Staatsrecht – Scoppola t. Italië ECLI:NL:XX:2012:BX3397

  • Datum: 22 mei 2012

  • Rechtbankniveau: EHRM

  • Rechtsgebied: Staatsrecht

  • Wetsartikelen: Artikel 3 van het Eerste protocol

Casus

Scoppola is een Italiaans staatsburger. Hij is in 2002 veroordeeld wegens moord, in eerste instantie tot levenslang, later tot 30 jaar. Omdat hij langer dan vijf jaar is gedetineerd, mag hij levenslang geen publieke functies meer vervullen en daaraan is gekoppeld een permanente uitsluiting van het kiesrecht. Hij beroept zich op artikel 3 Eerste Protocol.

Rechtsvraag

Is er sprake van een schending van artikel 3 Eerste Protocol?

Overweging

Het Hof bevestigt de Hirst-criteria: uitsluiting van het kiesrecht mag niet algemeen en automatisch zijn, zonder dat onderscheid wordt gemaakt naar de aard en de ernst van het misdrijf en naar individuele omstandigheden. Daarvoor is echter geen rechterlijke tussenkomst noodzakelijk. Ook de wetgever kan onderscheid maken in de duur van de straf en de ernst van het misdrijf. De Italiaanse wetgever heeft deze aspecten meegewogen in de betreffende regeling. De Italiaanse regeling is niet algemeen, automatisch of ongedifferentieerd en zij valt binnen de margin of appreciation. Er is dus geen sprake van schending van artikel 3 Eerste Protocol EVRM.

Rechtsregel

De uitsluiting van het kiesrecht mag niet algemeen en automatisch zijn. De duur van de straf en ernst van het misdrijf moet worden meegewogen.