Europees recht – Foto-Frost

  • Datum: 22 oktober 1987

  • Rechtbankniveau: HvJEU

  • Rechtsgebied: Europees recht

  • Wetsartikelen: /

In deze uitspraak ging het om de verhouding tussen de nationale rechtspraak en de geldigheid van de beslissingen van de Commissie. Nationale rechters zijn bevoegd om onderzoek in te stellen naar de geldigheid van een gemeenschapshandeling en, indien zij menen dat de door de partijen aangevoerde argumenten ongegrond zijn, vaststellen dat de handeling geldig is (r.o. 14). Zij mogen echter niet zelf de ongeldigheid van handelingen van gemeenschapsinstellingen vaststellen, deze taak is voorbehouden aan het Hof (r.o. 20). Hiernaast zijn een aantal relevante rechtsoverwegingen, namelijk 17, 18 en 19.