Strafrecht – Melk en water ECLI:NL:HR:1916:BG9431

  • Datum: 14 februari 1916

  • Rechtbankniveau: Hoge Raad

  • Rechtsgebied: Strafrecht

  • Wetsartikelen: Avas (ongeschreven)

Casus

Een melkhandelaar verdunde melk met water buiten medeweten van zijn knecht. De knecht verkocht de verdunde melk vervolgens als ‘volle melk’. Hierdoor overtrad de knecht, volledig onbewust, de Algemene Plaatselijke Verordening (hierna: APV). De knecht werd vervolgd voor overtreding van de APV.

Rechtsvraag

Is de knecht schuldig aan het overtreden van de APV?

Overweging

De Hoge Raad oordeelde dat een verdachte in beginsel niet kan worden gestraft als hem geen enkel verwijt van zijn handelen kan worden gemaakt. Er geldt: geen straf zonder schuld. De knecht was in casu een willoos werktuig in handen van zijn baas. De ongeschreven schulduitsluitingsgrond afwezigheid van alle schuld (hierna: avas) werd in dit arrest aanvaard.

Rechtsregel

Een dader is niet strafbaar als bij hem alle schuld ontbreekt: geen straf zonder schuld. Als alle schuld ontbreekt, kan een dader een geslaagd beroep op avas doen