Privaatrecht – V/W c.s. ECLI:NL:HR:2015:3476

  • Datum: 4 december 2015

  • Rechtbankniveau: Hoge Raad

  • Rechtsgebied: Privaatrecht

  • Wetsartikelen: Art. 31, 32 en 230 Rv

Feiten

Het Hof trekt een eindarrest in en wijst een nieuw arrest. Er was namelijk sprake van een schending van hoor en wederhoor. Schending van hoor en wederhoor is geen kennelijke fout als bedoeld in art. 31 Rv. De rechter kan niet zelf de rechtskracht van zijn uitspraak aantasten, ook niet met instemming van partijen. Er moet een nieuwe cassatietermijn komen tegen het ‘ingetrokken’ arrest.

Rechtsvraag

Heeft het Hof ten onrechte het eindarrest, buiten het gesloten stelsel van rechtsmiddelen, ingetrokken?

Hoge Raad

De rechter kan zijn uitspraak met toepassing van art. 31 Rv verbeteren als sprake is van een kennelijke fout die zich voor eenvoudig herstel leent. Buiten het toepassingsbereik van art. 31 en 32 Rv kan de rechter dit dus niet, ook niet met toestemming van partijen. Onder het toepassingsbereik van art. 31 Rv valt niet het geval waarin uitspraak is gedaan met schending van het beginsel van hoor en wederhoor. De rechter kan zijn uitspraak met toepassing van art. 32 Rv aanvullen als hij heeft verzuimd te beslissen over een onderdeel van het gevorderde of verzochte. Het gesloten stelsel van rechtsmiddelen brengt mee dat die aantasting is voorbehouden aan de hogere rechter.

Relevante artikelen

Art. 31, 32 en 230 Rv.