Strafrecht – Onherkenbaar kenteken ECLI:2018:29

  • Datum: 10 januari 2018

  • Rechtbankniveau: Hoge Raad

  • Rechtsgebied: Strafrecht

  • Wetsartikelen: /

Casus

Verdachte is ten laste gelegd dat hij een motorrijtuig op de weg heeft laten staan en daarmee op de weg heeft gereden, terwijl het kenteken niet goed zichtbaar was. Een bestanddeel van dit delict is ‘wist of redelijkerwijze kon vermoeden’ neergelegd in artikel 41 lid 2 a WVW 199. Dit bestanddeel was niet opgenomen in de tenlastelegging.

Rechtsvraag

Kan het tenlastegelegde feit gekwalificeerd worden?

Hoge Raad

Het Hof had geoordeeld dat het bewezenverklaarde van de tenlastelegging gekwalificeerd kon worden aan de hand van de wet. De Hoge Raad oordeelt dat nu de tenlastelegging en bewezenverklaring het voornoemde bestanddeel niet bevatten, heeft het Hof ten onrechte geoordeeld dat het bewezenverklaarde een overtreding van artikel 41 lid 2 onder a WVW oplevert.

Rechtsregel

Een bewezen ten laste gelegde feit kan niet worden gekwalificeerd, indien niet alle bestanddelen zijn opgenomen in de tenlastelegging.