Intellectueel-eigendomsrecht – Dairy Partners ECLI:NL:HR:2021:269

  • Datum: 19 februari 2021

  • Rechtbankniveau: Hoge Raad

  • Rechtsgebied: Intellectueel-eigendomsrecht

  • Wetsartikelen: Art. 5 HNW jo. Art. 6 HNW

Casus

Een Britse kaasproducent hanteert sinds 2007 de naam ‘Dairy Partners’. In 2016 waren er twee andere ondernemingen welke fuseerden en sindsdien de handelsnaam ‘DOC Dairy Partners’ hanteren. Het betreft een zuivel en kaas onderneming. Beide ondernemingen zijn actief op de internationale markt. Er is sprake van verwarringsgevaar. De Britse onderneming stapt naar de rechtbank.

Rechtsvraag

Is er voor de toepassing van de bescherming van art. 5 Hnw alleen verwarringsgevaar vereist, of zijn er ook bijkomende omstandigheden vereist?

Rechtsoverweging

De rechter oordeelt dat er sprake is van verwarringsgevaar. Om te oordelen of er sprake is van verwarringsgevaar moet rekening gehouden worden met alle omstandigheden van het geval. Zo moet worden gekeken naar het onderscheidend vermogen van de naam en of er beschrijvende woorden zijn opgenomen in de naam. Wanneer een handelsnaam in meerdere mate een onderscheidend vermogen heeft, valt verwarringsgevaar eerder te duchten. De wet waarborgt de mogelijkheid om beschrijvende handelsnaam te voeren.

Rechtsregel

In het geval van beschrijvende handelsnamen zonder onderscheidend vermogen (geen inburgering) zijn geen bijkomende omstandigheden vereist naast verwarringsgevaar bij de toepassing van art. 5 Hnw.