Publiekrecht – Ontslag van een KLM-medewerker ECLI:NL:CRVB:2009:BH2392

  • Datum: 18 februari 2009

  • Rechtbankniveau: Centrale Raad van Beroep

  • Rechtsgebied: Publiekrecht

  • Wetsartikelen: /

Casus

Werknemer is sinds 1997 in dienst als een schoonmaker. In 2006 heeft zich een incident voorgedaan waarbij de werknemer een mes tevoorschijn haalde en hiermee een collega bedreigde. Voor de werkgever was dit aanleiding om de werknemer op non-actief te stellen en nader onderzoek te verrichten. De werkgever heeft na dit onderzoek de kantonrechter verzocht de arbeidsovereenkomst met de werknemer te ontbinden, primair op de grond dat het gedrag van de werknemer een dringende reden vormt in de zin van art. 7:677 lid 1 BW en subsidiair, omdat sprake is van gewijzigde omstandigheden. De betrokkenheid van de werknemer van het handgemeen zorgde voor een vertrouwensbreuk die aan een vruchtbare samenwerking in de weg stond.

Rechtsvraag

Ligt aan de werkloosheid een dringende reden ten grondslag?

Lagere rechters

De kantonrechter ontbindt de arbeidsovereenkomst met dien verstande dat ‘de op zich vaststaande feiten’ maken dat de werkgever met recht kan menen dat sprake is van gewijzigde omstandigheden. De rechtbank meent daarentegen dat de rechtsgevolgen van het vernietigde besluit niet in stand kunnen blijven. Hoewel de rechtbank als vaststaand aanneemt dat de betrokkene een mes heeft gepakt waarmee hij dreigend in de richting van een collega is gelopen, bestaat naar haar oordeel geen volledig beeld van de aard en de ernst van de gedraging van de betrokkene en de overige omstandigheden (waaronder diens persoonlijke omstandigheden). De rechtbank acht nader onderzoek en een nadere beoordeling aangewezen.

Centrale Raad van Beroep

De Raad sluit aan bij de beoordeling van de rechtbank en stelt daarbij voorop dat ter beantwoording van de vraag of aan de werkloosheid een dringende reden ten grondslag ligt, een materiële beoordeling dient plaats te vinden en dat de wijze waarop het dienstverband is beëindigd niet doorslaggevend is. De omstandigheden dat de kantonrechter de arbeidsovereenkomst heeft ontbonden wegens verandering in de omstandigheden en tevens een vergoeding heeft toegekend, brengt niet met zich mee dat geoordeeld moet worden dat aan de werkloosheid geen dringende reden ten grondslag ligt.