Strafrecht – Wijziging tenlastelegging ECLI:NL:HR:2011:BM9102

  • Datum: 1 februari 2011

  • Rechtbankniveau: Hoge Raad

  • Rechtsgebied: Strafrecht

  • Wetsartikelen: Art. 68 Sr en art. 313 Sv

De Hoge Raad heeft in dit arrest een ‘verduidelijking’ verschaft over ‘hetzelfde feit’ in art. 68 Sr en art. 313 Sv. Daarin worden, ter beantwoording van de vraag of sprake is van ‘hetzelfde feit’, relevante vergelijkingsfactoren genoemd:

• De juridische aard van de feiten en de gedraging van de verdachte. Hiervoor zijn van belang

– De aard en de kennelijke strekking van de gedragingen;
– De tijd waarop de feiten zijn verricht;
– De plaats waar de feiten zijn verricht;
– De omstandigheden waaronder de feiten zijn verricht.

Rechtsvraag

Wanneer kan iets als hetzelfde feit worden gezien?

Hoge Raad

De Hoge Raad overweegt dat deze factoren dienen te worden betrokken bij de beantwoording van de vraag of er sprake is van ‘hetzelfde feit’.

Uit de bewoordingen van het begrip ‘hetzelfde feit’ vloeit reeds voort dat de beantwoording van de vraag wat daaronder moet worden verstaan, mede wordt bepaald door de omstandigheden van het geval. Indien de juridische aard aanzienlijk verschilt, is geen sprake van hetzelfde feit ingevolge art. 68 Sr.