Privaatrecht – Ogem NJ 1990/466

  • Datum: 20 november 1990

  • Rechtbankniveau: Hoge Raad

  • Rechtsgebied: Privaatrecht

  • Wetsartikelen: Art. 2:344-359 Bw

Casus

Ogem Holding NV, een energie- en bouwbedrijf, loopt slecht. Op 28 juli 1983 wordt er een enquête verzoek ingediend door vier aandeelhouders en de Vereniging van Effectenbezitters de ondernemingskamer over de gang van zaken van het bedrijf in de periode 1970-1983. Dit recht hebben zij op basis van art. 2:344-359 BW. Ogem wordt op 1 november 1983 failliet verklaard. De ondernemingskamer gelast het betreffende onderzoek in waarom de aandeelhouders gevraagd hadden op 22 december 1983.

Rechtsvraag

Is het mogelijk om van het enquêterecht gebruik te maken wanneer een vennootschap reeds failliet is verklaard?

Oordeel Hoge Raad

De Hoge Raad oordeelde in casu dat het gegeven dat een rechtspersoon een surseance van betaling heeft verkregen, of als deze failliet is verklaard, de mogelijkheid van het uitoefenen van het enquêterecht niet uitsluit.