Strafrecht – Justitiefolder: avas? ECLI:NL:HR:1995:ZD0052

  • Datum: 23 mei 1995

  • Rechtbankniveau: Hoge Raad

  • Rechtsgebied: Strafrecht

  • Wetsartikelen: Avas (ongeschreven)

Casus

Een man stond terecht voor het bezitten van een verboden type alarmpistool. Hij verdedigt zich door te stellen dat destijds in een folder van het Ministerie van Justitie stond dat dit type alarmpistool niet verboden was en hij beroept zich op avas.

Rechtsvraag

Kan de verdachte een geslaagd beroep doen op avas?

Overweging

De Hoge Raad vond dat de man af mocht gaan op de van het Ministerie van Justitie afkomstige voorlichtingsfolder. Aan een dergelijke folder mag een zodanig gewicht worden toegekend dat een verdachte die afgaat op zich daarin bevindende informatie geen strafbaar feit pleegt.

Rechtsregel

Als naar het oordeel van de rechter bij de verdachte schuld ontbreekt, zal hij een beroep van de verdachte op avas laten slagen en zal hij de verdachte ontslaan van alle rechtsvervolging wegens de niet-strafbaarheid van de dader.