010 214 32 45|info@slimacademy.nl
  • iconBeoordeeld met 8,1 icon
  • icon99% beveelt ons aan
  • icon250.000+ studenten geholpen
  • iconSinds 1994 actief

Word nu abonnee en ontvang automatisch als eerste alle papieren en digitale samenvattingen! Zonder verzendkosten.

Bestuursrecht – Sint Oedenrode/Driessen ECLI:NL:HR:1984:AG4771

Sepaand2022-12-02T15:24:45+02:00

Bestuursrecht - Sint Oedenrode/Driessen ECLI:NL:HR:1984:AG4771 Datum: 24 februari 1984 Rechtbankniveau: Hoge Raad Rechtsgebied: Bestuursrecht Wetsartikelen: / Casus Autobedrijf Driessen had een nieuwe garage gebouwd en het gebouw verhuurd. Dit gebruik kwam niet overeen met de bestemming die op het perceel rustte volgens het bestemmingsplan. De burgemeester en wethouders van Sint-Oedenrode lieten een waarschuwing bestuursdwang uitgaan. Daarbij hadden zij over het hoofd gezien dat volgens de jurisprudentie van de Afdeling het verbod van art. 353 Bouwverordening (waardoor het gebruik niet in overeenstemming was met het bestemmingsplan) slechts geldt voor bestemmingen die al verwezenlijkt [...]

Bestuursrecht – Sint Oedenrode/Driessen ECLI:NL:HR:1984:AG4771Sepaand2022-12-02T15:24:45+02:00

Bestuursrecht/Privaatrecht – Noordwijkerhout/Guldemond NJ 1916

Sepaand2022-12-02T15:21:35+02:00

Bestuursrecht/Privaatrecht - Noordwijkerhout/Guldemond NJ 1916 Datum: 31 december 1915 Rechtbankniveau: Hoge Raad Rechtsgebied: Bestuursrecht/Privaatrecht Wetsartikelen: Art. 112 lid 1 Gw Casus Guldemond, een bloementeler groef een vaarsloot door zijn terrein welke een looppad kruiste. Vervolgens was het looppad niet meer toegankelijk en wou de gemeente Noordwijkerhout de sloot daarom dempen. Dit betreft de uitoefening van een publieke taak door de gemeente. Er werd een kort geding aangespannen tussen de gemeente en Guldemond. Aangezien de gemeente hier vanuit publiekrechtelijke voet (het uitvoeren van haar taken) handelde, was het onduidelijk aan welke rechter dit [...]

Bestuursrecht/Privaatrecht – Noordwijkerhout/Guldemond NJ 1916Sepaand2022-12-02T15:21:35+02:00

Bestuursrecht – Bonnetjes Peper ECLI:NL:RVS:2000:AA5630

Sepaand2022-12-02T15:06:26+02:00

Bestuursrecht - Rasti Rostelli ECLI:NL:HR:1996:ZC2051 Datum: 26 maart 1996 Rechtbankniveau: Hoge Raad Rechtsgebied: Bestuursrecht Wetsartikelen: Art. 1 Gw Casus Van 1982 tot 1998 was meneer Abraham Peper burgemeester van Rotterdam. Nadat hij burgemeester was werd hij minister in het kabinet. De gemeenteraad van Rotterdam besloot onderzoek te doen naar de uitgaven van meneer peper in zijn tijd als burgemeester. Meneer peper declareerde namelijk uitgaven welke niet waren verbonden aan zijn ambt. Peper vocht vervolgens het rapport naar aanleiding van het onderzoek met succes aan. Vervolgens vroeg een journalist om inzage in de [...]

Bestuursrecht – Bonnetjes Peper ECLI:NL:RVS:2000:AA5630Sepaand2022-12-02T15:06:26+02:00

Bestuursrecht – Rasti Rostelli ECLI:NL:HR:1996:ZC2051

Sepaand2022-12-02T15:19:23+02:00

Bestuursrecht - Rasti Rostelli ECLI:NL:HR:1996:ZC2051 Datum: 26 maart 1996 Rechtbankniveau: Hoge Raad Rechtsgebied: Bestuursrecht Wetsartikelen: Art. 1 Gw Casus Rasti Rostelli is de naam van een act. Het ging om hypnoshows. De hypnoseshow had een aanvraag ingediend om in de gemeente Rijssen in een door de gemeente beheerd gebouw een show te organiseren. De gemeente weigerde deze aanvraag op grond van hun algemene voorwaarden: ‘activiteiten mogen niet godslasterlijk, zedenbedervend of provocerend mogen zijn, geen liederlijke taal/uitbeelding mogen bevatten en niet beledigend mogen zijn voor het Koninklijk Huis.’ Rechtsvraag Mag de gemeente de [...]

Bestuursrecht – Rasti Rostelli ECLI:NL:HR:1996:ZC2051Sepaand2022-12-02T15:19:23+02:00

Bestuursrecht – Vardosanidze EHRM 43881/10

Sepaand2022-12-05T18:03:55+02:00

Bestuursrecht - Vardosanidze EHRM 43881/10 Datum: 7 mei 2020 Rechtbankniveau: EHRM Rechtsgebied: Bestuursrecht Wetsartikelen: Art. 2 EVRM Casus De zoon van mevrouw Lali Vardosanidze werd op 30 april 1998 dood aangetroffen in zijn appartement. Het bleek dat hij was overleden ten gevolge van koolmonoxidevergiftiging. Tien maanden daarvoor was er een veiligheidscontrole uitgevoerd in de flat (uit initiatief van de overheid) van de zoon van klaagster waarbij een fout in de warmwaterinstallatie was ontdekt. Volgens het inspectieverslag hebben zij de installatie uitgezet, de gasmeter in cellofaan verpakt en hebben zij de bewoner van [...]

Bestuursrecht – Vardosanidze EHRM 43881/10Sepaand2022-12-05T18:03:55+02:00

Bestuursrecht – Öneryildiz EHRM 48939/99

Sepaand2022-12-05T18:03:47+02:00

Bestuursrecht - Öneryildiz EHRM 48939/99 Datum: 30 november 2004 Rechtbankniveau: EHRM Rechtsgebied: Bestuursrecht Wetsartikelen: Art. 2 EVRM Casus De appellant woonde in de ‘slum quarters’ van Istanbul. Dit gebied lag rondom een vuilnisbelt. Door de opstapeling van vuilnis kunnen methaanbellen ontstaan welke, wanneer in contact met vuur, kunnen ontploffen. Dit deed zich voor. De ontploffing doodde daarbij negen familieleden van appellant. Rechtsvraag Zijn de artikelen 1, 13 en met name artikel 2 EVRM geschonden door nalaten en niet handelen van de overheid? Europees Hof van de Rechten van de Mens Op de [...]

Bestuursrecht – Öneryildiz EHRM 48939/99Sepaand2022-12-05T18:03:47+02:00

Bestuursrecht – Toezicht door private instantie ECLI:NL:CRVB:2015:4192

Sepaand2022-12-05T18:03:36+02:00

Bestuursrecht - Toezicht door private instantie ECLI:NL:CRVB:2015:4192 Datum: 2 december 2015 Rechtbankniveau: Centrale raar van beroep Rechtsgebied: Bestuursrecht Wetsartikelen: / Casus De minister heeft appellante studiefinanciering toegekend, berekend naar de norm voor een uitwonende student. Appellante staat ingeschreven op het adres van haar broer en zijn vrouw. Er is in opdracht van de minister door controleurs werkzaam bij SV Land, een adrescontrole verricht. De controleurs van SV Land zijn private toezichthouders. De conclusie van de controleurs is dat appellante niet op het ingeschreven adres woont. De minister heeft door deze bevindingen de [...]

Bestuursrecht – Toezicht door private instantie ECLI:NL:CRVB:2015:4192Sepaand2022-12-05T18:03:36+02:00

Bestuursrecht – Boete woningontrekking Airbnb ECLI:NL:RVS:2020:2850

Sepaand2022-12-05T18:03:23+02:00

Bestuursrecht - Boete woningontrekking Airbnb ECLI:NL:RVS:2020:2850 Datum: 2 december 2020 Rechtbankniveau: Raad van State Rechtsgebied: Bestuursrecht Wetsartikelen: / Casus Deze casus ging over een melding van woonfraude. Het college van burgemeester en wethouders van Amsterdam had een bestuurlijke boete van 20.500 euro opgelegd aan iemand voor het verhuren van een woning zonder vergunning. Dit persoon had bezwaar aangetekend tegen deze boete maar het college had het bezwaar ongegrond verklaard. De betreffende persoon stelde tegen dit besluit beroep in en de rechtbank verklaarde het bezwaar als gegrond. De rechtbank verklaarde het besluit van [...]

Bestuursrecht – Boete woningontrekking Airbnb ECLI:NL:RVS:2020:2850Sepaand2022-12-05T18:03:23+02:00

Bestuursrecht – Intrekking marktvergunning ECLI:NL:RVS:2017:3245

Sepaand2022-12-05T18:02:56+02:00

Bestuursrecht - Intrekking marktvergunning ECLI:NL:RVS:2017:3245 Datum: 29 november 2017 Rechtbankniveau: Raad van State Rechtsgebied: Bestuursrecht Wetsartikelen: / Casus Appellant exploiteerde op de Haagse markt twee marktkramen en was hiervoor in bezit van een marktvergunning. Appellant heeft van de minister een boete gekregen, omdat een vreemdeling zonder werkvergunning verkoopwerkzaamheden verrichte op de kraam met sjaals en hoofddoeken. Appellant heeft de boete betaald. Het College heeft de marktvergunning van appellant ingetrokken en tegen dit besluit komt de appellant in rechte op. Grondslag: ‘Bij de totstandkoming van de Marktverordening is er bewust voor gekozen om [...]

Bestuursrecht – Intrekking marktvergunning ECLI:NL:RVS:2017:3245Sepaand2022-12-05T18:02:56+02:00

Bestuursrecht – Dakopbouw Haarlem ECLI:NL:RVS:2004:AP4683

Sepaand2022-12-05T18:02:45+02:00

Bestuursrecht - Dakopbouw Haarlem ECLI:NL:RVS:2004:AP4683 Datum: 30 juni 2004 Rechtbankniveau: Raad van State Rechtsgebied: Bestuursrecht Wetsartikelen: Art. 125 Gemw Casus Appellanten wilden een dakopbouw en hadden daartoe een vergunning aangevraagd. Deze werd verleend, echter werd er een dakopbouw geplaatst welke in strijd was met de vergunning. Het college van B&W legde een last onder dwangsom op. Appellanten gingen in beroep bij de bestuursrechter, de burgerlijke rechter en uiteindelijk in hoger beroep bij de Afdeling Bestuursrechtspraak. De Afdeling Bestuursrechtspraak gaat in op de vraag of het college hier anders had moeten handelen. Rechtsvraag [...]

Bestuursrecht – Dakopbouw Haarlem ECLI:NL:RVS:2004:AP4683Sepaand2022-12-05T18:02:45+02:00
Go to Top