Strafrecht – Bestemming ECLI:NL:HR:2020:1198.

  • Datum:  7 juli 2020

  • Rechtbankniveau: Hoge Raad

  • Rechtsgebied: Strafrecht

  • Wetsartikelen: Art. 46 lid 1 Sr

Feiten

In dit arrest gaat het over een vrouw die samen met haar dochter haar ex-man, ex-schoonbroer en de oude buurman wil ontvoeren. Vervolgens is zij van plan om losgeld te vragen. Zij heeft dit plan met een ander besproken en zij heeft documenten aan die persoon verschaft met betrekking tot de te ontvoeren personen. De persoon aan wie de documenten zijn verstrekt, is echter niet van plan om het plan uit te voeren.

Rechtsvraag

Is er sprake van strafbare voorbereiding in de zin van art. 46 lid 1 Sr, ondanks de persoon die het idee zou uitvoeren dit niet van plan was?

Oordeel Hoge Raad

In art. 46 lid 1 Sr staat ‘bestemd tot het begaan van dat misdrijf’ bedoeld dat sprake moet zijn van een voorbereid misdrijf. Het gaat in dit artikel volgens de Hoge Raad dan ook niet om de voorbereiding zelf. Het verschaffen van inlichtingen door de verdachte kan dan ook niet worden gezien als een strafbare voorbereiding uit art. 46 lid 1 Sr, aangezien het tot een (poging tot) uitvoer nooit is gekomen.