Intellectueel-eigendomsrecht – Kooy-Zeist/Kooy-Enschede (verwarringsgevaar) ECLI:NL:HR:1978:AB7414

  • Datum: 2 juni 1978

  • Rechtbankniveau: Hoge Raad

  • Rechtsgebied: Intellectueel-eigendomsrecht

  • Wetsartikelen: Art. 5 Hnw

Casus

Volgens art. 5 Hnw is het verboden de naam van een onderneming te voeren (of een naam die er op lijkt) welke daarvoor door een ander werd gevoerd, waardoor in verband met de aard van de onderneming en plaats verwarring bij het publiek zou kunnen optreden. In deze casus bevinden twee verschillende ondernemingen van dezelfde aard zich op een andere plaats, maar er treed toch verwarringsgevaar op.

Rechtsvraag

Kan er een schending plaatsvinden van art. 5 Hnw wanneer twee ondernemingen van dezelfde aard zich op een andere plaats bevinden?

Rechtsoverweging

Omdat beide ondernemingen van der mate grootte waren en daarom landelijk adverteerden, trad er verwarringsgevaar op. De Hoge Raad heeft besloten dat in dit geval er daarom een schending heeft plaatsgevonden van art. 5 Hnw.

Rechtsregel

Bij twee of meerdere ondernemingen welke niet op hetzelfde territoir gevestigd zijn, kan toch verwarringsgevaar optreden (bijvoorbeeld vanwege een Webshop of landelijke advertenties) in de zin van art. 5 Hnw.