Publiekrecht – Paul Krugerburg II ECLI:NL:RVS:1983:AM7385

  • Datum: 22 november 1983

  • Rechtbankniveau: Hoge Raad

  • Rechtsgebied: Publiekrecht

  • Wetsartikelen: /

Feiten

Doordat de provincie besloot een vaste brug te bouwen, was de scheepswerf van verweerder niet meer te bereiken. Door deze uitoefening van de publiekrechtelijke bevoegdheid leed de eigenaar van de scheepswerf schade. De eigenaar van de scheepswerf verzocht om nadeelcompensatie. Dit werd in Arrest Paul Krugerbrug I toegekend. De eigenaar was alleen niet tevreden: hij wilde meer.

Rechtsvraag

Dient schade die wordt veroorzaakt door rechtmatig overheidshandelen altijd volledig vergoed te worden?

Oordeel hoge rechter

De Afdeling overweegt dat de hoogte van de schadevergoeding naar redelijkheid moet worden bepaald. Sommige kosten kunnen dan voor de last van degene die schade heeft geleden komen. In casu overweegt de Afdeling dat de schade van de scheepswerf voor tachtig procent wordt vergoed omdat de scheepvaart functie in de toekomst steeds minder belangrijk zou worden. Ook bepaalde de Afdeling hier, omdat er in casu ontzettend veel is geprocedeerd, de constructie van het onzelfstandig besluit. Dit houdt in dat wanneer er tegen een besluit geprocedeerd wordt, nadeelcompensatie hier automatisch bij betrokken wordt.

Dit alles overziend is de rechtbank van oordeel dat de mogelijk nadelige gevolgen die snorfietsers ondervinden van het verkeersbesluit niet onevenredig zijn in verhouding tot het daarmee te dienen doel, namelijk het verbeteren van de verkeersveiligheid en het beheersen van de drukte op de fietspaden. Verweerder heeft, gelet op het met het verkeersbesluit gediende doelen, voldoende gewaarborgd dat snorfietsers niet onevenredig door het verkeersbesluit worden getroffen.

Het beroep is ongegrond. Dat betekent dat het instellen van het verkeersbesluit waarbij snorfietsen naar de rijbaan worden verplaatst, gerechtvaardigd is (r.o. 21-25).

Rechtsregel

Bestuursorganen kunnen de hoogte van de schadevergoeding naar redelijkheid zelf bepalen.