Formeel Strafrecht – Zwolsman ECLI:NL:HR:1995:ZD0328

  • Datum: 19 december 1995

  • Rechtbankniveau: Hoge Raad

  • Rechtsgebied: Formeel Strafrecht

  • Wetsartikelen: Art. 359 Sv

Casus

De crimineel Zwolsman pleegt vanuit de gevangenis 13.400 telefoontjes en houdt zijn criminele organisatie in stand. Op het moment dat hij zijn straf er bijna op heeft zitten, wordt hij opnieuw aangehouden. Er wordt gesteld dat hij 60 miljoen euro heeft witgewassen. De politie heeft in het onderzoek naar zijn misdaden gebruik gemaakt van bijzondere opsporingsmethoden.

Rechtsvraag

Kan het OM niet-ontvankelijk verklaard worden bij het inbreuk maken op de beginselen van een behoorlijke procesorde?

Overweging

De Hoge Raad geeft als maatstaf dat een zo vergaande sanctie als de niet-ontvankelijkheid van het OM slechts kan volgen, indien sprake is van ernstige inbreuken op de beginselen van een behoorlijke procesorde waardoor doelbewust of met grove veronachtzaming van de belangen van de verdachte aan zijn recht op een eerlijke behandeling van zijn zaak tekort is gedaan. Van groot belang is dat de Hoge Raad in dit arrest aangeeft of de onrechtmatigheid zo ernstig is dat een sanctie passend is.

Rechtsregel

De rechter moet pas overgaan tot het niet-ontvankelijk verklaren van het OM wanneer het onrechtmatig optreden van opsporingsambtenaren een zodanig ernstige schending van de beginselen van behoorlijke procesorde oplevert, dat niet met minder kan worden volstaan.