Privaatrecht – VDV Totaalbouw NJ 2017/8

  • Datum: 6 februari 2015

  • Rechtbankniveau: Hoge Raad

  • Rechtsgebied: Privaatrecht

  • Wetsartikelen: /

Casus

Berpo heeft in 2013 aan de rechtbank verzocht het faillissement uit te spreken over VDV Totaalbouw en vennoot X. Beide faillissementen zijn door de rechtbank uitgesproken. X heeft eerst verzet ingediend en vervolgens hoger beroep tegen zijn faillietverklaring. Hij voert aan dat de rechtbank hem niet failliet had mogen verklaren wegens de lopende procedure om de schuldsaneringsregeling aan te passen.

Rechtsvraag

Leidt het faillissement van de vennootschap ook tot faillissement van haar vennoten?

Hoge Raad

De Hoge Raad oordeelde dat het faillissement van een vof niet automatisch leidt tot consequenties van de vennootschappen. Volgens de Hoge Raad heeft een vof een afgescheiden vermogen waarop de schuldeisers verhaal kunnen nemen. De schuldeisers dienen echter eerst verhaal te nemen op het afgescheiden vermogen voordat ze over kunnen gaan tot het verhaal op het privévermogen. Bovendien kan een vennoot beschikken over zoveel privévermogen dat hij alle schuldeisers van de vennootschap kan voldoen. Daarnaast kunnen vennoten niet zomaar failliet worden verklaard wanneer ze verzocht hebben om de schuldsaneringsregeling toe te passen.

Rechtsregel

Het faillissement van een vof leidt niet automatisch tot faillietverklaring van haar vennoten.