Privaatrecht – Montis/Goossens ECLI:NL:HR:2020:750

  • Datum: 17 april 2020

  • Rechtbankniveau: Hoge Raad

  • Rechtsgebied: Privaatrecht

  • Wetsartikelen: /

Feiten

Montis is een meubelproducent en heeft een fauteuil ontworpen, genaamd Charly, en deze op de markt gebracht. Op deze variant zijn meerdere fauteuils gebaseerd. Montis sommeert verweerster wegens inbreuk op het auteursrecht van Montis. Zij spant een kort geding aan om te staken met het openbaar maken en verveelvoudigen van producten die nagenoeg identiek zijn aan het ontwerp. In de bodemprocedure wil Montis voor recht hebben verklaard dat sprake is van inbreuk op haar auteursrechten. Als de procedure echter eenmaal bij de Hoge Raad komt, blijkt dat Montis een onjuiste aanduiding in de cassatiedagvaarding heeft vermeld. Montis als bedrijf is namelijk reeds opgehouden te bestaan.

Rechtsvraag

Wat gebeurt er zodra er een onjuiste partijaanduiding in de cassatiedagvaarding staat?

Rechtsregel

Volgens de Hoge Raad kan een rechtsmiddel in beginsel alleen worden aangewend door een ten tijde van die handeling nog bestaande procespartij. Dit zou in het onderhavige geval ertoe leiden dat Montis niet-ontvankelijk dient te worden verklaard in haar cassatieberoep. Er kan echter ook een uitzondering gelden, namelijk in de gevallen waarin de opvolgende instantie ten onrechte nog op naam de partij in de vorige instantie aanhangig gemaakt. Ook kunnen kennelijke verschrijven hersteld worden met toestemming van de wederpartij. In het onderhavige geval komt de Hoge Raad tot de conclusie dat enkel sprake is van schrijffouten en dat dus niet tot niet-ontvankelijkheidverklaring hoeft over te gaan.