Bestuursrecht – Zendmast T-Mobile ECLI:NL:RVS:2007:BB8396

  • Datum: 21 november 2007

  • Rechtbankniveau: ABRvS

  • Rechtsgebied: Bestuursrecht

  • Wetsartikelen:/

Feiten

Bij besluit heeft het college van B&W van De Bilt geweigerd aan appellant vrijstelling en bouwvergunning te verlenen voor het plaatsen van een antennemast op het perceel.

Rechtsvraag

Is het beoogde bouwwerk onevenredig bezwarend voor anderen?

Overweging

Bij de beantwoording van deze vraag dient aandacht geschonken te worden aan factoren als de afstand van het bouwwerk tot de woningen en de tuinen van omwonenden in relatie tot de hoogte van, de vormgeving van het bouwwerk en de aard van zijn omgeving.

Rechtsregel

Om te kunnen beoordelen of de zendmast onevenredig bezwarend is voor omwonenden zijn de volgende factoren van belang: de afstand tot de woningen, hoogte van de mast, de vormgeving van het bouwwerk en de aard van de omgeving.