Strafrecht – Slaan met pistool NJ 2004, 375

  • Datum: 24 februari 2004

  • Rechtbankniveau: Hoge Raad

  • Rechtsgebied: Strafrecht

  • Wetsartikelen: /

Casus

De verdachte wordt hier vervolgd voor het opzettelijk van het leven beroven van een ander. Verdachte was hier door het slachtoffer beroofd van geld en drugs, hierna is verdachte naar huis gegaan om een geladen pistool op te halen. Toen hij het slachtoffer weer tegenkwam, eiste hij zijn geld en drugs terug. Het slachtoffer gaf het geld terug, maar niet de drugs, als gevolg hiervan sloeg de verdachte het slachtoffer met het pistool. Er ontstond een worsteling waarbij verdachte nogmaals met het pistool sloeg, dit keer ging het pistool af waardoor het slachtoffer fataal werd geraakt en kwam te overlijden.

Rechtsvraag

Is hier sprake van bewuste schuld of voorwaardelijk opzet?

Hoge Raad

Het hof heeft geoordeeld dat de verdachte welbewust de aanmerkelijke kans heeft aanvaard dat het pistool af zou kunnen gaan waardoor het slachtoffer gewond zou kunnen raken. Er was volgens het hof dus sprake van voorwaardelijk opzet. De Hoge Raad oordeelt dat het verschil met voorwaardelijke opzet is het wel of niet aanvaarden van de kans. De aanmerkelijke kans hangt af van de omstandigheden van het geval. Dit zal moeten gaan om een kans die naar algemene ervaringsregels aanmerkelijk wordt geacht. De verdachte heeft hier welbewust de aanmerkelijke kans dat het pistool kan afgaan aanvaard, dit betekent dat er sprake is van voorwaardelijk opzet.

Rechtsregel

Bij de vraag of er sprake is van voorwaardelijke opzet of bewuste schuld moet er worden gekeken naar het aanvaarden van de kans en de omstandigheden van het geval. Als er sprake is van gedragingen die naar uiterlijke verschijningsvormen op een bepaald gevolg (in dit geval de dood van het slachtoffer) zijn gericht, mag er worden aangenomen dat het gevolg is aanvaard.