010 214 32 45|info@slimacademy.nl
  • iconBeoordeeld met 8,1 icon
  • icon99% beveelt ons aan
  • icon250.000+ studenten geholpen
  • iconSinds 1994 actief

Krijg nu de 1e maand van jouw abonnement helemaal GRATIS met de code / Get the first month of a subscription for FREE with the code: SLIMACADEMY

Europees recht – Kohll ECLI:EU:C:1998:171

Sepaand2023-03-02T21:45:05+01:00

Europees recht - Kohll ECLI:EU:C:1998:171 Datum: 28 april 1998 Rechtbankniveau: Hof van Justitie van de Europese Unie Rechtsgebied: Europees recht Wetsartikelen: / Casus De Luxemburgse Kohll is verzekerd bij een Luxemburgse (staats-)verzekeringsmaatschappij. Een arts uit Luxemburg heeft de verzekeringsmaatschappij om toestemming gevraagd voor een behandeling van Kohlls dochter in Duitsland. Dit verzoek is afgewezen op grond dat de behandeling niet spoedeisend is en dus ook in Luxemburg kan worden uitgevoerd. In Luxemburg is een regeling dat bepaalt dat verzekerden alleen in geval van spoedeisende hulp in het buitenland toestemming krijgen en mogen [...]

Europees recht – Kohll ECLI:EU:C:1998:171Sepaand2023-03-02T21:45:05+01:00

Europees recht – Gebhard ECLI:EU:C:1995:411

Sepaand2023-03-02T21:45:06+01:00

Europees recht - Gebhard ECLI:EU:C:1995:411 Datum: 30 september 1995 Rechtbankniveau: Hof van Justitie van de Europese Unie Rechtsgebied: Europees recht Wetsartikelen: / Casus Gebhard is een advocaat met een Duitse nationaliteit. Hij is advocaat in Italië in zijn eigen kantoor. Het wordt hem verweten dat hij zich onterecht als advocaat heeft geadverteerd. Hij staat niet ingeschreven bij de Consiglio dell’Ordine. Hij wordt geschorst. Rechtsvraag Wat is het onderscheid tussen het vrij verkeer van diensten en het vrij verkeer van vestiging? Hof van Justitie Als eerst kijkt het Hof naar de vraag of [...]

Europees recht – Gebhard ECLI:EU:C:1995:411Sepaand2023-03-02T21:45:06+01:00

Europees recht – Vlassopoulou ECLI:EU:C:1991:193

Sepaand2023-03-02T21:45:08+01:00

Europees recht - Vlassopoulou ECLI:EU:C:1991:193 Datum: 7 mei 1991 Rechtbankniveau: Hof van Justitie van de Europese Unie Rechtsgebied: Europees recht Wetsartikelen: / Casus De Griekse advocaat Vlassopoulou is afgestudeerd in Athene. Hij woont echter in Duitsland, en wil daarom graag in Duitsland werken. Het Duitse ministerie weigerde echter om een vergunning te verlenen tot uitoefening van zijn beroep als advocaat. Hij heeft niet de vereiste bekwaamheid voor de toelating tot advocatuur. Rechtsvraag Is het in strijd met de vrijheid van vestiging wanneer een onderdaan van de Unie in het land van vestiging [...]

Europees recht – Vlassopoulou ECLI:EU:C:1991:193Sepaand2023-03-02T21:45:08+01:00

Europees recht – Angonese ECLI:EU:C:2000:296

Sepaand2023-03-02T21:45:09+01:00

Europees recht - Angonese ECLI:EU:C:2000:296 Datum: 6 juni 2000 Rechtbankniveau: Hof van Justitie van de Europese Unie Rechtsgebied: Europees recht Wetsartikelen: / Casus Het geding tussen Roman Agonese en Cassa di Risparmio di Bolzano SpA gaat over een opgelegde toelatingsvoorwaarde voor een onderzoek voor de aanwerving van personeel. Deze voorwaarde is opgelegd door Cassa di Risparmio. De voorwaarde was het bezit van een tweetaligheidsattest. Dit is in de provincie Bolzano vereist voor de toegang tot een loopbaan van hoger ambtenaar. Rechtsvraag Staat artikel 48 EG-Verdrag in de weg dat voor deelneming aan [...]

Europees recht – Angonese ECLI:EU:C:2000:296Sepaand2023-03-02T21:45:09+01:00

Europees recht – Antonissen ECLI:EU:C:1991:80

Sepaand2023-03-02T21:45:09+01:00

Europees recht - Antonissen ECLI:EU:C:1991:80 Datum: 26 februari 1991 Rechtbankniveau: Hof van Justitie van de Europese Unie Rechtsgebied: Europees recht Wetsartikelen: Art. 48 VWEU Casus Antonissen is verhuisd naar het Verenigd Koninkrijk. Hij had daar nog geen werk toen hij tot een gevangenisstraf werd veroordeeld wegens illegaal bezit en de verkoop van cocaïne. Nu is de Secretary of State gemachtigd hem uit te wijzen wanneer dit het algemeen belang vordert. Hier stelt Antonissen een beroep tegen in. Rechtsvraag Staan de bepalingen inzake het vrije verkeer van werknemers in de weg aan een [...]

Europees recht – Antonissen ECLI:EU:C:1991:80Sepaand2023-03-02T21:45:09+01:00

Europees recht – Lawrie Blum ECLI:EU:C:1986:284

Sepaand2023-03-02T21:45:09+01:00

Europees recht - Lawrie Blum ECLI:EU:C:1986:284 Datum: 3 juli 1986 Rechtbankniveau: Hof van Justitie van de Europese Unie Rechtsgebied: Europees recht Wetsartikelen: / Casus Lawrie-Blum was student aan de universiteit van Freiburg. De toegang voor een stage werd geweigerd, omdat zij een andere nationaliteit heeft. Hierdoor kan zij geen leraar van het hoger middelbaar onderwijs worden. De stage wordt geregeld door het ministerie van Onderwijs en Sportzaken. Indien je wordt toegelaten tot een stage wordt je gekwalificeerd als kandidaat-leraar. Rechtsvraag Kan een kandidaat-leraar worden gekwalificeerd als een werknemer in de zin van [...]

Europees recht – Lawrie Blum ECLI:EU:C:1986:284Sepaand2023-03-02T21:45:09+01:00

Europees recht – Ker Optika ECLI:EU:C:2010:725

Sepaand2023-03-02T21:45:10+01:00

Europees recht - Ker Optika ECLI:EU:C:2010:725 Datum: 2 december 2010 Rechtbankniveau: Hof van Justitie van de Europese Unie Rechtsgebied: Europees recht Wetsartikelen: Artt. 34 en 36 VWEU Casus Het gaat om een verzoek tot een prejudiciële beslissing betreffende de uitlegging van richtlijn 2003/31/EG. Dit verzoek is ingesteld naar aanleiding van een geschil tussen Ker-Optika en ANTSZ over een administratieve beslissing. De overheidsinstantie (ANTSZ) heeft Ker-Optika verboden contactlenzen via internet te verkopen. Rechtsvraag Verzet het Unierecht zich tegen een nationale regeling, indien de verkoop van contactlenzen uitsluitend in speciaalzaken is toegestaan en de [...]

Europees recht – Ker Optika ECLI:EU:C:2010:725Sepaand2023-03-02T21:45:10+01:00

Europees recht – Mickelsson/Roos ECLI:EU:C:2006:782

Sepaand2023-03-02T21:45:10+01:00

Europees recht - Mickelsson/Roos ECLI:EU:C:2006:782 Datum: 14 december 2006 Rechtbankniveau: Hof van Justitie van de Europese Unie Rechtsgebied: Europees recht Wetsartikelen: Artt. 34 en 36 VWEU Casus Er wordt een prejudiciële vraag gesteld over artt. 34 en 36 VWEU. Het gaat om twee verdachten die worden verweten dat zij de Zweedse waterscooterverordening hebben overtreden. Deze verordening verbiedt het gebruik van waterscooters buiten de openbare vaarwegen. De prejudiciële vraag geeft aanleiding tot uitlegging van de informatierichtlijn. Rechtsvraag In hoeverre moeten nationale bepalingen die het gebruik van een product beperken worden getoetst aan art. [...]

Europees recht – Mickelsson/Roos ECLI:EU:C:2006:782Sepaand2023-03-02T21:45:10+01:00

Europees recht – Eugen Schmidberger ECLI:EU:C:2003:333

Sepaand2023-03-02T21:45:10+01:00

Europees recht - Eugen Schmidberger ECLI:EU:C:2003:333 Datum: 12 juni 2003 Rechtbankniveau: Hof van Justitie van de Europese Unie Rechtsgebied: Europees recht Wetsartikelen: / Casus Alpengebied’ nastreeft, heeft de Bezirkshauptmannschaft Innsbruck in kennis gesteld van een samenkomst op de A13 Brenner, waardoor het verkeer volledig wordt stilgelegd. Van mening dat dit naar Oostenrijks recht geoorloofd was, heeft de Bezirkshauptmannschaft besloten dit niet te verbieden, zonder te onderzoeken of dit besluit wellicht in strijd was met bepalingen van gemeenschapsrecht. Schmidberger is een in Duitsland gevestigde internationale vervoersonderneming wiens vrachtwagens vooral de Brenner-autoweg nemen. Schmidberger [...]

Europees recht – Eugen Schmidberger ECLI:EU:C:2003:333Sepaand2023-03-02T21:45:10+01:00

Europees recht – Keck ECLI:EU:C:1993:905

Sepaand2023-03-02T21:45:11+01:00

Europees recht - Keck ECLI:EU:C:1993:905 Datum: 24 september 1993 Rechtbankniveau: Hof van Justitie van de Europese Unie Rechtsgebied: Europees recht Wetsartikelen: Art. 34 VWEU Casus Keck en Mithouard zijn in Frankrijk veroordeeld voor het verkopen van producten tegen een lagere prijs dan de inkoopprijs, dit is een Frankrijk een strafbaar feit. Zij stellen dat dit in strijd is met art. 34 VWEU. Rechtsvraag Is het bij art. 32 Franse verordening ingestelde verbod van verkoop met verlies verenigbaar met de in het EEG-verdrag neergelegde beginselen van het vrije verkeer van personen, diensten en [...]

Europees recht – Keck ECLI:EU:C:1993:905Sepaand2023-03-02T21:45:11+01:00
Go to Top