Conclusie & discussie schrijven

Zodra je met de hoofdstukken Conclusie en Discussie kunt beginnen, is het einde van je scriptie echt in zicht. Waarschijnlijk is er tijdens het schrijven van je resultatenhoofdstuk al een idee ontstaan over waar je conclusie heen gaat. Maar hoe schrijf je dat het beste op en wat is nu eigenlijk het verschil tussen de conclusie en de discussie? Dat lees je in hier.

Conclusie

In het resultatenhoofdstuk heb je de deelvragen al beantwoord. In de conclusie beantwoord je de hoofdvraag van jouw onderzoek. Daarom is het handig om de vraag nog een keer te herhalen. De mooiste manier om dat te doen, is de vraag in een lopende tekst te vatten. Vervolgens beantwoord je deze hoofdvraag kort en bondig. Een goede conclusie maak je door als het ware boven de stof te hangen. Wat zijn de belangrijkste inzichten en lessen uit jouw onderzoek? Wat hebben we geleerd dat we van te voren nog niet wisten? Waar je resultatenhoofdstuk nog erg praktisch is en over specifieke personen of cases gaat, moet je conclusie meer theoretisch vormgegeven worden. Het gebruik van voorbeelden kun je daarom het best vermijden. Die zijn in het resultatenhoofdstuk al uitvoerig behandeld.

Waar moet je nog meer op letten bij het schrijven van je conclusie?

Nieuwe informatie: Het is ten strengste verboden om in de conclusie nieuwe informatie te presenteren. Beperk je dus tot de informatie die in voorgaande hoofdstukken al gegeven is.

Schrijfstijl: De schrijfstijl is passief (dus zonder het gebruik van de ‘ik’-vorm). Schrijf de conclusie – net als de inleiding en het theoretisch kader – in de onvoltooid tegenwoordige tijd. Mocht je jouw eigen onderzoek noemen, dan gebruik je natuurlijk wel de voltooid verleden tijd. Het onderzoek is immers afgerond.

Laatste zin: de conclusie is de kroon op je werk. Zorg dat de laatste zin van de conclusie de moeite  van het lezen waard is. Je zou er zelfs een brug naar de titel van kunnen maken.

Discussie

De discussie gebruik je om jouw onderzoek en conclusie in wetenschappelijk perspectief te plaatsen. Je kunt hier aangeven op welke manier de methoden, de selectie van cases/subjecten en het algehele onderzoeksproces invloed hebben gehad op de uitkomsten. Als je naar aanleiding van het theoretisch kader verwachtingen ten aanzien van de uitkomsten hebt gehad, kun je in de discussie aangeven of de resultaten en conclusie overeenkomen met deze verwachtingen. Als de resultaten anders zijn dan verwacht, probeer dan te achterhalen wat dat heeft veroorzaakt. Zit het in de gebruikte methode? De keuze voor cases of subjecten? Moet de bestaande theorie uitgebreid worden op basis van jouw onderzoek en inzichten? Alle stappen die je gezet hebt en de keuzes die je gemaakt hebt, hebben gevolgen. In de discussie laat je zien dat je de gevolgen begrijpt.

Leg ook uit wat de beperkingen van jouw onderzoek zijn. Zijn de resultaten en conclusie algeheel geldend of tellen ze voor slechts een kleine groep? Het is overigens niet de bedoeling dat je jouw onderzoek afkraakt. Maar van een goede wetenschapper wordt wel verwacht dat hij of zij kritisch kan zijn op eigen werk en op dat werk kan reflecteren.

Tot slot kun je aanbevelingen geven voor vervolgonderzoek. Dit kunnen aanbevelingen zijn voor onderzoeksmethoden, maar ook over onderzoeksthema’s. Je hebt slechts beperkte tijd en middelen ter beschikking gehad voor jouw scriptie. Nu het onderzoek is afgerond, heb je inzicht in de gaten in onze wetenschappelijke kennis. Vertel dus aan je mede-wetenschappers welk (type) onderzoek relevant is om op te pakken.

Heel veel succes met de laatste loodjes van jouw scriptie! Houd de website in de gaten, want binnenkort ga ik in op alles wat je moet checken voor je jouw scriptie naar de drukker stuurt.

Deel deze post!

Questions?

Then first, check out our FAQ here to find your answer as soon as possible! Can’t find your question?
Complete the form below and we will contact you!

Do you have questions about the information on our website, one of the business units, our products and services, or the possibilities to collaborate with Slim Academy? Then first, check out our FAQ here. Can’t find your question? Then, contact us by filling in this form. You can also contact us through Whatsapp.