Europees recht – Gebhard ECLI:EU:C:1995:411

  • Datum: 30 september 1995

  • Rechtbankniveau: Hof van Justitie van de Europese Unie

  • Rechtsgebied: Europees recht

  • Wetsartikelen: /

Casus

Gebhard is een advocaat met een Duitse nationaliteit. Hij is advocaat in Italië in zijn eigen kantoor. Het wordt hem verweten dat hij zich onterecht als advocaat heeft geadverteerd. Hij staat niet ingeschreven bij de Consiglio dell’Ordine. Hij wordt geschorst.

Rechtsvraag

Wat is het onderscheid tussen het vrij verkeer van diensten en het vrij verkeer van vestiging?

Hof van Justitie

Als eerst kijkt het Hof naar de vraag of er sprake is van vrij verkeer van vestiging of vrij verkeer van diensten. Het onderscheid tussen beiden is gelegen in de duurzaamheid. Het vrij verkeer van vestiging heeft een duurzaam karakter, terwijl het vrij verkeer van diensten juist een tijdelijk karakter heeft. Dit tijdelijke karakter wordt niet alleen bepaald door de duur van de dienst, maar ook de hoeveelheid, periodiciteit en de continuïteit. Gebhard valt door de duurzame wijze van zijn werkzaamheden onder het vrij verkeer van vestiging.

Het Hof bepaalt vervolgens dat een lidstaat in naam van het algemeen belang wel voorwaarden kan stellen, bijvoorbeeld het uitoefenen van het recht. Gebhard moet hier ook aan voldoen. Deze beperkingen moet wel voldoen aan vier voorwaarden, ofwel rule of reason:
– De maatregelen moeten zonder discriminatie worden toegepast;
– Zij moeten hun rechtvaardiging vinden in een dwingende reden van algemeen belang;
– Zij moeten geschikt zijn om het doel te verwezenlijken;
– Zij mogen niet verder gaan dan strikt noodzakelijk.

Lidstaten moeten tevens rekening houden met de kennis en kwalificaties die de belanghebbende al in een andere lidstaat heeft verworven.

Rechtsregel

Bij het vrij verkeer van diensten draait het om tijdelijkheid en bij het vrij verkeer van vestiging staat de duurzaamheid voorop.