Privaatrecht – Grensoverschrijdende treurwilg ECLI:HR:2011:BP9997

  • Datum: 20 mei 2011

  • Rechtbankniveau: Hoge Raad

  • Rechtsgebied: Privaatrecht

  • Wetsartikelen: Art. 5:20 lid 1 sub f Bw

Feiten

In dit arrest staan de stichting de Luwte en van Velten tegenover elkaar. De stichting heeft een treurwilg geplant en deze boom is met de wortels een stukje op het erf van Van Velten komen te staan. De stichting heeft een vergunning voor het kappen van de boom aangevraagd en deze gekregen. Van Velten heeft hiertegen bezwaar en wil het kappen tegenhouden. De boom staat nu dus op het perceel van beide partijen.

Rechtsvraag

Kan Van Velten het kappen van de treurwilg tegenhouden? Wie is eigenaar van de boom?

Overweging

De rechtbank, het Hof en de Hoge Raad zijn van oordeel dat op grond van art. 5:20 lid 1 sub f BW zowel de stichting (waar de boom op stond) en Van Velten eigenaar zijn geworden van de boom. Het probleem wordt dus opgelost in de figuur van mede-eigendom.

Rechtsregel

Wanneer een boom op beide erven staat betekent dit dat de buren beide eigenaar worden van de boom op grond van art. 5:20 lid 1 sub f BW. Hierin staat dat eigendom van de grond met de grond verenigde beplantingen omvat. Beide partijen moeten dus toestemming geven om de boom te mogen kappen.