Strafrecht – Bevestigen of vernietigen vonnis eerste aanleg ECLI:NL:HR:2010:BM0256

  • Datum: 13 juli 2010

  • Rechtbankniveau: Hoge Raad

  • Rechtsgebied: Strafrecht

  • Wetsartikelen: Art. 423 Sv

Casus

In dit arrest gaat de Hoge Raad in op art. 423 Sv. Omtrent het bevestigen of vernietigen van een vonnis in hoger beroep is de Wet stroomlijnen hoger beroep ontwikkeld. De Hoge Raad geeft een aantal nuanceringen voor het in hoger beroep bevestigen of vernietigen van een vonnis in eerste aanleg op grond van art. 423 Sv.

Rechtsvraag

Wanneer dient een vonnis bevestigd te worden?

Hoge Raad

De Hoge Raad heeft in dit arrest aangegeven dat de Wet stroomlijnen hoger beroep als doel heeft dat een vonnis vaker dan voorheen wordt bevestigd. De rechtspraktijk moet hier gevolg aan geven. Het is nog steeds mogelijk om het vonnis in eerste aanleg te vernietigen wanneer het Hof tot een ander oordeel komt. In deze zaak heeft het Hof een wijziging aangebracht in de bewezenverklaring. Hierdoor is het vonnis niet vatbaar voor een bevestiging.

Een vonnis moet worden vernietigd als het hof zich niet kan verenigen met de beslissing genomen door de rechter in eerste aanleg met betrekking tot art. 350 Sv. Daarentegen moet een vonnis worden bevestigd indien alleen de gronden aanvulling of verbetering nodig hebben. Voor bevestiging dienen aan alle procedurele regels voldaan te zijn.