Publiekrecht – Verwijderde video Youtube ECLI:NL:RBAMS:2021:4308

  • Datum: 18 augustus 2021

  • Rechtbankniveau: Rechtbank Amsterdam

  • Rechtsgebied: Publiekrecht

  • Wetsartikelen: Art. 10 EVRM

Feiten

Wybren van Haga is lid van de Tweede Kamer en laat zich kritisch uit over overheidsmaatregelen rondom de verspreiding van het coronavirus. Blckbx is een nieuwskanaal die ook regelmatig video’s plaatst op Youtube, hij laat zich ook kritisch uit over de overheidsmaatregelen betreffende het coronavirus. Youtube valt onder het eigendom van Google. Zowel van Haga als Blckbx hebben twee video’s online gezet, maar deze video’s zijn door Youtube van de site afgehaald. De reden voor de verwijdering was dat de video’s in strijd waren met het Covid-beleid van Youtube en er misinformatie werd verspreid. Van Haga en Blckbx zijn van mening dat er geen schending is van het beleid en vinden dat er sprake is van een onrechtmatige beperking van de vrijheid van meningsuiting.

Rechtsvraag

In hoeverre vormt het verwijderen van video’s door een particuliere onderneming een inbreuk op de vrijheid van meningsuiting?

Oordeel

Art. 10 EVRM schept in beginsel alleen jegens de staat verplichtingen om de vrijheid van meningsuiting te waarborgen, niet tegens private partijen zoals Google. Onder omstandigheden rust een positieve verplichting op de staat om de vrijheid van meningsuiting te waarborgen. Er dient te worden gekeken of er sprake is van een fair balance. Weegt het algemeen belang zwaarder of de individuele vrijheid. In dit geval bestaat er een fair balance en heeft Google niet onrechtmatig gehandeld door de video’s te verwijderen.