Privaatrecht – Coppes/Van der Kolk ECLI:NL:HR:2005:AU2555

  • Datum: 7 oktober 2005

  • Rechtbankniveau: Hoge Raad

  • Rechtsgebied: Privaatrecht

  • Wetsartikelen: /

Feiten

De eiseres tot cassatie (Coppes) heeft met het oogmerk om een auto door te verkopen aan een collega-autohandelaar, de auto doorverkocht en geleverd aan de verweerder in cassatie (van der Kolk). De verweerder in cassatie (van der Kolk) heeft hierbij niets betaald en de eiseres tot cassatie (Coppes) heeft het kentekenbewijs gehouden. De eiseres wil de auto terugvorderen en heeft hiervoor als argument dat de levering van de auto aan de autohandelaar onder opschortende voorwaarde van betaling is geschied. Daarnaast beroept ze zich op het recht van reclame. De verweerder was op het moment van de koop te goeder trouw.

Rechtsvraag

Wanneer is iemand te goeder trouw?

Overweging

De rechtbank en het Hof wijzen de vordering af. De Hoge Raad heeft geoordeeld dat iemand te goeder trouw is indien hij over de autopapieren beschikt en deze heeft onderzocht.

Rechtsregel

De verkrijger van een tweedehands auto moet ten tijde van zijn verkrijging onderzoek hebben gedaan naar het kentekenbewijs en het overschrijvingsbewijs om zich op de goeder trouw te kunnen beroepen. De bewijsplicht ligt dus bij de verkrijger.