Europees recht – Cilfit

  • Datum: 6 oktober 1982

  • Rechtbankniveau: HvJEU

  • Rechtsgebied: Europees recht

  • Wetsartikelen: Art. 267 lid 3 VWEU

In deze uitspraak was de rechtsvraag of onder bepaalde omstandigheden beperkingen gelden voor art. 267 lid 3 VWEU. Er gelden drie uitzonderingen op art. 267 lid 3 VWEU:

• De vraag is ter zake niet dienend, het antwoord erop heeft geen invloed op de oplossing van het geschil (r.o. 10);
• Wanneer er een vaste rechtspraak van het hof bestaat over het punt waarop het geding betrekking heeft (acte éclairé) (r.o. 14);
• De juiste toepassing van gemeenschapsrecht kan zo evident zijn, dat redelijkerwijze geen twijfel bestaat omtrent de wijze waarop de gestelde vraag moet worden opgelost (acte clair) (r.o. 16).

Hiernaast zijn nog een aantal relevante rechtsoverwegingen, namelijk 18, 19 en 20.