Privaatrecht – Pos/Van den Bosch ECLI:NL:HR:1967:AC4789

  • Datum: 17 november 1967

  • Rechtbankniveau: Hoge Raad

  • Rechtsgebied: Privaatrecht

  • Wetsartikelen: 6:74 Bw

Casus

Brouwer had een koopoptie verleend aan Van den Bosch op haar boerderij. Pos, de vertrouwensman van Brouwer en beheerder van haar vermogen, had daarna zich de boerderij laten schenken door Brouwer: de boerderij was in eigendom aan hem overgedragen. Brouwer pleegde door deze overdracht wanprestatie jegens Van den Bosch omdat de koopoptie niet meer gerealiseerd kon worden. Van den Bosch sprak Brouwer echter niet aan tot wanprestatie: hij besloot Pos aan te spreken uit onrechtmatige daad.

Rechtsvraag

Heeft Pos onrechtmatig gehandeld jegens Van den Bosch?

Overweging

De Hoge Raad oordeelde dat Pos een onrechtmatige daad jegens Van den Bosch heeft gepleegd door de boerderij in eigendom te aanvaarden. Pos werd veroordeeld tot het rechtstreeks overdragen van de eigendom van de boerderij aan Van den Bosch. De volgende omstandigheden waren in casu van belang voor de beoordeling van onrechtmatigheid:

• Pos kende de optie;

• Pos was zich bewust van dat hij door aanvaarding van de boerderij het persoonlijk recht van Van den Bosch zou frustreren;

• Er was een bijzondere vertrouwensrelatie aanwezig tussen Pos en Brouwer; Pos kon invloed op laatstgenoemde uitoefenen.

Rechtsregel

Schadevergoeding uit onrechtmatige daad kan ook bestaan uit de overdracht van een huis.