Strafrecht – Medeplichtigheid door nalaten ECLI:NL:HR:2000:AA8966

  • Datum: 12 december 2000

  • Rechtbankniveau: Hoge Raad

  • Rechtsgebied: Strafrecht

  • Wetsartikelen: /

Feiten

De huisgenoot van de verdachte heeft een andere huisgenoot meerdere malen tegen diens hoofd geschopt, terwijl hij wist dat deze al zwaargewond was. Het slachtoffer is hieraan overleden. Dat het slachtoffer al zwaargewond was, kwam door toedoen van de verdachte. In de periode voorafgaand aan het voorval had de verdachte het slachtoffer namelijk stelselmatig mishandeld, vernederd en financieel misbruikt. De verdachte wordt ten laste gelegd dat hij medeplichtig is geweest aan de verrichte doodslag.

Rechtsvraag

Was er in casu sprake van medeplichtigheid?

Overwegingen

Volgens de Hoge Raad spreekt uit de gedragingen van de verdachte een houding die getuigt van het ontbreken van ieder respect voor de persoon en het leven van het slachtoffer. Doordat de weerloosheid van het slachtoffer door de verdachte was veroorzaakt, vindt de Hoge Raad dat er op het slachtoffer een rechtsplicht is komen te rusten om het slachtoffer te beschermen. Doordat de verdachte in strijd heeft gehandeld met deze plicht door niet op te treden, heeft de verdachte zich willens en wetens blootgesteld aan de aanmerkelijke kans dat het slachtoffer door dat geweld zou komen te overlijden. Hierdoor is de verdachte aan medeplichtig geweest aan het overlijden van het slachtoffer.

Oordeel Hoge Raad

Wanneer op iemand een rechtsplicht rust om in te grijpen en degene dat opzettelijk niet doet, kan er sprake zijn van medeplichtigheid.