Ondernemingsrecht – AFC Ajax, ECLI:NL:GHAMS:2012:BV3011

  • Datum: 7 februari 2012

  • Rechtbankniveau: Hof van Amsterdam

  • Rechtsgebied: Ondernemingsrecht

  • Wetsartikelen: /

Casus

De raad van commissarissen van AFC Ajax werd bijeengebracht voor het nemen van een besluit, met het ontbreken van een lid.

Rechtsvraag

Kan er een rechtsgeldig besluit tot stand komen afkomstig van de raad van commissarissen wanneer niet alle leden aanwezig waren bij de vergadering?

Hoge Raad

Besluitvorming behoort de vrucht van onderling overleg zijn. Dit betekent dat alle leden van de raad van commissarissen de gelegenheid tot overleg moet worden geboden.
De besluiten die zijn genomen in een vergadering zijn op dezelfde dag zo definitief in gang gezet dat het in redelijkheid als onmogelijk moet worden beschouwd dat op de besluiten, na onderlinge gedachtewisseling, nog teruggekomen kon worden. De besluiten die niet de vrucht van onderling overleg waren, zijn vernietigbaar.

De tweede vergadering waartoe Cruijff was uitgenodigd had geen redelijk doel. Hierdoor is Cruijff niet in de gelegenheid gesteld om aanwezig te zijn bij een vergadering, is hij derhalve niet in gelegenheid gesteld om aan het overleg deel te nemen.