Strafrecht – Globaal opzet ECLI:NL:HR:2008:BC0780

  • Datum: 4 maart 2008

  • Rechtbankniveau: Hoge Raad

  • Rechtsgebied: Strafrecht

  • Wetsartikelen: /

Feiten

Drie medeverdachten hebben schoten afgevuurd op een slachtoffer. De verdachte wordt ten laste gelegd dat hij opzettelijk gelegenheid, middelen en/of inlichtingen heeft verschaft en/of opzettelijk behulpzaam is geweest. De verdachte geeft echter aan geen opzet te hebben gehad op de wijze van uitvoering.

Rechtsvraag

Is het voor het aannemen van medeplichtigheid noodzakelijk dat de verdachte opzet heeft op de manier waarop het misdrijf wordt uitgevoerd?

Oordeel Hoge Raad

Voor de bewezenverklaring van opzettelijke medeplichtigheid aan een misdrijf is onder meer vereist dat bewezen wordt dat verdachten opzet al dan niet in voorwaardelijke vorm was gericht op dat misdrijf. Dat opzet omvat echter niet de precieze wijze waarop het misdrijf wordt begaan.