Intellectueel-eigendomsrecht – Apple/Samsung ECLI:NL:HR:2013:BZ1983

  • Datum: 31 mei 2013

  • Rechtbankniveau: Hoge Raad

  • Rechtsgebied: Intellectueel-eigendomsrecht

  • Wetsartikelen: /

Casus

Apple is de onderneming achter de Ipad. Op de Ipad is een octrooirecht gevestigd. Samsung bracht een overeenkomstig product uit, de Samsung Galaxy S10.1. Apple ziet dit als een inbreuk op hun octrooirecht en klaagt Samsung aan.

Rechtsvraag

Is er sprake van een inbreuk op het octrooirecht van Apple?

Rechtsoverweging

De Hoge Raad heeft de Ipad vergeleken met een aantal van zijn voorgaande versies om te controleren of het Apple-model geldig was. De Raad kwam tot de conclusie dat de verschillende versies op elkaar leken, maar dat er in de details verschillen waren. Het nieuwe model Ipad had een meer drastische verandering ondergaan. De indruk die het nieuwe model gaf, was anders dan de voorgaande modellen.

Omdat het nieuwe model een andere indruk gaf dan de oude modellen, gold er een andere mate van bescherming van het octrooirecht. Alsnog waren de verschillen vrij klein. De Samsung Galaxy S10.1 week in meerdere mate af van de Ipad en daarom was er geen sprake van inbreuk op het octrooirecht.

Rechtsregel

Bij de beoordeling of een model een eigen karakter heeft, moet worden gekeken naar het vormgevingserfgoed (vorige versies). De beschermingsomvang van een geldig model is afhankelijk van de afstand tussen het model en eerdere soortgelijke modellen, en is ten opzichte van latere modellen niet groter dan de afstand tussen het model en eerdere soortgelijke modellen.