010 214 32 45|info@slimacademy.nl
  • iconBeoordeeld met 8,1 icon
  • icon99% beveelt ons aan
  • icon250.000+ studenten geholpen
  • iconSinds 1994 actief

percentage label Krijg nu de 1e maand van jouw abonnement helemaal GRATIS met de kortingscode: BLACKSTART percentage label

Bestuursrecht – Aanlijngebod Montferland ECLI:NL:RVS:2017:2689

Sepaand2022-11-25T13:38:50+02:00

Bestuursrecht - Aanlijngebod Montferland ECLI:NL:RVS:2017:2689 Datum: 4 oktober 2017 Rechtbankniveau: ABRvS Rechtsgebied: Bestuursrecht Wetsartikelen: 2:59 Apv Montferland Feiten Er is een Bordeaux (ras) hond ontsnapt. Deze hond heeft een man die zijn hond uit liet meerdere keren gebeten. Er waren geen eerdere bijtincidenten bekend en de hond kwam op een moment daarna gewoon rustig en sociaal over. De eigenaar verklaart dat de hond nooit agressief reageert, maar soms wel wat fel op de hond reageert van de man die de bordeaux hond heeft gebeten. Er wordt een aanlijngebod geadviseerd en appellant maakt [...]

Bestuursrecht – Aanlijngebod Montferland ECLI:NL:RVS:2017:2689Sepaand2022-11-25T13:38:50+02:00

Bestuursrecht – Buurtplatform Randwyck ECLI:NL:RVS:2009:BI9672

Sepaand2022-11-25T13:30:39+02:00

Bestuursrecht - Buurtplatform Randwyck ECLI:NL:RVS:2009:BI9672 Datum: 24 juni 2009 Rechtbankniveau: ABRvS Rechtsgebied: Bestuursrecht Wetsartikelen: art. 1:2 derde lid Awb Feiten Het college van B&W van Maastricht heeft aan Servatius Ontwikkeling BV een velvergunning met herplant- en verplantverplichting verleend in verband met de bouw van de Campus Maastricht. De vereniging Buurtplatform Randwyck heeft hiertegen beroep ingesteld, hetgeen niet-ontvankelijk is verklaard. De vereniging Buurtplatform Randwyck heeft daarop hoger beroep ingesteld. Het college van B&W en Servatius Ontwikkeling BV betogen dat de vereniging geen belanghebbende is bij de verleende kapvergunningen. Rechtsvraag Is de vereniging Buurtplatform [...]

Bestuursrecht – Buurtplatform Randwyck ECLI:NL:RVS:2009:BI9672Sepaand2022-11-25T13:30:39+02:00

Bestuursrecht – Stichting openbare ruimte ECLI:NL:RVS:2008:BF3911

Sepaand2022-11-25T13:27:18+02:00

Bestuursrecht - Stichting openbare ruimte ECLI:NL:RVS:2008:BF3911 Datum: 1 oktober 2008 Rechtbankniveau: ABRvS Rechtsgebied: Bestuursrecht Wetsartikelen: Art. 1:2 eerste en derde lid Awb Feiten Het college van gedeputeerde staten van Gelderland heeft een vergunning verleend voor de uitbreiding van een veestapel van een veehouderij in de omgeving van de Veluwe. De Stichting Openbare Ruimte heeft tegen dit besluit beroep ingesteld. Rechtsvraag Kan de Stichting Openbare Ruimte worden aangemerkt als belanghebbende in de zin van artikel 1:2, eerste en derde lid, van de Awb? Overweging Voor de vraag of een rechtspersoon belanghebbende is als [...]

Bestuursrecht – Stichting openbare ruimte ECLI:NL:RVS:2008:BF3911Sepaand2022-11-25T13:27:18+02:00

Bestuursrecht – Zendmast T-Mobile ECLI:NL:RVS:2007:BB8396

Sepaand2022-11-25T13:23:37+02:00

Bestuursrecht - Zendmast T-Mobile ECLI:NL:RVS:2007:BB8396 Datum: 21 november 2007 Rechtbankniveau: ABRvS Rechtsgebied: Bestuursrecht Wetsartikelen:/ Feiten Bij besluit heeft het college van B&W van De Bilt geweigerd aan appellant vrijstelling en bouwvergunning te verlenen voor het plaatsen van een antennemast op het perceel. Rechtsvraag Is het beoogde bouwwerk onevenredig bezwarend voor anderen? Overweging Bij de beantwoording van deze vraag dient aandacht geschonken te worden aan factoren als de afstand van het bouwwerk tot de woningen en de tuinen van omwonenden in relatie tot de hoogte van, de vormgeving van het bouwwerk en de [...]

Bestuursrecht – Zendmast T-Mobile ECLI:NL:RVS:2007:BB8396Sepaand2022-11-25T13:23:37+02:00

Bestuursrecht – Geslotenverklaring Boxtel ECLI:NL:RVS:2005:AU2619

Sepaand2022-11-25T13:21:32+02:00

Bestuursrecht - Geslotenverklaring Boxtel ECLI:NL:RVS:2005:AU2619 Datum: 14 september 2005 Rechtbankniveau: ABRvS Rechtsgebied: Bestuursrecht Wetsartikelen:/ Feiten Bij verkeersbesluit van 19 maart 2002 heeft het college van B&W van Boxtel besloten tot geslotenverklaring voor gemotoriseerd verkeer. Bij besluit van 6 augustus 2002 heeft het college de bij besluit van 19 maar ingestelde laad- en losregeling gewijzigd. Appellant maakt bezwaar tegen het besluit. Het college heeft het bezwaar niet-ontvankelijk verklaard en het tegen dat besluit door appellant gemaakte bezwaar gedeeltelijk gegrond en voor het overige ongegrond verklaard. Rechtsvraag Wanneer kan iemand worden aangemerkt als belanghebbende? [...]

Bestuursrecht – Geslotenverklaring Boxtel ECLI:NL:RVS:2005:AU2619Sepaand2022-11-25T13:21:32+02:00

Bestuursrecht – Mestbassin Mechelen ECLI:NL:RVS:2017:2271

Sepaand2022-11-25T13:18:59+02:00

Bestuursrecht - Mestbassin Mechelen ECLI:NL:RVS:2017:2271 Datum: 23 augustus 2017 Rechtbankniveau: ABRvS Rechtsgebied: Bestuursrecht Wetsartikelen:/ Feiten In dit arrest gaat het om een mestbassin te Mechelen. Het mestbassin is gebouwd ten behoeve van drie agrarische bedrijven. Omwonenden ervaren geuroverlast als gevolg van het mestbassin en zij gaan in bezwaar. Rechtsvraag Kunnen bezwaarmakers die op een grotere afstand dan 250 meter van het mestbassin wonen worden aangemerkt als belanghebbenden? Overweging Met betrekking tot deze vraag is van belang dat de geurhinder zich met name voordoet als het mestbassin net gevuld is en de wind [...]

Bestuursrecht – Mestbassin Mechelen ECLI:NL:RVS:2017:2271Sepaand2022-11-25T13:18:59+02:00

Publiekrecht – Fluoridering ECLI:NL:HR:1973:AD2208

Sepaand2022-11-25T13:51:58+02:00

Publiekrecht - Fluoridering ECLI:NL:HR:1973:AD2208 Datum: 22 juni 1973 Rechtbankniveau: Hoge Raad Rechtsgebied: Publiekrecht Wetsartikelen: / Feiten De gemeente Amsterdam heeft besloten het drinkwater te fluorideren. Eisers hebben gesteld dat zij bezwaren hebben tegen gefluorideerd drinkwater vanwege medische, biologische, ethische en andere redenen en dat zij geen mogelijkheid hebben om te beschikken over niet-gefluorideerd drinkwater. De gemeente Amsterdam heeft namelijk een monopoliepositie met betrekking tot de verstrekking van drinkwater en heeft onvoldoende voorzieningen getroffen om het drinken van zuiver drinkwater mogelijk te maken. Rechtsvraag Is er voor ingrijpend overheidshandelen een wettelijke grondslag vereist? [...]

Publiekrecht – Fluoridering ECLI:NL:HR:1973:AD2208Sepaand2022-11-25T13:51:58+02:00

Publiekrecht – Methadonbrief ECLI:NL:HR:1986:AM9331

Sepaand2022-11-25T13:51:07+02:00

Publiekrecht - Methadonbrief ECLI:NL:HR:1986:AM9331 Datum: 27 juni 1986 Rechtbankniveau: Hoge Raad Rechtsgebied: Publiekrecht Wetsartikelen: / Feiten De hoofdinspecteurs van het staatstoezicht op de volksgezondheid hebben een brief laten uitgaan over de ambulante behandeling van verslaafden aan opium middelen. Deze brief werd de Methadonbrief genoemd. De Methadonbrief stelde dat zelfstandig werkende artsen alleen verslaafden mochten behandelen wanneer er geen gespecialiseerde instelling aanwezig was of wanneer de gespecialiseerde instelling niet genoeg capaciteit had. Een arts, Rauwerda, negeerde de adviezen in de Methadonbrief en bleef verslaafden behandelen. Daarop heeft de inspecteur van de volksgezondheid een [...]

Publiekrecht – Methadonbrief ECLI:NL:HR:1986:AM9331Sepaand2022-11-25T13:51:07+02:00

Publiekrecht – Raamprostitutie spijkerkwartier ECLI:NL:RVS:2002:AE0337

Sepaand2022-11-25T13:35:51+02:00

Publiekrecht - Raamprostitutie spijkerkwartier ECLI:NL:RVS:2002:AE0337 Datum: 6 maart 2002 Rechtbankniveau: ABRvS Rechtsgebied: Publiekrecht Wetsartikelen: / De feiten In deze zaak gaat het om het hoger beroep van burgemeester en wethouders van Arnhem, tegen de uitspraak van de rechtbank in Arnhem in het conflict tussen de Belangenvereniging Exploitanten Spijkerkwartier en B&W. Bij het besluit van 16 december 1997 heeft het B&W het besluit van 20 april 1993 tot aanwijzing van het concentratiegebied raamprostitutie Spijkerkwartier met ingang van 1 december 2002 ingetrokken. . Overweging De afdeling moet beoordelen of het aanwijzingsbesluit van 20 april [...]

Publiekrecht – Raamprostitutie spijkerkwartier ECLI:NL:RVS:2002:AE0337Sepaand2022-11-25T13:35:51+02:00
Go to Top