Privaatrecht – W.U.H/Emmerig q.q. NJ 1987, 530

  • Datum: 30 januari 1987

  • Rechtbankniveau: Hoge Raad

  • Rechtsgebied: Privaatrecht

  • Wetsartikelen: /

Feiten

Onex verhuurt woningen, haar vorderingen op huurders draagt ze over aan W.U.H. Vervolgens gaat Onex failliet. De curator van Onex stelt dat de huurpenningen vanaf het faillissement pas aan W.U.H. toekomen. W.U.H. is het daar niet mee eens en stelt ondanks het feit dat de huurpenningen voor het faillissement nog toekomstig waren, deze toch aan haar toekomen.

Rechtsvraag

Zijn huurvorderingen als toekomstige vorderingen aan te merken?

Overweging

Een vordering is toekomstig als het ontstaan van deze vordering afhankelijk is van een onzekere, toekomstige gebeurtenis. Omdat het onzeker is of in de toekomst nog gehuurd zal worden, zijn huurvordering als toekomstig aan te merken.

Rechtsregel

Gecedeerde huurtermijnen die na de dag van het faillissement verschijnen, zijn aan te merken als toekomstige vorderingen.