Strafrecht – Boze buurman ECLI:HR:2006:AX9177

  • Datum: 21 november 2006

  • Rechtbankniveau: Hoge Raad

  • Rechtsgebied: Strafrecht

  • Wetsartikelen: /

Casus

De verdachte kreeg op straat onenigheid met zijn buurman. Naar aanleiding van wat de verdachte zei toen hij wegliep, werd de buurman agressief. De verdachte probeerde hem nog te sussen en bood zijn verontschuldigingen aan. Dit was tevergeefs. Vervolgens wilde de verdachte zich verdedigen en gaf hij de buurman een vuistslag. Hij gaf aan ingeklemd te zitten en zich bedreigd te voelen.

Rechtsvraag

Was de verdediging hier noodzakelijk?

Hoge Raad

Volgens de Hoge Raad komt het aan op de omstandigheden van het geval. Het enkele feit dat de verdachte zich feitelijk aan de aanval kon onttrekken, staat niet zonder meer noodweer(exces) in de weg. Het gaat om de vraag of onttrekken aan de aanranding van je kan worden gevergd. Het enkele feit dat je je aan de aanranding had kunnen onttrekken betekent nog niet dat het ook van jou kon worden gevergd. Een beroep op noodweer is hier dus niet uitgesloten.