Privaatrecht – Henderson/ Gibbs

  • Datum: 8 februari 1985

  • Rechtbankniveau: Hoge Raad

  • Rechtsgebied: Privaatrecht

  • Wetsartikelen: Art. 6:162 BW

Casus

De casus omtrent de ‘renteneurose’ speelt zich af op de Antillen. Wanneer Henderson meedoet aan een carnavalsoptocht als speler in een steelband op een praalwagen, ontstaan er wat ongeregeldheden bij de optocht. De politie moet ingrijpen en Henderson krijgt van agent Gibbs met de wapenstok een tik op zijn hoofd. De genezing van die tik verloopt niet voorspoedig. Dit wordt veroorzaakt door een fenomeen dat ‘renteneurose’ genoemd wordt. Renteneurose is een ziekteverschijnsel waarbij er een traumatische behoefte is aan geld ter vergoeding van leed.

De rechtbank en het Hof wijzen de vordering van Henderson af op grond van verschillende rapporten van artsen die verklaren dat er vlak na het ongeval en bij latere gelegenheden geen blijk is gegeven van neurologische afwijkingen en dat er sprake is van renteneurose. Hierdoor kan volgens de rechtbank en het Hof slechts geconcludeerd worden dat het uitblijven van de genezing niet meer aan Gibbs kunnen worden toegerekend als gevolg van zijn handelen.

De HR legt die conclusie van het Hof zo uit dat Henderson door zijn persoonlijke predispositie (aanleg of vatbaarheid voor ziekten om wat voor reden dan ook) een bepaalde reactie krijgt in de vorm van het feit dat de gevolgen voor de geestelijke en lichamelijke gezondheid van Henderson in combinatie met zijn neurotische behoefte voor vergoeding, ernstiger en langduriger zijn dan normaal.

Rechtsvraag

Is de renteneurose toe te rekenen aan Gibbs?

Hoge Raad

Bij het toebrengen van letsel als gevolg van een onrechtmatige daad zullen de gevolgen van een door de persoonlijke predispositie van het slachtoffer bepaalde reactie op die onrechtmatige daad in beginsel aan de dader moeten worden toegerekend.

Of de reactie verband houdt met de neurotische behoefte van het slachtoffer doet er niet toe. Een uitzondering daarop bestaat slechts onder bijzondere omstandigheden. Het Hof heeft niet vastgesteld dat dergelijke bijzondere omstandigheden zich voor hebben gedaan en derhalve dient er rekening worden gehouden met de reactie op de onrechtmatige daad bij de berekening van de schade en de begroting van de schadevergoeding.