Privaatrecht – Catoochi ECLI:NL:PHR:1990:AB9950

  • Datum: 7 september 1990

  • Rechtbankniveau: Hoge Raad

  • Rechtsgebied: Privaatrecht

  • Wetsartikelen: /

De feiten

Ruiz organiseert een loterij op Aruba. Deze loterij wordt ook wel Catoochi genoemd. Er wordt door mevrouw Gomez een lot gekocht in de Catoochi loterij. Na verloop van tijd blijkt dat mevrouw Gomez het winnende lot heeft. Wanneer zij haar prijs probeert te innen, weigert Ruiz deze prijs uit te betalen. Ruiz doet hierbij een beroep op de Landsloterijverordening 1909. Hierin staat dat het organiseren van loterijen verboden is. Ruiz zegt dat de overeenkomst om deze reden strijdig is met de wet en daarom nietig is. Hieruit volgt de volgende rechtsvraag: kan de gesloten overeenkomst tussen Ruiz en Gomez nietig verklaard worden?

Hof

Het hof heeft bij dit arrest gekeken naar de omstandigheden op Aruba. Op het eiland is namelijk te zien dat er op grote schaal loterijen georganiseerd worden. Door de maatschappelijke ontwikkelingen in de loop der jaren is te zien dat in brede lagen van de Arubaanse samenleving dergelijke loterijen niet meer als strafbaar en illegaal worden gezien. Daarnaast worden de loterijen ook door de overheid gedoogd. Ondanks dat zo’n loterij als Catoochi bij wet verboden is, kan dit in dit geval volgens het Hof niet leiden tot nietigheid van de overeenkomst van verkoop van het lot. Geconcludeerd wordt dus dat de overeenkomst tussen Ruiz en Gomez rechtsgeldig is.

Hoge Raad

Naar aanleiding van de uitspraak van het hof gaat Ruiz in cassatie bij de Hoge Raad. Deze beslist het echter eens te zijn met het vonnis van het Hof. Uit dit arrest komt duidelijk naar voren dat de rechtsnorm die de verhouding tussen partijen regelt, niet alleen voortkomt uit de rechtsnorm. Er wordt namelijk ook gebruik gemaakt van de opvattingen die op dat moment in de samenleving heersen en de praktijken die op dat moment worden gevolgd binnen de samenleving.