Burgelijk procesrecht – Alkmaar/Noord Holland NJ 1944/598

  • Datum: 18 augustus 1944

  • Rechtbankniveau: Hoge Raad

  • Rechtsgebied: Burgelijk procesrecht

  • Wetsartikelen: /

Casus

De provincie Noord-Holland heeft van de Staat een vergunning gekregen om in de gehele provincie elektriciteit te leveren. De gemeente Alkmaar betrekt de elektriciteit van de provincie en levert deze door aan haar inwoners, waardoor Alkmaar een bron van inkomsten heeft. Noord-Holland wil niet meer aan de gemeente Alkmaar leveren, maar alleen aan de inwoners zelf. Alkmaar wil dat niet en de provincie weigert het leveren van stroom aan Alkmaar. Alkmaar dagvaardt Noord-Holland voor de burgerlijke rechter. De provincie zegt dat burgerlijke rechter niet bevoegd is.

Rechtsvraag

Is de burgerlijke rechter in casu bevoegd om over het geschil te oordelen?

Overweging

Volgens de Hoge Raad is de burgerlijke rechter bevoegd, omdat het hier gaat om een recht op schuldvordering. Het recht om het leveren van elektriciteit te vorderen, betreft een dergelijk recht. De burgerlijke rechter gaat over deze schuldvorderingen: ze zijn privaatrechtelijke rechtsfiguren.

Rechtsregel

De burgerlijke rechter is bevoegd in een geschil te oordelen als het gaat om schuldvorderingen.