Privaatrecht – Lycos- Pessers ECLI:NL:HR:2005:AU4019, NJ 2009/550

  • Datum: 25 januari 2005

  • Rechtbankniveau: Hoge Raad

  • Rechtsgebied: Privaatrecht

  • Wetsartikelen: /

De feiten

Pessers verkocht postzegels via internet, waarna hij op een gratis website van een Lycos-klant beschuldigd werd van fraude. Om achter de gegevens van die persoon te komen, spande Pessers een kort geding aan. Volgens Lycos was het niet verplicht om deze gegevens te onthullen, nu dit in strijd is met de Europese Richtlijn voor elektronische handel. Hierin is opgenomen dat een hostingprovider niet aansprakelijk is voor informatie dat is opgeslagen, indien hij niet weet dat deze opgeslagen informatie onrechtmatig is.

Rechtsvraag

In welke gevallen moeten internetproviders NAW-gegevens verstrekken?

Overweging

De Hoge Raad stelt in deze zaak criteria vast voor de afgifte van NAW-gegevens door providers. Door deze criteria kan Lycos niet zomaar weigeren om gegevens te verstrekken. De Europese Richtlijn voor elektronische handel heeft geen betrekking op dit soort situaties.

Rechtsregel

Voor de afgifte van NAW-gegevens door providers gelden de volgende criteria:

1. De mogelijkheid dat de informatie, op zichzelf beschouwd, jegens de derde onrechtmatig en schadelijk is, is voldoende aannemelijk;

2. De derde heeft een reëel belang bij de verkrijging van de NAW-gegevens;

3. Aannemelijk is dat er in het concrete geval geen minder ingrijpende mogelijkheid bestaat om de NAW-gegevens te achterhalen;

Afweging van de betrokken belangen van de derde, de serviceprovider en de websitehouder (voor zover dit kenbaar is) brengt mee dat het belang van de derde behoort te prevaleren.