Publiekrecht – Raamprostitutie spijkerkwartier ECLI:NL:RVS:2002:AE0337

  • Datum: 6 maart 2002

  • Rechtbankniveau: ABRvS

  • Rechtsgebied: Publiekrecht

  • Wetsartikelen: /

De feiten

In deze zaak gaat het om het hoger beroep van burgemeester en wethouders van Arnhem, tegen de uitspraak van de rechtbank in Arnhem in het conflict tussen de Belangenvereniging Exploitanten Spijkerkwartier en B&W. Bij het besluit van 16 december 1997 heeft het B&W het besluit van 20 april 1993 tot aanwijzing van het concentratiegebied raamprostitutie Spijkerkwartier met ingang van 1 december 2002 ingetrokken. .

Overweging

De afdeling moet beoordelen of het aanwijzingsbesluit van 20 april 1993 als een algemeen verbindend voorschrift (hierna avv) moet worden aangemerkt. Tegen een besluit tot intrekking van een avv staat namelijk geen beroep open, en hiermee zeggende dus ook geen bezwaar.

Rechtsvraag

Is een besluit tot aanwijzing van een concentratiegebied van raamprostitutie een avv?

Rechtsregel

Besluit tot aanwijzing van concentratiegebied raamprostitutie is geen avv, maar een concretiserend besluit van algemene strekking.