRvS

  • Rechtsgebied: Bestuursrecht

  • Wetsartikelen: /

Feiten

De Wouwse Tol is een hotel-restaurant aan de snelweg. Door wegwerkzaamheden kon in de periode van maart tot april niemand het hotel-restaurant bereiken. De Wouwse Tol deed een verzoek om schadevergoeding wegens gemiste inkomsten. Omdat de geleden schade minder dan 15% van de jaarlijkse inkomsten bedroeg kreeg het de schade niet vergoed.

Rechtsvraag

Mogen bestuursorganen als het gaat om nadeelcompensatie werken met drempels en kortingen?

Oordeel Hoge Rechter

De Afdeling overwoog dat het aanvaardbaar was dat een bestuursorgaan met het oog op het normaal maatschappelijk risico gebruik maakt van een vaste drempel of korting. Dit bevordert de rechtszekerheid. Bestuursorganen mogen dit zelf naar redelijkheid bepalen. Wel moet het redelijk zijn de drempel of korting toe te passen naar de omstandigheden van het geval.

Rechtsregel

Bestuursorganen mogen bij het uitkeren van nadeelcompensatie gebruik maken van kortingen en drempels als de omstandigheden van het geval dit toelaten.