Privaatrecht – Matatag/De Schelde NJ 1995, 389

  • Datum: 31 december 1993

  • Rechtbankniveau: Hoge Raad

  • Rechtsgebied: Privaatrecht

  • Wetsartikelen: /

Feiten

Reder Matatag en scheepswerf De Schelde hebben een overeenkomst gesloten op basis waarvan De Schelde werkzaamheden zou uitvoeren aan een schip van Matatag. De Schelde heeft een onderaannemer ingeschakeld die fouten maakte. Op de overeenkomst waren algemene voorwaarden van toepassing die aansprakelijkheid voor te werk gestelde personen die niet tot de bedrijfsleiding behoorden uitgesloten. Matatag stelde dat een beroep op deze voorwaarden in strijd zou zijn met de goede trouw.

Rechtsvraag

Is het beroep van De Schelde op de algemene voorwaarden in strijd met de redelijkheid en billijkheid?

Overweging

In geval van een overeenkomst tussen twee bedrijven die behoren tot bedrijfstakken die regelmatig met elkaar te doen hebben en waarin standaardisering van overeenkomsten door algemene voorwaarden met exoneraties een alledaags verschijnsel is, kan niet gezegd worden dat het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is in de toepasselijke algemene voorwaarden aansprakelijkheid ook voor ernstige fouten van te werk gestelde personen die niet tot de bedrijfsleiding behoren, geheel of ten dele uit te sluiten en in geval van schade op deze uitsluiting dan ook een beroep te doen.

Rechtsregel

Bij een overeenkomst tussen twee partijen in een wereld waar vaak standaardisering van contracten plaatsvindt met algemene voorwaarden, is het aanvaardbaar naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid om je ook op deze voorwaarden te beroepen.