Strafrecht – Uiterlijke verschijningsvorm ECLI:NL:HR:2021:388

  • Datum:  30 maart 2021

  • Rechtbankniveau: Hoge Raad

  • Rechtsgebied: Strafrecht

  • Wetsartikelen: Art. 45 Sr

Feiten

In deze zaak spannen acht personen samen. Zij maken een plan om een gedetineerde uit de gevangenis in Roermond te halen met een helikopter. Voor een strafbare poging tot bevrijding, is het nodig dat de gedragingen naar uiterlijke verschijningsvorm zijn gericht op het voltooien van het geplande strafbare feit.

Rechtsvraag

Is er sprake van een strafbare poging in de zin van art. 45 lid 1 Sr te zien aan de uiterlijke verschijningsvorm van de gedragingen?

Oordeel Hoge Raad

De Hoge Raad bevestigt de uitspraak van het Hof. In de uitspraak van het Hof hanteert het Hof een aantal beoordelingsfactoren om te beoordelen of er sprake is geweest van een begin van de uitvoering van het plan. Allereerst: hoe dicht is de vastgestelde gedraging bij voltooiing van het voorgenomen misdrijf gelegen? Ten tweede: hoe concreet waren de gedragingen die op voltooiing waren gericht? Bij een poging kan het gaan om een samenstel van gedragingen.
Uiteindelijk is het oordeel dat er sprake is geweest van een strafbare poging om de gedetineerde te bevrijden. Er is namelijk sprake van een samenstel van de gedragingen van de betrokken in zo’n vergaande mate, dat er al deels feitelijke uitvoering is gegeven.