Privaatrecht – Verhuizende zusjes NJ 2001/300

  • Datum: 2 mei 2000

  • Rechtbankniveau: Hoge Raad

  • Rechtsgebied: Privaatrecht

  • Wetsartikelen: 6:162 Bw

Casus

Wendy helpt haar zusje Monique bij haar verhuizing en samen tillen ze een kast op. Monique maakt op een gegeven moment een ongelukkige draaibeweging waardoor zij haar evenwicht verliest en de kast omhoog duwt om deze te redden. Hierdoor komt de pols van Wendy knel te zitten en moet uiteindelijk haar onderarm geamputeerd worden. Wendy spreekt Monique aan op grond van onrechtmatige daad.

Rechtsvraag

Is de gedraging van Monique jegens Wendy onrechtmatig?

Overweging

De Hoge Raad stelt dat in casu sprake is van een ongelukkig samenloop van omstandigheden (ook wel: OSVO). Het veroorzaken van een ongeval is in beginsel niet onrechtmatig. Gevaarscheppend gedrag is alleen onrechtmatig als de mate van waarschijnlijkheid van het ongeval als gevolg van dat gedrag zo groot is, dat de dader zich had moeten onthouden van dat gedrag naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid. Er was dus geen sprake van gevaarzetting en Monique heeft niet onrechtmatig gehandeld jegens Wendy.

Rechtsregel

Een gedraging is slechts onrechtmatig als de mate van waarschijnlijkheid van het ongeval als gevolg van dat gedrag zo groot is dat de dader zich naar maatstaven van zorgvuldigheid van dat gedrag had moeten onthouden.