Privaatrecht – Rouwkost NJ 2015/379

  • Datum: 22 mei 2015

  • Rechtbankniveau: Hoge Raad

  • Rechtsgebied: Privaatrecht

  • Wetsartikelen: Art. 4:192 lid 1 BW

Feiten

Op 9 maart 2008 overlijdt de erflaatster. Haar erfgenamen zijn haar twee zoons en haar dochter. Eén van de zoons is al overleden in 2000. Op de dag van het overlijden van de moeder, gaan de erfgenamen en hun partners dineren in een restaurant. De €119,- betalen zij met de pinpas van hun overleden moeder. Daarnaast wordt er op de begrafenis €700,- uitgegeven aan een koffietafel.

De nalatenschap blijkt negatief en de erfgenamen willen de nalatenschap beneficiair aanvaarden. De zoon die al overleden was voor het overlijden van de erflaatster was getrouwd met mevrouw A en had twee kinderen. I.v.m. plaatsvervanging zou het gezin van de overleden zoon een deel van de nalatenschap krijgen. Mevrouw A geeft aan dat de andere erfgenamen, door het etentje en de koffietafel op de rekening van de erflaatster te zetten, de nalatenschap zuiver hebben aanvaard.

Rechtsvraag

Is het door de erfgenamen betalen op de rekening van de erflaatster een vorm van stilzwijgende zuivere aanvaarding in de zin van art. 4:192 lid 1 BW?

Overweging

De kantonrechter wijst de vordering van mevrouw A. af op 30 augustus en 22 november 2012. Mevrouw A. gaat hiertegen in hoger beroep en het Hof wijst de vordering van mevrouw A. toe op 8 april 2014. De Hoge Raad daarentegen vernietigt de uitspraak van het Hof en bekrachtigd de afwijzing van de kantonrechter.

Rechtsregel

Of de erfgenamen de nalatenschap zuiver aanvaarden ex art. 4:192 lid 1 BW kan worden afgeleid uit het gedrag dat de erfgenamen vertonen. Echter, de handelingen die betrekkingen hebben op de begrafenis van de erflater vallen niet onder stilzwijgende zuivere aanvaarding, dit hoort gewoonweg bij het organiseren van de uitvaart van de erflater.