Bestuursrecht – Amsterdam/IKON ECLI:NL:HR:1987:AG5565

  • Datum: 27 maar 1987

  • Rechtbankniveau: Hoge Raad

  • Rechtsgebied: Bestuursrecht

  • Wetsartikelen: /

Casus

IKON had een pand in Amsterdam gekocht met het idee er een kantoorruimte van te maken. Echter was het pand in het bestemmingsplan aangemerkt als woning. IKON had toestemming gevraagd aan de gemeente om het pand als kantoor te gebruiken. De gemeente stemde niet in. Toch vestigde IKON een kantoor in het pand, waarna de gemeente een procedure begon. IKON voerde aan dat zij rechtmatig het pand kon gebruiken als kantoor, omdat de gemeente in eerdere gevallen nooit bezwaar had gemaakt met een dergelijke bestemmingswijziging. Wanneer de gemeente dat nu wel zou doen, zou dat in strijd zijn met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, namelijk het gelijkheidsbeginsel.

Rechtsvraag

Moet een bestuursorgaan (in dit geval de gemeente) in privaatrechtelijke rechtsbetrekkingen de algemene beginselen van behoorlijk bestuur in acht nemen?

Rechtsoverweging

Deze algemene beginselen van behoorlijk bestuur werden gecreëerd om een manier van toetsing te creëren voor situaties waar bestuursorganen een grote mate van beleidsvrijheid hebben. In dit geval heeft het bestuursorgaan een grote mate van beleidsvrijheid en dit arrest zet de toon wat betreft de toetsing op overheidshandelen.

Rechtsvraag

De bestuursrechter moet in al zijn handelen rekening houden met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. De burgerlijke rechter is bevoegd overheidshandelen te toetsen aan de hand van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, mits geen bestuursrechter bevoegd is het handelen te beoordelen of indien de burgerlijke rechter een oordeel moet vellen betreft schadevergoeding nadat bestuursrechter een besluit heeft vernietigd.