Privaatrecht – Nimox/Van den End NJ 1992/174

  • Datum: 8 november 1992

  • Rechtbankniveau: Hoge Raad

  • Rechtsgebied: Privaatrecht

  • Wetsartikelen: Art: 2:11 Bw

Casus

In de aandeelhoudervergadering van Auditrade BV is er een besluit tot dividenduitkering gedaan. Nimox NV is enig aandeelhouder. Auditrade gaat failliet en het dividendbesluit kan niet vernietigd worden op grond van art. 2:11 BW. Toch zegt de curator dat de bestuurder van Nimox onrechtmatig heeft gehandeld door het besluit van dividendtuitkering voor te stellen.

Rechtsvraag

Kan een besluit onrechtmatig zijn, terwijl het niet vernietigd kan worden op grond van art. 2:11 BW?

Hoge Raad

De HR heeft geoordeeld dat ondanks dat het besluit niet vernietigd kan worden, het toch onrechtmatig kan zijn tegenover de schuldeisers. Het draait namelijk niet alleen om de interne verhouding. Het besluit als externe rechtshandeling kan wel een onrechtmatig besluit opleveren.