Privaatrecht – Bergse en Dalse Watertoren II NJ 1937/639

  • Datum: 2 april 1937

  • Rechtbankniveau: Hoge Raad

  • Rechtsgebied: Privaatrecht

  • Wetsartikelen: /

Casus

Zie de casus onder ‘Berg en Dalse Watertoren I’. De zaak is weer bij het hof terecht gekomen. Het hof stelt dat Van Stolk geen redelijk belang had bij de toren, omdat de aansluiting op de waterleiding bedoeld was om zijn ware bedoeling te maskeren, namelijk het stangen van zijn buurman. Volgens het hof kan deze gedraging misbruik van bevoegdheid opleveren.

Rechtsvraag

Is in casu sprake van misbruik van bevoegdheid?

Overweging

De Hoge Raad is het eens met het hof. De gedraging van Van Stolk levert misbruik van bevoegdheid op jegens Van der Goes.

Rechtsregel

Wanneer iemand geen redelijk belang heeft bij het plaatsen van een object en deze plaatsing bedoeld is om achterliggende bedoeling te maskeren, kan dit misbruik van bevoegdheid opleveren.